Page 3 - Krant week 35
P. 3

3

                                        Vacaturebank KNMO Klankwijzer
     Drachten te klein                          Ben je op zoek naar een nieuwe dirigent, instruc-     voor ambities                            teur, docent of trainster? Op het nieuws- en infor-


                                        matieplatform KNMO Klankwijzer is voor vacatures
     van DOBC                               een aparte rubriek ingericht.

                                        Een overzicht van de meest recente vacatures voor dirigenten,
                                        instructeurs en docenten:

                                        • Muziekvereniging Someren-Heide
                                        • Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt - Velp
                                        • Showbrassband Thalita - Vlaardingen
                                        • Philharmonisch Gezelschap - Venlo
                                        • Fanfare Helpt Elkander - Afferden (studie-orkest)
                                        • Muziekvereniging Concordia - Schaijk
                                        • Show & Marchingband Victory - Den Haag

                                        • Jubal - Zwolle (docent koper)
                                        • Muziekvereniging Sint Hubertus - Herpen
                                        • Muziekvereniging Sint Caecilia - Heemskerk                                        Klik hier voor de                    Klik hier voor
                                        volledige                          opgave van
                                        vacatureteksten          vacature-advertenties      De Oosterpoort in Groningen wordt de nieuwe accommodatie voor de DOBC.

     De Dutch Open Brass Band Cham-  onaal evenement. Dat is de reden
     pionships zijn al na vier edities toe  voor de verplaatsing.”
     aan een grotere accommodatie.
     “Drachten beschikt niet over de ele- Uitdaging
     menten om door te kunnen groei-  De DOBC ging in 2016 met elf deel-
     en. Daarom hebben we besloten het  nemers van start. Doel was om bras-
     evenement naar De Oosterpoort in  sbands een mooie muzikale uitda-
     Groningen te verhuizen”, zegt Ama- ging te bieden als afsluiting van het
     rens Melchers-Visser, namens de  seizoen. Afgelopen juni verschenen
     organisatie.           achttien bands aan de start, waar-
                      onder vier uit het buitenland. De
     Tekst: onze redactie       grote zaal van de Oosterpoort wordt
     Foto: Floor Oostra        geroemd om zijn akoestiek, boven-
                      dien biedt het met 1150 zitplaatsen
     Op zaterdag 13 juni 2020 wor-   genoeg ruimte voor publiek.    Muziekvereniging Someren-Heide zoekt
     den voor de vijfde maal de Dutch
     Open Brass Band Championships   De concertzaal ligt dichtbij het
     (DOBC) gehouden. Na vier suc-   centrum van de stad Groningen   ENTHOUSIASTE DIRIGENT (M/V)
     cesvolle edities in De Lawei in  en is eenvoudig te bereiken, ook
     Drachten worden de internationale  met openbaar vervoer. Ook zijn er
     brassband kampioenschappen dit  verschillende hotels, restaurants en  Wij zoeken:
     keer gehouden in De Oosterpoort  cafés op loopafstand. Melchers:    Wij zoeken een vlotte, gezellige en enthousiaste dirigent die de kwaliteit van de muziek niet uit
     in Groningen. “De belangstelling  “We zijn ontzettend tevreden over   het oog verliest. Nieuwe aanwas en het betrekken van de jeugd bij de vereniging is erg belangrijk
     voor het evenement neemt toe”, zegt  de goede samenwerking met De    voor ons. De dirigent moet een verbinder zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
     Melchers. “We zijn bezig om de  Lawei in Drachten. We hebben      Wie zijn wij?
     DOBC in het buitenland meer op de  daar geweldige kampioenschappen   Muziekvereniging Someren-Heide is opgericht in 1948 en staat vol in het gemeenschapsleven
     kaart te zetten, wat aardig goed gaat.  gehad. Helaas zijn er niet veel ho- van het dorp. Wij zijn een relatief jonge vereniging met betrokken leden, die gezelligheid en met
                      tels in de nabije omgeving van De   plezier naar de repetitie gaan belangrijk vinden.
                      Lawei. En ook de bereikbaarheid is   Onze wekelijkse repetities zijn op maandagavond van 20:00 tot 22:00.
     De livestream via brasspass.tv is  niet optimaal. Kortom, elementen   Profielschets:
     vorig jaar met meer dan 1000 unie- die belangrijk zijn om door te kun- • Ha-Fa directie diploma;
     ke kijkers erg goed bekeken. Die  nen groeien. Daarom hebben we     • In staat multidisciplinair te werken, met bijvoorbeeld zang, toneel of multimedia;
     kwamen voornamelijk uit Verenigd  besloten het evenement naar      • Een verbinder tussen de diverse leeftijden en niveaus, vooral betrokken met de jeugd;
                                          • Weet het plezier in het musiceren er bij de leden in te houden;
     Koninkrijk, USA, Canada, Zwitser- De Oosterpoort in Groningen
     land, Noorwegen, Japan en Neder- te verhuizen.”             Sollicitatieprocedure:
     land. Buitenlandse media als British                   De startdatum van deze functie is eind mei 2020. Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 30
                                          september. Voor vragen kan per e-mail contact opgenomen worden met Saskia van de Kerkhof,
     Bandsman en 4Barsrest hebben veel  De inschrijving voor de vijfde editie  via saskiavdk@live.nl. Uw reactie in de vorm van een CV en motivatie ontvangen wij ook graag
     aandacht besteed aan de DOBC. We  is inmiddels geopend. Inschrijven   via ditzelfde adres. Vermeld hierbij ‘Vacature dirigent fanfare’.
     willen verder groeien als internati- kan via: https://dobc.eu.
   1   2   3   4   5   6   7   8