Page 2 - Krant week 36
P. 2

2


     Veel nieuwe muziek     bij viering 75 jaar vr ijheid
     Overal in het land wordt de komende maanden met

     concerten en voorstellingen stilgestaan bij het einde van de
     Tweede Wereldoorlog. Bij al die vieringen en herdenkingen

     is de inbreng van de amateurmuzieksector groot. Speciaal
     voor deze gelegenheid zijn diverse nieuwe werken
     geschreven. Een overzicht van wat er tijdens liberationmaand

     september zoal op het programma staat.                      Riemst (België), het 130 man/vrouw
                      sterke projectkoor Eijsden-Margraten
     Tekst: Onze redactie       en het kinderkoor Eijsden-Margraten
     Foto: American Battle Monuments  voeren samen onder meer het impo-
     Commission            sante werk Libertadores (bevrijders)
                      van Oscar Navarro uit. Solisten zijn
        p 12 september 1944 rond  zanger/schrijver Frans Pollux, sin-
        tien uur ’s ochtends over- ger-songwriter Lotte Walda en zange-
     Oschrijden Amerikaanse       res Suzan Seegers, die met begeleiding
     soldaten als eerste geallieerden de  van de harmonie het lied Zie ik dit
     Nederlands-Belgische grens. Ze zet- goed in première brengt, dat ze samen  Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten worden in week van de bevrijding meerdere concerten gehouden.
     ten voet op Nederlandse bodem in  met Rob Mennen speciaal voor deze
     het Zuid-Limburgse dorpje Mesch  gelegenheid schreef.
     en bevrijden de inwoners van de                  tocht eindigt bij het kasteel waar het  again (Vera Lynn) met Imke Heitzer
     Duitse bezetter. Precies 75 jaar la- Bevrijdingstocht       bevrijdingsconcert plaatsvindt. Het  en tot slot Alle Menschen werden Brü-
     ter start op dezelfde plek de viering  Vrijdag 13 september is op het bin- muzikale programma vermeldt onder  der (Ludwig van Beethoven).
     van 75 jaar bevrijding. De gemeente  nenplein van Kasteel Eijsden om  andere het 15 eeuwse Franse solda-
                                            e
     Eijsden-Margraten pakt uit met een  20.00 uur het bevrijdingsconcert  tenlied L’Homme Armé waarop Karl  Première
     uitgebreid programma aan activitei- Vrijheid maak je samen. Uitvoe- Jenkins zijn mis voor de vrede The  Weer een dag later, zaterdag 14 sep-
     ten variërend van concerten tot be- renden zijn het harmonieorkest en  Armed Man baseerde. Verder klinken  tember om 19.30 uur, herdenken
     vrijdingsroutes, van onthullingen tot  trommel- en klaroenkorps van de  Pensant à Toi (Arthur Renquin), Je  het harmonieorkest en het slagwer-
     workshops en van kunstmanifestaties  koninklijke harmonie Sainte Cécile  bent vrij (Nick en Simon), Schindlers  kensemble van de Koninklijke Oude
     tot debatten over vrijheid. Een van de  Eijsden met medewerking van zan- List (John Williams) met Enzo Kok als Harmonie Eijsden het einde van de
     hoogtepunten is de openingsceremo- geres Imke Heitzer, violist Enzo Kok  solist, Als je terug zult komen (Theo- Tweede Wereldoorlog met een con-
     nie in Mesch in samenwerking met  en schrijver Jacques Vriens. Tijdens  dorakis) met Imke Heitzer, La Libéra- cert op de Amerikaanse Begraafplaats
     de provincie Limburg en de gemeente  de voorafgaande bevrijdingstocht  tion d’Eijsden (Henk Martens), Now  in Margraten. Hierbij gaan twee
     Maastricht op donderdag 12 septem- (start om 18.00 uur bij De Witte Paö- the guns have stopped (Karl Jenkins)  concertwerken van Limburgse com-
     ber. Aan de Red Horsestraat in Mesch  lkes) worden met legervoertuigen,  met Imke Heitzer, de hymne 75 jaor  ponisten in première. Het harmonie-
     is een festivalweide ingericht waar  toneel en muziek alle facetten van  vreej (Christiaan Janssen), Fiddler  orkest speelt Remount van Christiaan
     om 20.00 uur het open airconcert  de Tweede Wereldoorlog uitgebeeld.  on the roof (Jerry Bock/Williams)  Janssen, gebaseerd op het gelijkna-
     Ode aan de Vrijheid van start gaat.  Onderweg zijn er diverse halteplaat- met Enzo Kok, An American in Paris  mige boek van James D. Newton,
     Harmonieorkest De Volksgalm uit  sen met muzikale optredens. De  (George Gershwin), We will meet  een Amerikaanse soldaat van de 113
                                                                       e      Nog meer            Vrijdag 13 september, 20.30 uur:  Promenade Orkest m.m.v. violiste Heidi Poessé,  Zaterdag 14 september, 19.00 uur:
      bevrijdingsconcerten      Kerkplein, Son en Breugel     twee doedelzakspelers van de Pegasus Pipes  Centrum, Maastricht
                      Bevrijdingsconcert door harmonie Pro Honore  & Drums en Double 2 (de Nederlandse Andrew  Stertocht door de harmonieën Kunst Door
      Behalve in Eijsden-Margraten worden de  et Virtute Son en Breugel m.m.v. verteller Yorick  Sisters). Met onder andere Symphony from the  Oefening Maastricht, Sint Petrus en Paulus Wolder
      komende week ook in andere plaatsen  Stam, lokale solisten en theaterkoor Sincère. Het  New World, The Mansion of the Lord, Soldaat van  en Sint Pieter 1890 en de fanfares Sint Servatius
      bevrijdingsconcerten gehouden.   verhaal van de bevrijding wordt versterkt door  Oranje en A Bridge too Far. Biesland, Sint Hubertus Maastricht, Wieker Fanfaar
      Een overzicht:         speciaal uitgekozen muziek, songteksten en             Sint Franciscus 1947 en de Maastricht Pipers.
                      beeldmateriaal, zoals muziek uit de film Band of  Zaterdag 14 september, 15.30 uur:
      Vrijdag 13 september, 19.30 uur:  Brothers en songs van Vera Lynn, maar ook heden- Drossaert de Limpensplein, Klimmen Zaterdag 14 september, 19.00 uur:
      Openluchttheater, Valkenburg  daagse popnummers zoals Oceaan (Racoon).  Streetparade met aansluitend een taptoe met  Kasteel Wijnandsrade
      Concert door de fanfare Bereden Wapens. Het            Advendo Sneek, Kunst & Genoegen Leiden, Adest  Fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade m.m.v. groot
      programma varieert van mars- tot popmuziek  Vrijdag 13 en zaterdag 14 september, 20.00  Musica Sassenheim, Vrijwillig Korps der Genie en  samengesteld zangkoor uit de diverse kernen
      en alle genres daartussen. Met solistische  uur: Eusebiuskerk, Arnhem  de drumbands van de schutterijen van Klimmen,  van Beekdaelen, een doedelzakspeler en
      medewerking van zangtrio Les Chouettes.  Market Garden Memorial Concert door Arnhems  Voerendaal en Ubachsberg. zangeres Linda Steins.
   1   2   3   4   5   6   7