Page 1 - krant week 24
P. 1

Jaar 2021, week 24

                      Tess en Chloë                           Crème de la
                      in tv-show                            crème samen op

                      van Jandino                            één podium


                             3                                 13     De Stichting Nationale Taptoe heeft alles in het werk       Taptoe wijkt

     gesteld om dit jaar de vele liefhebbers weer een Nationale
     Taptoe te kunnen bieden. Vanwege de nog steeds geldende

     Covid-19 maatregelen is het helaas nog niet mogelijk om      uit naar
     een indoor Taptoe in AHOY te organiseren. Voor de 66e
     editie is in dit bijzondere tussenjaar echter als alternatief

     een prachtige locatie uitgekozen: het Nationaal Militair      Soesterberg
     Museum in Soesterberg.     Foto: Aanlevering Nationale Taptoe


        ijwonen van een
        taptoevoorstelling in
     Bcombinatie met een bezoek
     aan het Nationaal Militair Museum
     staat garant voor een uniek dagje
     uit. Op het terrein van het Nationaal
     Militair Museum komt het hele
     gezin ogen en oren te kort. Het
     museum biedt een (interactief)
     kijkje in de geschiedenis van
     de Nederlandse krijgsmacht en
     tevens de mogelijkheid om op het
     buitenterrein zelf actief aan diverse
     activiteiten deel te nemen.
     Een taptoe in de open lucht heeft
     minder last van de beperkende
     maatregelen. Het betekent wel dat
     het evenement in een aangepaste
     vorm uitgevoerd moet worden. Het
     zal anders zijn dan in AHOY, maar  De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ neemt deel aan de Nationale Militaire Taptoe in Soesterberg.
     sommige wijzigingen brengen ook
     voordelen met zich mee.
                      Spectaculaire show        Pipes & Drums en Highland-    er een mooi dagje uit van maken.
     Keuzemogelijkheid         Deelname van buitenlandse    dancers. De entertainmentgroep  Het gebruikelijke voorprogramma,
     De Nationale Taptoe 2021 wordt  orkesten is dit jaar niet mogelijk.  Lights-in-motion tekent voor een  de taptoefair en de tambour-
     gehouden van 19 t/m 29 augustus.  Wel zijn alle Nederlandse militaire  spraakmakende en spectaculaire  maîtreclinic komen dit jaar te
     Bezoekers hebben een ruimere   orkesten van de partij. Dat zijn de  show met vuur en licht.   vervallen, maar worden in 2022
     keuzemogelijkheid omdat er dit  Marinierskapel der Koninklijke                  weer georganiseerd.
     jaar negen middagvoorstellingen  Marine, de Tamboers en Pijpers van  Pendelbussen
     zijn: van donderdag 19 tot en   het Korps Mariniers, de Koninklijke  Bezoekers kunnen parkeren op
     met zondag 22 augustus en van   Militaire Kapel ‘Johan Willem  het parkeerterrein FarEast. Vanaf
     woensdag 25 augustus tot en met  Friso’, het Orkest Koninklijke  hier rijden pendelbussen naar   Kaartverkoop
     zondag 29 augustus.        Luchtmacht, het Orkest Koninklijke  het Nationaal Militair Museum.
     Alle voorstellingen zijn overdag van  Marechaussee, de Regimentsfanfare  Ook vanaf NS-station Amersfoort  KLIK HIER voor meer informatie en
     14.30 tot 16.00 uur. Alle plaatsen  ‘Garde Grenadiers en Jagers’, de  Centraal wordt voorzien in  het bestellen van kaarten. Voor kaarten
     zijn overdekt. De capaciteit is maxi- Fanfare ‘Bereden Wapens’ en het  pendelbusjes. Door uw bezoek aan  kunt ook bellen met 0900-9203 (op alle
     maal 1200 bezoekers per voorstel- Fanfare Korps Nationale Reserve.  de Nationale Taptoe te combineren  dagen bereikbaar, ook in het weekend,
     ling. Ook zijn de toegangsprijzen  De line-up van de militaire orkesten  met een bezoek aan het Nationaal  van 10.00-15.00 uur; € 0,45 p/m).
     lager dan voorgaande jaren.    wordt aangevuld met de Dutch   Militair Museum kunnen bezoekers
   1   2   3   4   5   6