Page 1 - Krant week 27
P. 1

NK Mars/Show                            SMP-solisten

                     Jeugd: hier is                           tonen flair op
                     dat feestje!                            NK in Heel


                             3                                 7     Jaar 2019, week 27
     Blaasmuziek op de Zwarte Cross


     The Black Eyed Peas, Kraantje Pappie, Miss Montreal, The Marvericks, Rowwen Hèze en jawel hoor, ze staan er tussen, het
     Oost-Gelders Jeugdorkest (OGJO). Blaasmuziek op de Zwarte Cross, het spectaculaire muziekfestival in de Achterhoek met

     een bizarre mix van muziek, theater, motorcross, stunts en vooral veel lol.
     Tekst: Onze redactie
     Foto: OGJO

        et is een plek waar je niet
        meteen een harmonieorkest
     Hverwacht. Maar verrassin-
     gen horen nu eenmaal bij de Zwarte
     Cross in Lichtenvoorde. Het motto
     van de 23 editie luidt niet voor
         ste
     niets: Niks is onmogelijk. “Voeg zes-
     tig jonge muzikanten uit meer twin-
     tig orkesten uit de regio samen en
     je krijgt een gaaf muzikaal feestje”,
     luidt de aankondiging op de website
     van het vierdaags megaspektakel.
     Vrijdag 19 juli tussen 11.00 en 11.45
     uur opent het Oost-Gelders Jeugd-
     orkest (OGJO) op feestelijke wijze
     het programma op het buitenpodi-
     um van de Theaterweide met een
     repertoire vol gave popmuziek.

     Initiatief
     Het initiatief om de blaasmuziek op  Het OGJO wil het publiek op de Zwarte Cross verrassen met blaasmuziek.
     dit extravagante podium in de etala-
     ge te zetten komt van burgemeester
     Annette Bronsvoort en wethouder  gramma met orkestwerken zoals de  de Vet en Esmee Lepping en gitaar- met andere kunsten, zoals zang of
     Jos Hoenderboom van de gemeente  Nederpotpourri van Jasper Staps en  virtuoos Mart Hillen. Presentator  dans.
     Oost Gelre. Het leek de bestuurders  het arrangement van Batman van  Michel Rözer leidt het publiek door
     prachtig om een jeugdorkest de kans                het programma. Bezoekers van de  Extraatje
     te geven voor een groot publiek hun                Zwarte Cross hebben vrije toegang  Het optreden op de Zwarte Cross
     passie te laten beoefenen. Zij zoch-                tot het concert.         komt er dit jaar als extraatje tussen-
     ten hiervoor contact met Gijs Jolink ‘We hebben zelfs                       door. “De belangstelling voor dit
     van Alles Komt Goed B.V. (Jovink                  Lichte muziek          project was anders dan wat we ge-
     & De Voederbietels), de evenemen- een dwarsfluitstop       Het Oost-Gelders Jeugdorkest is  wend waren”, vertelt Jo-anne Roer-
     tenorganisatie die onder andere de                 een projectorkest voor jonge muzi- dink, namens de OGJO-organisatie.
     Zwarte Cross organiseert. Jolink  moeten instellen’        kanten in de leeftijd van 15 t/m 25  “Er meldden zich veel aan die nog
     bleek eveneens enthousiast, waarna                 jaar. Binnen een paar repetitiedagen  niet bekend waren met het OGJO
     de handen ineen werden geslagen                  wordt een spectaculair showconcert  en die waarschijnlijk getrokken zijn
     om de promotie van de hafamuziek  Toshihiko Sahashi. Daarnaast speelt  ingestudeerd onder leiding van di- door het unieke project. De animo
     mogelijk te maken. Met het OGJO  het projectorkest popnummers met  rigent Henk-Jan Heijnen. Bij elke  was groot. We hebben op een gege-
     als enthousiaste ambassadeur.   zang zoals Go Like Elijah (Chi Col- editie wordt het orkest opnieuw  ven moment zelfs een dwarsfluitstop
                      trane), Good God (Anouk) en That  samengesteld. Het repertoire bestaat  moeten instellen. We zitten straks
     Eigentijds            Man (Caro Emerald). Hierbij wordt  uit lichte muziek met speciaal voor  met ongeveer 75 muzikanten op het
     Het OGJO wil het festivalpubliek  samenwerking gezocht met de jon- het OGJO gearrangeerde werken.  podium.”
     verrassen met een eigentijds pro- ge, talentvolle vocalisten Rozemarijn Vaak wordt samenwerking gezocht  Informatie: www.ogjo.nl
   1   2   3   4   5   6