Page 5 - Krant week 27
P. 5

5    Zomercursus Woudschoten:
    ook voor blazers!


    Muziek, muziek en nog eens muziek. Dat is de Zomercursus Woudschoten. Tien dagen lang muziek maken met honderd jonge

    blazers, strijkers en zangers tussen de 12 en 25 jaar. Verslavend! Ook voor blazers!


                                                       makelijk verbonden zijn door de
                                                       muziek en de deelname aan Zomer-
    Foto: Aanlevering Zomercursus                                    cursus Woudschoten.

    Veel muzikanten noemen het “de                                    Cursisten die eenmaal geweest zijn,
    mooiste tien dagen van het jaar”.                                  blijven vaak terugkomen, omdat een
    Zomercursus Woudschoten, dit jaar                                  zomer zonder Zomercursus Woud-
    van 6 tot en met 16 augustus in de                                  schoten niet compleet is! De doel-
    Beukenhof in Biezenmortel, is vaak                                  stelling is uitdrukkelijk dat Zomer-
    reden om door te gaan met muziek-                                  cursus Woudschoten voor iedereen
    lessen en het spelen in kamermuz-                                  moet zijn, met als enige voorwaarden
    iekensembles. Zomercursus Woud-                                   goed noten kunnen lezen en zelfstan-
    schoten wil graag nog meer blazers                                  dig partijen kunnen instuderen. De
    laten kennismaken met de cursus                                   cursus biedt ook ruimte voor jonge
    en met het spelen van kamermuziek                                  musici om bij excellent optreden,
    met andere blazers en strijkers. Daar- Zomercursus Woudschoten is ook bestemd voor blazers.     te mogen soleren met orkest bij de
    naast is kamermuziek de basis van                                  volgende cursus. De cursus is dus
    goed orkestspel!                                           voor iedereen, op alle niveaus en
                     medespelers bij, op hun eigen niveau. vijf zalen en het buitenterras, zodat  instrumenten. Om de cursus dit jaar
    Topdocenten            Elk gevormd ensemble (maximaal  ouders en andere familieleden hun  tot een nog groter succes te maken,
    De deelnemersgroep van de zomer- vijf per deelnemer) krijgt gedurende  kinderen kunnen zien spelen. Het is  is ze nog op zoek naar deelnemende
    cursus bestaat uit muzikanten van  de cursus 4 lessen. Alle ensembles  de bedoeling dat iedere deelnemer in  blazers: Ben je blazer, speel je graag
    alle niveaus in de leeftijd van 12 tot  worden ingedeeld bij een team van  ieder geval één keer speelt. Naast het  samen, wil je experimenteren met
    25 jaar. Op de eerste middag worden  topdocenten op verschillende instru- speelplezier en fijne ensemble repeti- andere instrumenten en samen-
    na het voorspelen alle ensembles  menten die de cursus elk jaar weer  ties en lessen, heeft de cursus een  stellingen en ben je op zoek naar een
    gevormd. Uit grote stapels muziek,  dragen. Aan het eind van de cursus  groot sociaal aspect!   onvergetelijk muziek avontuur?
    kiezen de deelnemers de stukken  is er een slotuitvoering met een si- Bij deze cursus worden vele nieuwe  Meld je nu aan via www.zomercur-
    die ze wel willen spelen, en zoeken  multaan programma verdeeld over  vriendschappen gesloten die onlos- suswoudschoten.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10