Page 1 - Krant week 30
P. 1

Jaar 2022, week 30

                     Prestigieuze                            “We moeten

                     muziekprijs voor                          oppassen dat het
                     Mister WMC                             niet doorschiet”


                             5                                 6


     Eindhoven vier dagen

     twirlhoofdstad van de wereld


     Terwijl in Kerkrade het Wereld Muziek Concours het slotweekend ingaat, is er deze week nog een mondiaal topevenement
     in Nederland. Eindhoven wordt de komende dagen overspoeld met twirlers uit de hele wereld. Na twee jaar uitstel mag de

     National Baton Twirling Association (NBTA) Nederland - onderdeel van de KNMO - eindelijk het Wereldkampioenschap Baton
     Twirling organiseren. Van 27 tot en met 31 juli strijden in het Indoor Topsportcentrum in Eindhoven 730 twirlers om de

     wereldtitels.
     Nederland is met een flinke afvaardiging vertegenwoordigd op het WK in Eindhoven.

                      billboards van het WK. “Ik hoop dat  met 58 sporters en een paradecorps  geschreven. Door de pandemie waren
                      er veel mensen van buitenaf komen  met 26 deelnemers. Op het onder- de trainingsmogelijkheden de afgelo-
     Foto: Aanlevering NBTA - Ferdi van  kijken zodat ze kunnen zien hoe leuk  deel pompon is ons land titelverde- pen twee jaar beperkt. Toch denkt Sa-
     Eeten/Twirling.com        deze sport is.”         diger. Sabine: “Met het vliegtuig of  bine dat het niveau er niet onder gele-
                                      de bus naar het buitenland reizen om  den heeft. “Het is niet zo dat we al die
       abine Mouthaan is er klaar voor. Speciaal           aan internationale wedstrijden deel  tijd hebben stilgezeten. Bij mijn club
       De 22-jarige fysiotherapeute  Voor de derde keer in de geschiedenis  te nemen, is ook heel erg leuk. Maar  The Rainbows uit Roosendaal zijn
     Sheeft een week verlof genomen  is de organisatie van de wereldkampi- een WK in eigen land is heel speciaal.  we online en later ook buiten op een
     om in Eindhoven in topvorm aan de  oenschappen Twirl toegewezen aan de  Vooral ook omdat familie en vrienden  pleintje gaan trainen. Ook hebben we
     start te verschijnen. Maar ook om er- National Baton Twirling Association  dan kunnen komen kijken.” thuis aan kracht en lenigheid kunnen
     van te genieten dat de wereldelite van  (NBTA) Nederland. Behalve Neder-              werken en wat kleine dingetjes kun-
     haar sport te gast is in ons land. “Ik  land vaardigen België, Canada, Tsje- Niveau        nen doen met de baton. In april heb-
     heb er superveel zin in”, zegt ze. “Ik  chië, Engeland, Frankrijk, Duitsland,  Voor het oorspronkelijke WK in 2020  ben we meegedaan aan het Europese
     verheug me erop om iedereen weer te  Italië, Noorwegen, Roemenië, Slowa- hadden zeventien landen ingeschre- kampioenschap in Frankrijk. Wat me
     zien.” Twirling beheerst al zestien jaar  kije, Spanje, Wales en de Verenigde  ven. Vanwege alle belemmeringen  toen opviel was dat de Europese lan-
     haar leven. Als ambassadrice van het  Staten sporters naar Eindhoven af. Ne- rond corona zijn er drie landen af- den er aardig op vooruit zijn gegaan.”
     WK staat de meervoudige Nederlands  derland verschijnt met twee nationale  gehaakt. Ook komen er 300 sporters
     kampioene afgebeeld op posters en  teams aan de start: een pomponteam  minder dan aanvankelijk hadden in- Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6