Page 7 - Krant week 34
P. 7

7


    Première op                                              STACCATO


    examenconcert                                             St. Jeanne d’Arc start
                                                        G-team majorett/twirl


                                                        Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc Noord-
                                                        wijkerhout gaat 10 september van start met
    De klarinettiste Jooske van Andel brengt donderdag 27 augustus tijdens haar master           een Majorette en Twirl G-team. Doelgroep

    eindexamen een nieuw werk van Dennis Hazenoot in première. Zijn compositie Movement for        zijn jongens en meisjes met een beperking
                                                        in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. De beperking
    Clarinet and Harp is speciaal voor deze gelegenheid geschreven.                    kan geestelijk en/of lichamelijk van aard
                                                        zijn. Kinderen die speciaal onderwijs volgen
                                                        kunnen ook in aanmerking komen voor dit
                                                        nieuwe team. Het doel is niet om op het
                                                        hoogste niveau te twirlen, maar optredens
    Tekst: Onze redactie                                          te geven bij lokale activiteiten. De trainingen
     Foto: Judith Wientjens                                        zijn op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur in
                                                        De Parade in Noordwijkerhout. Informatie:
    “Met Movement for Clarinet and                                     majorettes@stjeannedarc.nl.
    Harp heb ik geprobeerd om uitda-
    ging en speelplezier hand in hand te
    laten gaan”, beschrijft Hazenoot het
    werk. “Daarnaast was het mijn doel
    om idiomatisch te componeren,                                     Corona velt ook Fest
    zonder me daarbij te verliezen in
    overmatig gebruik van de bekendste                                   der Blasmusik
    klarinet- en harp-technieken.”
                                                        De commissie Blaaskapellen van de KNMO
    Movement for Clarinet and Harp is                                   heeft het 6. Fest der Blasmusik dat op de
    een rondo die enerzijds de gebrui-                                   agenda stond voor 7 november 2020 in de
    kelijke structuur (ABACABA) volgt,                                   Meenthe in Steenwijk geannuleerd. Prak-
    maar waarin de thema’s elke keer                                    tische uitvoering van het festival conform
    wanneer ze terugkomen op allerlei                                   de coronamaatregelen is niet mogelijk.
    manieren worden gevarieerd. Van                                    Bovendien valt het publiek onder de risico-
    Andel voert het werk uit met har-                                   groep wat invloed zal hebben op de publieke
    piste Michelle Sweegers. Hazenoot:                                   belangstelling. Het festival wordt een jaar
    “Het effect is dat er ondanks de                                    doorgeschoven naar 30 oktober 2021. In het
    strikte structuur sprake is van zowel                                 hoofdprogramma treedt dan Ernst Hutter
    contrasten in sfeer als een over-                                   op. Kapellen die zich voor dit jaar hadden
    koepelende spanningsboog. Het                                     opgegeven, hoeven zich voor volgend jaar
    A-thema is een vloeiende melodie                                    niet opnieuw aan te melden.
    in D dorisch, het B-thema staat in
    A frygisch-dominant en is speelser
    en ondeugender van karakter. Het
    C-thema is een pentatonische melo-
    die binnen F dorisch.”                                         Nieuw project
    De 22-jarige klarinettiste speelt ver-                                 Brabants jeugdorkest
    der Klarinetconcert 1 deel 1 van Carl
    Maria von Weber en Time pieces  27 augustus om 15.00 uur plaats in  niet openbaar toegankelijk. Op de  Kom jij uit Noord-Brabant, ben je een
    van Robert Muczynski. Ze wordt op  het Fontys Conservatorium in Til- persoonlijke Facebookpagina van  fanatieke muzikant en heb je zin om een
    piano begeleid door Toon Bierman.  burg. Vanwege de beperkingen rond Jooske van Andel wordt het concert  spetterend concert neer te zetten op hoog
    Het eindexamen vindt donderdag  de corona-uitbraak is het examen  via livestream uitgezonden.    niveau? Dan hoor jij bij het Brabants Jeugd
                                                        Project Orkest (BJPO)!
                                                        Het BJPO is een jeugdorkest bestaande uit
                                                        talentvolle muzikanten tussen de 13 en 26
                                                        jaar oud uit heel Noord-Brabant. Het BJPO
                    1. Nieuwsapp
                                                        bestaat sinds 2018 en staat onder leiding van
                   2. Nieuwswebsite
                                                        dirigent Johan Smeulders. Dit najaar staat er
                                                        weer een veelbelovend project op de plan-
                  3. Nieuwskrant (digitaal)
                   4. Nieuwsbrief
                                                        ning. Laat je inspireren en enthousiasmeren
                             • 60.000 views per maand               door een uitdagend programma neergezet
                   5. Magazine
                          •1.200 websitebezoekers per dag              in vier leerzame repetitiedagen (op 22 nov,
                                                        28 nov, 6 dec en 12 dec) en een prachtig
                            • 9.900 abonnees nieuwsbrief              middagconcert met topsoliste Franka van
                                                        Dommelen in de Catharinakerk te Eindhoven
                                                        op 19 december.
                             ADVERTEREN VOOR ELK BUDGET              Inschrijven kan tot en met 1 september.
                                                        Praktische informatie staat op de website
                              informeer naar de vele mogelijkheden:       van de BBM, waar je je tevens kunt inschrij-
                                 REDACTIE KLANKWIJZER.NL            ven. Meer informatie: info@bjpo.nl
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12