Page 3 - Krant week 36
P. 3

3


 Veel nieuwe muziek                              Ben je op zoek naar een nieuwe dirigent, instruc-

                                        Vacaturebank KNMO Klankwijzer
 bij viering 75 jaar vr ijheid                         teur, docent of trainster? Op het nieuws- en infor-


                                        matieplatform KNMO Klankwijzer is voor vacatures
                                        een aparte rubriek ingericht.

                                        Een overzicht van de meest recente vacatures voor dirigenten,
                                        instructeurs en docenten:
                      Heerlen schonk aan het Burger Co- • Vaassens Fanfare Corps (instructeur slagwerk)
                      mité Margraten USA Begraafplaats.
                      You, who enter this cemetery, look how  • Harmonie Concordia - Joure
                      the crosses above the graves are silent
                      and white. Deze passage is verweven  • Muziekvereniging Someren-Heide
                      in de tenorpartij die vertolkt wordt  • Flehite Sinfonietta - Amersfoort
                      door Pascal Pittie. De 30 minuten
                      durende compositie geeft aan de hand  • Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt - Velp
                      van ooggetuigenverslagen de sfeer in
                      die dagen weer. De dreiging van het  • Showbrassband Thalita - Vlaardingen
                      geweld, maar ook de hoop op vrede.
                      Teksten uit het boek De bevrijding van  • Philharmonisch Gezelschap - Venlo
                      Eijsden-Margraten in september 1944  • Fanfare Helpt Elkander - Afferden (studie-orkest)
                      worden met muzikale ondersteuning
                      voorgedragen. In het slotdeel be- • Jubal - Zwolle (docent koper)
                      schrijft ooggetuige Mathieu Spronck
                      de eerste momenten na de bevrijding.
                      Met flarden van het Wilhelmus, het  Klik hier voor de         Klik voor opgave van
                      bekende We’ll meet again en feestende  volledige          vacature-advertenties:
                      en cramignon dansende mensen op  vacatureteksten                    HIER.
                      straat. De slagwerkers brengen verder
                      Drummers Salute (D.G. McCroskie)
                      en Distant Memories (Matthijs van
                      Driel).
 Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten worden in week van de bevrijding meerdere concerten gehouden.
                      Het herdenkingsweekeinde in de
                      gemeente Eijsden-Margraten wordt
     Cavalerie, het Red Horse Regiment,  zondag 15 september om 15.00 uur
     die zijn persoonlijke belevenissen uit  afgesloten met het Liberation Concert
     de Tweede Wereldoorlog optekende.  door philharmonie zuidnederland op
     Het vierde deel eindigt met een citaat  de begraafplaats in Margraten. Sa-
     uit het verhaal van Newton: ‘You saw,  men met de koren Studium Chorale
     Jim?’ ‘I saw, Joe! Het is een verwijzing  en het Brabant Koor en de solisten
     naar de ellende die hij meemaakte  Sarah Wegener (sopraan) en Helena
     bij het bevrijden van onder meer het  Rasker (alt) wordt de tweede symfo-
     concentratiekamp Buchenwald. Het  nie Auferstehung van Gustav Mahler
     orkest speelt verder onder andere de  uitgevoerd.
     hymne 75 jaor vreej (Christiaan Jans-
     sen), Requiem for a Soldier (Michael  De bevrijdingsconcerten in de ge-
     Kamen) en Symphony nr. 3 (Boris  meente Eijsden-Margraten zijn gratis
     Kozhevnikov).           en zonder toegangskaart bij te wo- Muziekvereniging Someren-Heide zoekt
     Het slagwerkensemble van de KOH  nen, mits er nog voldoende plaats
     brengt Silent & White van Vincent  is. Om zeker te zijn van een zitplaats  ENTHOUSIASTE DIRIGENT (M/V)
     Cox in première. De titel is ontleend  kan een ticket gereserveerd worden.
     aan een tekst die het beambten-per- Meer hierover op de website: https://
     soneel van de Oranje-Nassau mijnen  www.75jaarliberation.nl.
                                          Wij zoeken:
                                          Wij zoeken een vlotte, gezellige en enthousiaste dirigent die de kwaliteit van de muziek niet uit
                                          het oog verliest. Nieuwe aanwas en het betrekken van de jeugd bij de vereniging is erg belangrijk
                                          voor ons. De dirigent moet een verbinder zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
     Zaterdag 14 september, 20.00 uur:  Dinsdag 17 september, 20.00 uur:
     Theater aan het Vrijthof, Maastricht Parkstad Limburg Theater Heerlen  Wie zijn wij?
     Concert door de Marinierskapel van de Koninklijke  Concert door de samenwerkende muziekver- Muziekvereniging Someren-Heide is opgericht in 1948 en staat vol in het gemeenschapsleven
                                          van het dorp. Wij zijn een relatief jonge vereniging met betrokken leden, die gezelligheid en met
     Marine m.m.v. bariton Sef Thissen en musicalzan- enigingen Koninklijke Harmonie Heerlen en  plezier naar de repetitie gaan belangrijk vinden.
     geres Suzan Seegers.       Tot Onderling Genoegen Welten, Mäd-   Onze wekelijkse repetities zijn op maandagavond van 20:00 tot 22:00.
                      chenchor am Aachener Dom, Jules Baeten  Profielschets:
     Zondag 15 september, 19.00 uur:  (klarinet) en Fenna Ograjensek (sopraan). Met  • Ha-Fa directie diploma;
     Parkstad Limburg Theater Kerkrade onder o.a. Ouverture La Forza del Destino (Gi- • In staat multidisciplinair te werken, met bijvoorbeeld zang, toneel of multimedia;
     Muzikale avond met het Kerkraads Symfonie  useppe Verdi, arr. Franco Cesarini), II. Concerto  • Een verbinder tussen de diverse leeftijden en niveaus, vooral betrokken met de jeugd;
                                          • Weet het plezier in het musiceren er bij de leden in te houden;
     Orkest m.m.v. Oratoriumvereniging  para Clarinete Y Orquesta (Oscar Navarro),
     Sittard/Geleen en Jeugdkoor Tutta Musica  Benny Goodman Memories (Benny Goodman,  Sollicitatieprocedure:
     Voerendaal. Muziek van onder andere  arr. Naohiro Iwai), Hymn to the Fallen (John  De startdatum van deze functie is eind mei 2020. Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 30
                                          september. Voor vragen kan per e-mail contact opgenomen worden met Saskia van de Kerkhof,
     John Rutter, Andrew Lloyd Webber en  Williams), Symfonie No. 4 Sinfonie der Lieder  via saskiavdk@live.nl. Uw reactie in de vorm van een CV en motivatie ontvangen wij ook graag
     John Williams.          (Johan de Meij).            via ditzelfde adres. Vermeld hierbij ‘Vacature dirigent fanfare’.
   1   2   3   4   5   6   7   8