Page 9 - Krant week 30
P. 9

9

    Stichting Percussion Friends
    is sinds deze maand weer
    gevestigd in Weert. De

    terugkeer op het oude nest
    wordt vrijdag 14 augustus

    gevierd met de uitvoering
    van de beroemde de Canto
    Ostinato door het Mallet

    Collective in het Franciscus
    Huis in Weert.                      Percussion Friends terug op                      oude nest met Canto Ostinato


    Tekst: Onze redactie
    Foto: Aanlevering Percussion Friends


        e Canto Ostinato van Simeon ten Holt is Nederlands meest gespeelde
        compositie uit de geschiedenis. Het wordt geschaard onder de mini-
    Dmalistische muziek. De in 2012 overleden Ten Holt componeerde het  Toppers leiden Online Academy
    werk tussen 1973 en 1976 al spelend op het klavier. De componist creëerde
    meer dan honderd losse korte secties van enkele maten. Het stuk is op her- van Percussion Friends
    haling en tonaliteit gebaseerd en heeft geen vaste lengte. De uitvoerenden
    kunnen kiezen voor variaties en herhalingen, noten herhalen, veranderen of  Nancy Zeltsman (USA), Gordon Stout (USA), Pius
    weglaten en ze kunnen het naar eigen inzicht eindeloos rekken waarmee de  Cheung (China), Tchiki Duo (Zwitserland) en de Ne-
    kracht van de repetitie alsmaar toeneemt. Andere secties vormen een melodi- derlanders Peter Prommel (foto) en Nick Woud. Slag-
    sche brug die slechts één keer worden gespeeld. Het motief (canto) bestaat uit  werkers van internationale naam en faam verzorgen
    een beperkt aantal muzieknoten. Omdat Ten Holt een meerduidige notatie  samen met het vaste team van Percussion Friends van
    gebruikte, is het aan de uitvoerenden om te bepalen hoe de noten in de par- 10 tot en met 18 augustus lessen en workshops tijdens
    tituur worden gespeeld; bijvoorbeeld legato, staccato, piano, forte, crescendo  een Online Academy. Vanwege de corona- uitbraak is
    of diminuendo. Door andere accenten ontstaan andere patronen in het stuk.  de jaarlijkse Chamber Music Academy verplaatst naar
    Het werk is bovendien geschreven in de oneven 10/16 maat. De maat in vijf  2021. Vandaar dat van 10 tot en met 18 augustus via
    tellen wijkt sterk af van de meeste gangbare westerse muziek. In het stuk ont- een speciaal ontwikkelde app een Online Academy zal
    staat het effect van een echo. Als het bijvoorbeeld gespeeld wordt door twee  plaatsvinden met masterclasses en privé- en groeps-
    piano’s, speelt de tweede piano dikwijls eenzelfde noot als de eerste piano,  lessen door gerenommeerde slagwerkers uit de hele
    maar telkens een tel later.                      wereld. Informatie en aanmelden: www.percussionfriends.com/online-academy.

    Klankpaletten
    De uitvoering door Mallet Collectie, het uitvoerende onderdeel van Percus-
    sion Friends, wordt gespeeld met drie marimba’s en twee vibrafoons. De uit-
    voerenden zijn Dominique Vleeshouwers en Vincent Houdijk op vibrafoon
    en Ramon Lormans, Arjan Jongsma en Maikel Claessens op marimba. “Deze
    bezetting geeft veel meer rijkheid aan klankpaletten”, legt Vincent Houdijk
    uit. “Ook het publiek heeft hier een voorkeur voor.” Mallet Collective heeft
    het werk al eerder in wisselende samenstellingen gespeeld. Houdijk: “Wat
    als speler bijzonder is, is het splitsen van het brein. Aan de ene kant moet er  Vincent Houdijk hoofdvakdocent
    hyperfocus zijn en aan de andere kant wil je ook in een meditatieve beleving/
    trance komen, zodat het publiek daar ook op kan inhaken.”       mallets en jazzvibrafoon

    Terugkeer                               Vincent Houdijk is aangesteld als nieuwe hoofdvak-
    Met de uitvoering van de Canto Ostinato zet Stichting Percussion Friends  docent mallets op de klassieke- en jazzafdeling van
    de terugkeer naar Weert luister bij. Daar startte Ramon Lormans en Vincent  de Fontys Academy of Music and Performing Arts in
    Houdijk in 2005 met het begeleiden en inspireren van jonge slagwerktalen- Tilburg.
    ten. De afgelopen acht jaar werkte het slagwerkcollectief vanuit Amsterdam.  Vanaf september 2020 zal de Fontys AMPA versterkt
    Sinds 1 juli is Percussion Friends weer in Weert gevestigd als partner van  worden door Vincent Houdijk. Vincent gaat de
    cultuur- en kunsteducatie RICK. Inmiddels zijn meer dan 500 slagwerkta- hoofdvaklessen mallets, ofwel melodisch slagwerk,
    lenten uit meer dan 25 landen in aanraking geweest met de expertise van de  verzorgen aan de klassieke afdeling. Daarnaast wordt
    Nederlandse topslagwerkers. Een van de grootste voorbeelden uit de PF-op- onder leiding van Houdijk een specialisatie in jazzvi-
    leiding is Dominique Vleeshouwers, winnaar van de prestigieuze Nederland- brafoon opgestart. Voor het eerst zal er in Tilburg dus
    se Muziekprijs.                            een jazzvibrafoonafdeling zijn. Meer informatie over
                                       deze opleidingen via: vinnievibes@gmail.com
    De uitvoering in het Franciscus Huis in Weert op vrijdag 14 augustus begint
    om 20.30 uur. Kaarten kunnen besteld worden via: KLIK HIER:
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14