Page 1 - Krant week 36
P. 1

Jaar 2019, week 36

                      Veel nieuwe                            InsecTJHOtel:

                      muziek bij 75                           knipoog tussen

                      jaar vrijheid                           mens en insect


                              2                                 19      Concoursgang in de plus      Komend najaar gaan 97 harmonieën, fanfares en brassbands op concours. Dat zijn er 15 meer dan in het najaar van vorig
      jaar. Dat blijkt uit de voorlopige deelnemerslijsten van de diverse bonden.                      Organisatie van Muziekver-
      Tekst: Onze redactie       eniging in Fryslân
      Foto: Website MBGF        Zaterdag 9 november: F Festival:
                      Prinses Margriet Rouveen-Stap-
       nclusief de voorjaarswedstrij- horst; B5: ProJunior Gerkeskloos-
       den komt het totaal aantal con- ter- Stroobos; F4: Hasselts Fanfare
      Icoursgangers dit jaar uit op 121.  Corps; B4: Concordia Wanswert;
      Vorig jaar waren dat er 106. Vooral  B3: De Nije Bazun Britsum; F3:
      de accommodaties in Zutphen en  Fanfareorkest Bant-Creil-Rutten;
      Veldhoven zijn met respectievelijk  F3: Halleluja Anjum; F3: Sted Sleat
      19 en 18 deelnemers in trek.   Lemmer; F2: Oranje Dokkum; B2:
      Opvallend is de situatie in Lim- Euphonia Wolvega; F1: Viribus
      burg. Aan de concertwedstrijd van  Units Wilnis.
      de Limburgse Bond nemen tien
      Limburgse orkesten deel, terwijl  Muziekorganisatie
      zeven lidverenigingen, waaronder  Noord-Holland en Utrecht/    De Hanzehof in Zutphen trekt dit najaar de meeste concoursdeelnemers.
      enkele gerenommeerde orkesten,  Zuid-Hollandse Bond van
      buiten de eigen provincie op con- Muziekverenigingen
      cours gaan. Fanfareorkest Psalm  Zaterdag 16 november: H5: Ex-  Voorthuizen; F1: Eendracht Win- Alphen; F1: Aurora Heesch; H1:
      150 uit Dinxperlo is dit najaar de  celsior Hoofddorp; B4: Felison  terswijk; H4: Twentse Politie Kapel;  Sint Jozef Kaalheide-Kerkrade; H1:
      enige deelnemer in de Concertdivi- Brass Velsen-Noord; F4: Wilhel- F4: KNA Hierden; F-Introductie:  Phileutonia Eindhoven; H1: L’Uni-
      sie.               mina Zwammerdam; B3: Blaast de  Juliana Uddel; F2: Constantia Me- on Heythuysen.
                      Bazuin Surhuisterveen; H3: Aals- naam; F1 Lamoraal van Egmont
      Een overzicht:          meers Harmonie Aalsmeer; F3: Us  Egmont aan den Hoef.      Muziekbond
      Limburgse Bond van        Ideael/Nieuw Leven Echten; F3:  Zondag 24 november: H1: OBK   Gelderland-Flevoland
      Muziekgezelschappen       Eensgezindheid Egmond-Binnen;  Erp; H1: Symfonisch Harmonie   Zaterdag 23 november: H4: Jubal
      Zondag 20 oktober: F3: Sint Al- H3: Concordia Tholen; H2: Hooge- Orkest Amsterdam; F4: Harmonie  Dedemsvaart; F3: DES Nieuw-Dijk;
      degondis Maasbree; H3: Amicitia  veense Harmonie Hoogeveen; B4:  Akkrum; F1: CWO Groningen; F3:  F3: Excelsior Barlo; F3: Crescendo
      Banholt; H3: Sint Michael Heu-  ’t Heideblomke Harkema; B2: Ko- Sint Caecilia Zwaag.       IJzerlo; F2: Soli Deo Gloria Heerde;
      gem-Maastricht; H3: De Vrien-  ninklijke Brassband Utrecht; F1: De                F2: Prinses Juliana-Concordia Ga-
      denkring Well; B1: Brass Band  Bazuin Tzummarum.        Brabantse Bond van        meren; F2: David Oosterwolde; H1:
      Merum-Herten.                           Muziekverenigingen        Prinses Juliana Klaaswaal; H1: Sub
      Zondag 27 oktober: H3: Amici-  Muziekbond Groningen       Zaterdag 23 november: B4: Rand- Umbra Meerveldhoven; FC: Psalm
      tia Vilt; H2: Sint Cecilia Hoeselt  Drenthe           stad Brass Adventure Den Haag;  150 Dinxperlo.
      (België); F2: Ons Genoegen Oirlo;  Zaterdag 23 november: F3: Eup- F4: Luctor et Emergo Zoutelande;  Zaterdag 30 november: H5: Excel-
      F1: De Maasgalm Elsloo; F1: Sint  honia Meerkerk; H5: Wilhelmina  H3: De Goede Hoop Aarle Rixtel;  sior Warnsveld; F4: Fanfare Oer-
      Cecilia Herten; F1: Sint Joseph Pey- Bedum; F4: Harmonie Winschoten;  F2: Prins Hendrik Aalst; F2: Sint  terp Ureterp; F3: Nooit Gedacht
      Echt.              H Introductie: De Volharding De  Barbara Brunssum; F1: Onze Lieve  Windesheim; H3: Harmonie Zieu-
                      Wilp; F5: Juliana-De Bazuin Hol- Vrouw in het Zand Roermond; F1:  went-Mariënvelde; F2: Ontwaakt
      Zeeuwse Muziekbond        landscheveld; F Introductie: Zui- T.A.V.E.N.U. Schoonhoven; H1:  Hattem; F2: Orpheus Bathmen; F2:
      Zaterdag 2 november: F5: Vlijt en  lens Fanfare Corps Utrecht.  Koninklijke Harmoniekapel Delft;  Vaassens Fanfare Corps Vaassen;
      Volharding Oost-Souburg (jeug-                  H1: Sint Joseph 1880 Weert; H1:  H1: Vriezenveense Harmonie Vrie-
      dorkest); H4: Muziekvereniging  Overijsselse Bond van      Tot Onderling Genoegen Berlicum.  zenveen; H1: Philharmonie Sittard.
      Eindhoven West; H3: MaasMuziek  Muziekverenigingen        Zondag 24 november: B3: Sint
      Maasdam; F3: Sint Jan Dorst; F1:  Zaterdag 23 november: F1: De  Nicasius Heeze; H Introductie:  B= brassband; F=fanfare; H=har-
      Crescendo Zuid-Beijerland; H1:  Bazuin Winsum; H2: Arti Oirschot; Kunst Adelt Helvoirt; H2: Amicitia  monie. Het cijfer staat voor de di-
      Kunst na Arbeid Arkel.      F2: OBK Otterlo; F2: Crescendo  Roggel; H2: Vlijt en Volharding  visie.
   1   2   3   4   5   6