Page 1 - krant week 36
P. 1

Jaar 2020, week 36

                      Nominaties                            Kassa rinkelt

                      KNMO Award                            voor WMC en

                      in de etalage                           CityProms


                             2                                 6


     Geniaal coronawerk


     gratis ter inspiratie


     Je voegt drie verschillende

     ensemblestukken samen en
     je hebt een compleet nieuw
     werk voor harmonieorkest.

     Een geniaal concept in
     coronatijd. WMC Kerkrade,

     de Koninklijke Militaire
     Kapel ‘Johan Willem
     Friso’ en Adams Musical

     Instruments hebben hun
     krachten gebundeld voor dit

     bijzondere project. Zaterdag   lende moeilijkheidsgraden: graad 3  van de instrumentenbouwer. Zater- ten moesten uitstellen, ontstond al
                      (midden) en graad 4/5 (gevorderd).
                                      dag 5 september aanstaande vindt
                                                       snel het idee om met een alternatief
     is de première. Daarna kan    Revived slaat daarmee twee vliegen  vanaf 14.00 uur de online première  te komen voor het concert dat we
                                      plaats door de KMK JWF onder
                      in één klap. Verenigingen die onvol-
                                                       gepland hadden met de KMK JWF
     iedereen de bladmuziek      doende ruimte hebben om vanwege  leiding van Tijmen Botma. De korte  op zaterdag 5 september”, legt Ruud
     gratis downloaden.        de coronamaatregelen gezamenlijk  maar levendige ouverture is bedoeld  Corstjens van de afdeling Marke-
                                      als inspiratiebron voor ensembles
                      te repeteren kunnen in ensemble-
                                                       ting & Artist support uit. “Zo is in
                      verband toch aan de slag met een  en orkesten over de hele wereld.  samenwerking met dit fantastische
                      nieuw werk. Zodra de maatregelen  “Christiaan Janssen heeft een stuk  blaasorkest en onze partner WMC
                      versoepeld worden en er weer met  geschreven dat hoop en veerkracht  Kerkrade Revived ontstaan. De ba-
                      de volledige bezetting gespeeld kan  weerspiegelt,” zegt Björn Bus, artis- kermat van ons bedrijf ligt zonder
     Tekst: Onze redactie       worden, kan er al meteen een nieuw  tiek manager van het WMC. “De  twijfel in de blaasmuziek en we
                                      bijzondere vorm van deze compo-
                      werk op de lessenaars worden gezet.
                                                       hopen met dit project een positieve
     Foto: FV Media Producties                     sitie moet harmonieorkesten inspi- draai te geven aan de lastige situatie
                      Herboren             reren om ook nu samen muziek te  waarin veel orkesten zich bevinden.”
     Corona maakt vindingrijk. De com- “De titel zegt het al: Revived bete- maken, ook al is dat niet op de ma-
     positie Revived is daar een klinkend  kent herboren worden”, legt com- nier die ze gewend zijn. We hopen
     voorbeeld van. Het bestaat uit drie  ponist Christiaan Janssen uit. “Het  dat orkesten van over de hele wereld
     ensembleversies: voor klarineten- stuk zit vol met karakteristieke en  het werk gaan spelen.”
     semble, voor een ensemble van hoge  opzwepende elementen die het                  De presentatie van de première is in
     houtblazers en saxen en voor een  gevoel geven: we gaan er weer vol  Alternatief          handen van NPO Radio 4-presentator Ab
     ensemble bestaande uit koper en  tegenaan. Dat was ook het doel van  Adams Muziekcentrale in Ittervoort  Nieuwdorp. De livestream van het concert
     slagwerk. Iedere ensemblestuk kan  het stuk.”           viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.  is zaterdag vanaf 14.00 uur te volgen
     apart worden uitgevoerd. De drie  Revived is het resultaat van een in- Het bedrijf wilde deze mijlpaal op  via de Facebookpagina’s van WMC,
     ensembleversies samen vormen een  spirerend project dat WMC Kerkra- grootse wijze vieren. Vanwege de  Adams en Klankwijzer. Na afloop kan de
     werk voor een complete harmo-   de, KMK JWF en Adams Musical   corona-uitbraak zijn de festiviteiten  bladmuziek gedownload worden via
     niebezetting. De ouverture wordt  Instruments met elkaar aangaan in  doorgeschoven naar volgend jaar.  www.windmusicrevived.com.
     bovendien geleverd in twee verschil- het kader van het 50-jarig jubileum  “Toen we onze jubileumactivitei-
   1   2   3   4   5   6