Page 5 - Krant week 25
P. 5

5


    Finalisten BLOW! to    Woodstock bekend

    Evenementenband De Flierefluiters uit Sassenheim, de Böhmisch/Märische blaaskapel Stolz ohne Holz uit Bocholtz, het

    Böhmisch/Mährische blaasorkest Rodaländer uit Herzogenrath, de jazz/funk band Hillsback Brassband uit Utrecht en het
    feestorkest Bal Merklez uit Oost- en West-Vlaanderen zijn de finalisten van BLOW! to Woodstock. Zij strijden donderdag 16

    juli om een plek in de line-up van het festival Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk in 2021.

    Foto: Facebook Hillsback Brassband

        e finale, die aanvankelijk zou
        plaatsvinden op de markt
    Din Kerkrade, wordt op don-
    derdagavond 16 juli uitgezonden via
    blowbywmc.nl. De vijf bands spelen
    in een avondvullende live-uitzending
    vanuit discotheek Music Dome in
    Kerkrade.
    Het oordeel van een vakjury en
    stemmen van kijkers bepalen de
    winnaar. “Toen de coronacrisis een
    streep door het festivalseizoen zette,
    zijn we direct op zoek gegaan naar
    alternatieve manieren om de wed-
    strijd BLOW! to Woodstock toch
    door te laten gaan,” zegt Maikel den
    Dekker van WMC Kerkrade. “Op
    deze manier willen we een impuls
    geven aan een sector die door de
    crisis vrijwel tot stilstand is gekomen.
    Met een stevige dosis creativiteit en  De Hillsback Brassband uit Utrecht staat in de finale van BLOW!
    vindingrijkheid is er veel mogelijk.”

    Veiligheid
    Tijdens de opnames hanteert de  schoongemaakt en houden we reke- podium van Woodstock der Blasmu- 25.000 bezoekers trok. Ook startte
    organisatie het veiligheidsprotocol  ning met de routing in het gebouw.” sik tijdens de editie van het festival  WMC een samenwerking met het
    dat door koepelorganisatie KNMO                   in 2021. Daarnaast programmeert  blaasmuziekfestival Woodstock der
    voor blaasorkesten werd opgesteld.  Winnaar            WMC de winnaar van de wedstrijd  Blasmusik, dat ieder jaar plaatsvindt
    Daarin staat onder meer dat blazers  Drie van de vijf finalisten werden  tijdens de 19de editie van het Wereld  in het Oostenrijkse Ort im Innkreis.
    minimaal twee meter afstand moe- begin dit jaar gekozen op basis van  Muziek Concours in 2022.   Het vierdaagse openluchtfestival
    ten bewaren van elkaar en dat er  publieksstemmen: de Flierefluiters,                programmeert zowel traditionele als
    voldoende ventilatie aanwezig moet  Rödalander en Stolz ohne Holz. De  Samenwerking        moderne blaasmuziek en trekt zo’n
    zijn. “Aan die eisen kunnen we in  jury koos deze week Hillsback Bras- In 2019 introduceerde de organisatie  60.000 enthousiaste muziekliefheb-
    Music Dome ruimschoots voldoen,”  sband en Bal Merklez als de twee  van het Wereld Muziek Concours  bers. Ook dit festival gaat vanwege de
    zegt Den Dekker. “Daarnaast zor- overige finalisten. De uiteindelijke  in Kerkrade een nieuw, vierdaags  coronacrisis niet door in de geplande
    gen we ervoor dat kleedkamers en  winnaar van BLOW! to Woodstock  blaasmuziekfestival onder de naam  vorm.
    het podium na iedere band worden  krijgt een prominente plek op het  BLOW! by WMC dat vorig jaar zo’n

     Repertoiretips voor ensembles                   Birdland, Optimist, Gimme Gimme Gimme en I remember Clifford.


                                      Tip 2: Molenaar Edition heeft naast een groot scala aan repertoire voor
     Uit onderzoek van Musidesk blijkt dat er grote behoefte is naar  flexible band in het 5e en 4e divisiesegment en voor jeugdensembles ook
     ensemblerepertoire. Ter inspiratie wil Musidesk in een wekelijkse rubriek  een paar werken in een iets hogere moeilijkheidsgraad.
     een verbindende rol spelen bij het zoeken naar geschikt repertoire voor
     ensembles en variabele bezettingen. Soms zijn het titels van stukken,  Tip 3: Mansarda-eigenaar Dirk van der Niet schreef in opdracht van
     soms wordt een reeks of serie onder de aandacht gebracht.     harmoniekapel Crescendo Noordwijk na de uitbraak van het coronavirus
     De suggesties van deze week:                   Beachy Joys (Strandgeneugten). Het werk is uitgegeven voor zes stemmen
     Tip 1: Uitgaven voor flexibele bezettingen en in diverse moeilijkheidsgraden  en slagwerk. Er is dus mogelijkheid om ook hier op maat de bezetting
     van de Noorse uitgeverij Noteservice. Titels zijn onder andere Lullaby of  samen te stellen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10