Page 7 - krant week 23
P. 7

7    Educatie


    In deze rubriek besteedt KNMO Klankwijzer aandacht aan allerlei activiteiten met een educatief doel. Play-ins, workshops,
    (dirigenten)cursussen, open dagen, meespeelprojecten, clincs, congressen, inloopdagen, coaching, inspiratiesessies,
    opleidingen etc. Opgave van oproepen tot deelname aan educatieve activiteiten via: bit.ly/KWnieuwsbericht    Fluitend de zomer door!                                         Dat is Zomercursus Woudscho-

                                                         ten in het Brabantse Biezenmor-
                                                         tel. Verslavend en voor velen “de
                       Vind jij het leuk om dwarsfluit                  mooiste tien dagen van het jaar”.
                       en/of piccolo te spelen? Maak je                  Zomercursus Woudschoten wil
                       graag samen met anderen mu-                    graag nog meer blazers laten
                       ziek? En heb jij zin in een hele                  kennismaken met het spelen
                       leuke, gezellige, muzikale zo-                   van kamermuziek met andere
                       merweek? Doe dan mee met de                    blazers en strijkers. Naast het
                       Dwarsfluitkampzomerweek!                      speelplezier en fijne ensemble-
                       Een week lang maak je samen                    repetities en lessen, heeft de
                       muziek met andere dwarsfluitis- cursus een groot sociaal aspect! Er worden vele nieuwe vriendschappen ge-
                       ten uit Nederland en België. Je  sloten die onlosmakelijk verbonden zijn door de muziek en de deelname aan
                       volgt lessen met en zonder fluit  Zomercursus Woudschoten.
    en wij bereiden de leukste spelactiviteiten voor. Aan het einde van de week  De cursus is voor alle niveaus met als enige voorwaarden dat de deelnemers
    sluiten we af met een spetterend optreden voor familie en vrienden.  goed noten kunnen lezen en zelfstandig partijen kunnen instuderen. Op zoek
    Dwarsfluitkamp is er voor fluitisten vanaf 9 jaar. Je kunt al meedoen als je één  naar een onvergetelijk muziek avontuur?
    jaar dwarsfluit speelt! Speel je al (veel) langer? Dan zorgen wij voor voldoen-
    de uitdaging. Nieuw dit jaar is het 16+ programma voor fluitisten vanaf 16 tot  Meld je dan nu aan: KLIK HIER.
    en met 25 jaar die van meer uitdaging houden.
    We hebben al aanmeldingen in alle leeftijden. Er zijn nog plaatsen vrij. Het
    kamp wordt gehouden in de ruime groepsaccommodatie ‘De Hoof’ in Some- Jeugdmuziekkamp doet
    ren van 7 tot en met 13 augustus 2021.
                                      Friesland aan
    Meer informatie: KLIK HIER.

    Studio Musidesk: webinar


    met Wieke Karsten    Studio Musidesk heeft weer
    enkele nieuwe webinars online
    staan. In deze negende afle-
    vering praat presentatrice Ria
    Kornet met Wieke Karsten over
    haar boek ‘In de Muziek’. Do-
    cente en fluitiste Wieke Karsten
    schreef een toegankelijk boek
    over hoe je als beginnende én
    professionele muzikant beter
    kunt omgaan met oefenen en
    optreden. Haar boek is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring én op de
    nieuwste wetenschappelijke inzichten over studeren en het brein. In ‘In de
    Muziek’ geeft ze nieuwe ideeën over oefenen, het interpreteren van muziek
    en musiceren onder spanning. Als we bewuster leren studeren, krijgen we
    meer grip op ons leerproces, en dat zorgt voor meer speelplezier en een beter  Na het annuleren van de kampweek in 2020 strijkt de stichting Jeugd en Mu-
    resultaat. Daar praat ze over in dit nieuwe webinar van Studio Musidesk. ziek met haar jaarlijkse Jeugdmuziekkamp dit jaar alsnog neer in Appelscha.
                                      In groepsaccommodatie Nijsingh zal het orkest onder leiding van Vincent
    Klik voor dit gratis webinar: HIER.                 Verhage van 14 tot en met 21 augustus een mooi programma instuderen. Als
                                      de coronamaatregelen het toestaan wordt afgesloten met drie concerten.
                                      Jeugdmuziekkamp is een fantastische kampweek waarin je met leeftijdsgeno-
    Zomercursus Woudschoten:                      ten in één week tijd een compleet concertprogramma instudeert met als doel
                                      om drie onvergetelijke concerten te geven. Uiteraard ontbreken sport, spel en
    ook voor jonge blazers!                       ontspanning ook niet. De kampweek is bedoeld voor ‘jeugd’. De doelgroep
                                      bestaat globaal uit jonge muzikanten in de leeftijd van 11-25 jaar. Oudere
                                      muzikanten zijn welkom om de jeugd te ondersteunen. Jeugdmuziekkamp
    Ben jij na een jaar van muzikale quarantaine er ook zo aan toe om eens naar  kent een intensief dagschema. Zo wordt er in blokken van 1,5 uur circa 8 uur
                                      per dag gerepeteerd. Daartussendoor is uiteraard ruimte voor sport, spel en
    hartenlust muziek te kunnen maken? Dan is Zomercursus Woudschoten van  ontspanning. De activiteiten naast het repeteren bestaan uit onder andere
    10 t/m 20 augustus in Groepsaccommodatie Beukenhof in Biezenmortel de  zeskamp, speurtocht, dropping, een quiz of thema-avond.
    manier bij uitstek om het verloren muzikale jaar in één klap in te halen.
    Muziek en nog eens muziek, tien dagen lang, alleen met jonge blazers, strij- Informatie en inschrijving: KLIK HIER.
    kers en zangers tussen de 12 en 25 jaar, verdeeld over tientallen ensembles.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12