Page 7 - krant week 36
P. 7

7    SMP Congres in teken                                          STACCATO
    van Professionaliteit                                         Play-in bij Harpe                                                        Davids Schiedam


                                                        Zaterdag 17 september houdt CMV Harpe
                                                        Davids Schiedam een play-in in zalencen-
                                                        trum De Ark aan het Hargplein 101 in Schie-
                                                        dam-Noord. Het voorlopige programma be-
                                                        staat uit de volgende muziekwerken: Hymn
                                                        of Brotherhood (Egbert van Groningen),
                                                        Slavia (Jan Van der Roost), Alladin (arr. Paul
                                                        Jennings) en James Bond 007 (arr. Johan de
                                                        Meij). De play-in staat onder leiding van Leo
                                                        Simons, de dirigent van Harpe Davids. De
                                                        eerste repetitie begint om 9.30 uur. De dag
                                                        wordt om 16.00 uur afgesloten met een con-
                                                        cert voor vrienden, familieleden en kennis-
                                                        sen. Iedereen op minimaal hafabra B-niveau
                                                        (tot 12 jaar met begeleiding) op een instru-
                                                        ment passend binnen een harmoniebezet-
                                                        ting is welkom. Zowel blazers als slagwerkers,
                                                        maar ook muzikanten op contrabas, basgitaar
                                                        en cello. Opgave en informatie: https://www.
                                                        harpedavids.nl.                                                        Jubilarissen bij MBGF
     Het SMP Congres 2022 staat in het teken van de toekomst.
                                                        Bij de Muziekbond Gelderland-Flevoland
                     arrangeurs/componisten, choreogra- Show en Percussie en nog veel meer.  vierden in juli diverse muzikanten hun jubi-
                     fen en anderen die actief zijn binnen  Kortom een dag waar je bij wilt zijn.  leum. Een overzicht.
    De doelgroep Show, Mars en    de sector. Daar worden de belang- Zet daarom nu al de datum in je  70 jaar: Bennie Wiecherink, Tonnie Tijssen
    Percussie van de KNMO houdt    rijkste nieuwtjes met elkaar gedeeld,  agenda zodat je geen reden heeft om  (Jubal Vierakker/Wichmond); Jan Hendriks
    zaterdag 26 november in Eemnes  de stand van de activiteit doorgeno- er niet te zijn!        (NAG Weurt).
    het SMP Congres 2022.       men en vooral kennis en ervaringen                  65 jaar: Phons Sueters (Jubal Vierakker/
                     uitgewisseld. Dit gebeurt in actieve                 Wichmond).
    Het SMP Congres wordt al meer dan  plenaire sessies en in gespecialiseerde
    20 jaar georganiseerd door de doel- kennissessies.                          60 jaar: Chris Balduk (Volharding
    groep SMP van de KNMO (en haar                                     Beek-Montferland); Herman van Mierlo (Har-
    voorgangers) en is bedoeld voor ie- Het SMP Congres 2022 heeft als the- SMP Congres 2022 | zaterdag 26 november,  monie De Club Didam); Adrie Heesen (Psalm
    dereen die actief is en/of interesse  ma: Professionaliteit. Er zal aandacht  12.30 uur | Het Huis van Eemnes te Eemnes |  150 Dinxperlo)
    heeft in deze sector. Het is de jaarlijk- zijn voor vele onderwerpen waaron- Inschrijving start op 1 oktober via de site van
    se ontmoetingsplek voor vele vereni- der jeugd, inclusie, technische on- de doelgroep SMP: www.SMP-Nederland.nl  50 jaar: Herma Smit-van Grol, Vincent
    gingsbestuurders, instructieteams, derwerpen vanuit de sectoren Mars,                Lambooij, Joke de Winkel-Jansen, Marian
                                                        Braam-Pouwels, Yvonne Joling-Gerrits (Vol-
                                                        harding Beek-Montferland); Anja Navis (Con-
                                                        cordia Kotten-Winterswijk); Willy Driessen
     Voorstelling voor                                           (Sint Andries Groessen); Ernst van Sijll (Kunst
                                                        Na Arbeid Ingen); John Verhoeven, Theo Jet-
                                                        ten (Vlijt en Volharding Heumen); Carolien
                                                        Orval – Jansen (KNA Beek-Berg en Dal).
     33 hoornisten                                             40 jaar: Sebus Bosch (Tot Ons Genoegen ’t


                                                        Harde); Henri Leusink (Slagwerkgroep Ex-
                                                        celsior Oostendorp); Gerard Braam, Frank
                                                        Bosman, Harald Nibbeling (Volharding
                     Waarom is dit bijzonder?     tember, 24 september en 1 oktober.  Beek -Montferland); Silvia Schreurs, Renate
                                                        Schreurs, (Concordia Kotten-Winterswijk);
                     Je doet mee aan een avontuurlijk pro- De voorstellingen zijn op zondag 2  Reiniera van Wijk-Spies (Kunst Na Arbeid
    Op Wacht is een bijzondere    ject op locatie in een fort. De akoes- oktober om 11.00, 14.00 en 17.00 uur.  Ingen); Willie Puttenstein-Kroeze (van Lim-
    voorstelling: een moderne opera  tiek is spectaculair en spannend.  De repetities staan onder leiding van  burg Stirumkorpsen Wezep); E. Storm (UDI
    in en over Fort Pannerden (bij  Solo-hoornist is de internationaal be- hoornist en dirigent Sjef de Kort.Wil  Bemmel).
    Doornenburg) met drie zangers   kende jazz-hoornist Morris Kliphuis.  je graag meedoen, maar ben je niet
    en een orkest van alleen maar   Je leert hem kennen tijdens repeti- volledig voor alle repetities beschik-
    hoornisten. De voorstelling is in  ties en uitvoeringen. Je speelt samen  baar? Neem dan toch contact op, dan
    2019 met veel succes uitgevoerd  met andere hoornisten, maar iedere  kijken we wat er wél mogelijk is. Jubilarissen bij
    en gaat op zondag 2 oktober in  hoornist heeft een eigen rol. De com-
    reprise.             positie van Eva Beunk biedt ruimte  Aanmelden            Orthense Harmonie
                     voor eigen inbreng.        Stuur een mail naar producent Dick
    Niet alle hoornisten die toen met veel               Hesselink: dick@opwacht.nl met   De Orthense Harmonie heeft Henk Vissers bij
                                                        gelegenheid van zin 70-jarig lidmaatschap
    plezier meespeelden, kunnen mee- Wanneer speelt dit?        daarin je naam, adres, postcode +  benoemd tot erelid. Erik Bertrums werd
    doen met de reprise. Daarom zoekt  Het is kort dag want we hebben pas  woonplaats, telefoonnummer en  gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaat-
    de organisatie versterking van het  kort geleden de financiering rond ge- mailadres. Of bel met 06 - 21 91 16  schap.t.
    hoornistenteam.          kregen. De repetities zijn op 17 sep- 90.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12