Page 3 - krant week 24
P. 3

3
                                      De twirlers Tess Moelands en Chloë Staes van Twirling Sport

                                      West Brabant zijn dinsdag 22 juni te zien in de nieuwe
     Tess en Chloë televisieshow van Jandino Asporaat. In het programma
     in tv-show                            Dino’s Bezorgservice bezoekt de komiek Jandino iedere week

                                      een dorp in Nederland waarin opvallende inwoners in het
                                      zonnetje worden gezet en bijzondere pakketjes de weg naar
     van Jandino                            hun bestemming vinden.


                                      Tekst: Frank Vergoossen - Foto’s: Aanlevering      n de uitzending gaat de caba-                                   hebben ze speciaal voor dit optreden
      retier op pad in de gemeente                                    hun show moeten aanpassen. De
    IBaarle-Nassau. Daar gaat hij op                                   meiden kijken met plezier terug op
    bezoek bij Tess en Chloë om hen                                    het avontuur. “Het was een ervaring
    uit te nodigen voor een optreden in                                  om nooit te vergeten”, vertellen ze
    zijn show. De productie kwam bij                                   enthousiast. “Alles was op en top ge-
    de twirlers van Twirling Sport West                                  regeld. We hadden een eigen kleed-
    Brabant uit vanwege hun prestaties                                  kamer en visagist. We kregen na
    als twirlers. Tess en Chloë vormen al                                 afloop ook veel complimenten van
    vanaf ze zijn begonnen met twirl een                                 de productie.” Het spannendste was
    duo. Ze waren al meteen succesvol.                                  nog de coronatest die ze voorafgaand
    Vanaf het eerste jaar wonnen ze in                                  aan de opnames moesten ondergaan.
    diverse leeftijdscategorieën Neder-                                  “Toen dat eenmaal achter de rug was
    landse titels op diverse onderdelen.                                 en goed uitpakte hebben we vooral
    Op het NK in 2019 werd hun op-                                    genoten van deze geweldige erva-
    treden bekroond met het predicaat                                   ring”, aldus Tess en Chloë.
    ‘Most outstanding performance’. De
    meiden startten hun twirlcarrière
    bij muziekvereniging St. Remi in
    Baarle-Nassau. Daar trainden ze                                    Dino’s Bezorgservice met Tess en Chloë wordt
    onder leiding van Simone van Ha-                                    dinsdag 22 juni om 19.00 uur uitgezonden
    peren. Toen Simone een aantal jaren                                  bij de NTR op NPO1.
    geleden stopte bij St. Remi zijn de  Jandino bezocht Tess en Chloë thuis om heb uit te nodige voor zijn show.
    meiden met haar meegegaan naar
    Twirling Sport West Brabant in Et-
    ten-Leur.             de beurt voor hun opname. “Ze had-
                     den wel gezegd dat als het niet lukte,
    No-drop              we meerdere kansen kregen. Maar de
    De 14-jarige twirlers waren erg ver- eerste keer ging meteen perfect. We
    rast toen Jandino bij hen aan de deur  hadden een no-drop. Het kon eigen-
    stond om hen uit te nodigen voor  lijk niet beter.” Ook wilde Jandino
    een optreden in zijn nieuwe show.  meer weten over twirlen als sport en
    De opnames in de studio in Hilver- probeerde hij zelf nog wat twirling-
    sum hebben in april plaatsgevonden.  technieken onder de knie te krijgen.
    Daar moesten de meiden eerst een  Tijdens de uitzending laat het duo
    coronatest ondergaan. Ook woon-  zijn kampioensroutine uit 2019 zien.
    den ze een opname van een andere  Omdat de vloer in de studio klei-
    aflevering bij. Na de repetities en de  ner is en ook het plafond door alle
    visagie waren ze laat in de avond aan  lampen lager is dan in een sporthal


     Tess en Chloë tijdens de opname van Dino’s Bezorgservice.      Tess en Chloë kregen ieder een eigen visagist.
   1   2   3   4   5   6   7   8