Page 8 - Krant week 25
P. 8

8      Concours

      in beeld
      Geen concoursen dit jaar. Gelukkig hebben we           De compositie begint met een langzame inleiding, Adagio Misterioso. Dit
      de beelden nog. Klankwijzer.tv. maakte vorig           beschrijft de sfeer uit lang vervlogen tijden toen het gebied nog vooral
      jaar registraties van diverse concoursen voor          bestond uit moerassen, vennen en laag bos. (Het woord ‘Bern’ komt voor
                                      als synoniem van ‘Born’ dat bron of water betekent, maar kan ook terug-
      blaasorkesten en slagwerkgroepen. In deze            gaan op ‘Birnu’ ofwel modder. ‘Hese’ is afgeleid van ‘Haisjo’ dat staat voor
      nieuwe serie Concours in beeld halen we aan de          kreupelhout of bos). Boven de duistere klanken horen we in de verte trom-
                                      petsignalen die de middeleeuwen aankondigen.
      hand van beeld, geluid en tekst een willekeurige
      concoursopname voor het voetlicht.                Na een indringend crescendo klinken de trompetten nu feestelijk en volu-
                                      it. Hierna volgt een middeleeuwse dans zoals die geklonken zou kunnen
                                      hebben op kasteel Heeswijk. Deze dans krijgt een steeds opzwepender
      Titel werk: Decennium.                      karakter en ontaardt in een vrolijke volksdans die eindigt in schaterend
      Componist: Eric Swiggers.                    gelach, weergegeven door dalende chromatiek in gedempte trombones en
      Uitvoering: Fanfare Sint Aldegondis Maasbree.          trompetten.
      Dirigent: Joep Schrader.
      Datum uitvoering: 20 oktober 2019.                Een langzame overgang, waarin een citaat van een gregoriaans gezang
      Locatie: TheaterHotel De Oranjerie Roermond.           (Domine Deus) en klokken, verwijzend naar de Abdij van Berne, brengt ons
      Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.       tot een romantisch Larghetto. Dit gedeelte beschrijft het rustige, landelijke
      Divisie: Vierde divisie.                     leven in de prachtige natuur. Tijdens de laatste, wegstervende toon verschi-
      Resultaat: 86,00 punten.                     jnt een dreigend ostinato: de opkomst van de industrialisatie die op veel
                                      verzet stuitte bij de bevolking.
                                      We horen nogmaals het Domine Deus, maar nu veel krachtiger. Als het
      Decennium                            verzet tot rust komt, besluit het werk met een Alla Marcia. De eerste tonen
      Eric Swiggers schreef Decennium in 2003 in opdracht van de gemeente  van het hoofdthema hebben de gehele compositie door geklonken maar
      Bernheze bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Het werk beschrijft de  is nu eindelijk in zijn geheel te horen: De nieuwe gemeente is een feit. Een
      geschiedenis van deze Brabantse gemeente die bestaat uit zes verschillen- feestelijk slot verwijst zowel naar het tienjarig bestaansfeest als naar het
      de plaatsen: Heesch, Heeswijk, Dinther, Nistelrode, Loosbroek en Vorsten- optimisme en vertrouwen voor de toekomst.
      bosch.                              Het werk beleefde in 2003 een feestelijke première met een orkest van
                                      250 muzikanten (vier fanfares en één harmonie) onder leiding van de com-
                                      ponist.      Klankwijzer.tv

      tijdelijk gratis
      te bekijken


      Bij Klankwijzer.tv zie je de beste video’s,
      rechtstreeks uit de wereld van blaasmu-
      ziek, color guard, show-, mars en percussie
      en majorette en twirl. Op Klankwijzer.tv
      kun je genieten van: Concertregistraties
      van professionele en amateurorkesten;
      Portretten van muziekverenigingen in
      alle sectoren; Interviews met interessante
      muzikale gasten; Masterclasses en hoor-
      colleges over fascinerende onderwerpen;
      Reportages van concoursen en festivals.
      Door het coronavirus liggen veel activitei-
      ten van muziekverenigingen stil. De KNMO
      wil de achterban graag wat afleiding
      bieden. Daarom is Klankwijzer.tv gratis te
      bekijken zolang de repetities en muziekles-
      sen als gevolg van de overheidsmaatrege-
      len niet doorgaan. Ga naar Klankwijzer.tv
      en maak een gratis account aan!
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13