Page 5 - Krant week 37
P. 5

5

                                        Vacaturebank KNMO Klankwijzer
     Vrijheid maak je     samen maakt tour                           Ben je op zoek naar een nieuwe dirigent, instruc-
                                        teur, docent of trainster? Op het nieuws- en infor-
                                        matieplatform KNMO Klankwijzer is voor vacatures
     door Limburg                             een aparte rubriek ingericht.


                                        Een overzicht van de meest recente vacatures voor dirigenten,
                                        instructeurs en docenten:
     Voor het landelijke themajaar Her- Jeugdopera Brundibár; slagwerken-
     denken en Vieren 75 jaar Bevrijding  semble fanfare Sint Caecilia Schim- • Gooisch Fanfare Orkest - Hilversum (instructeur djembé)
     hebben de Limburgse muziek-    mert; harmonie Sint Caecilia Geulle;
     bonden de handen ineen geslagen  gemengd koor Crescendo Doenrade.  • Muziekvereniging Eendracht - Winterswijk
     om met muziek aandacht te geven                    • Muziekvereniging AMVZ - Zeewolde (docent koper)
     aan vrede en vrijheid. Tussen sep- Zaterdag 21 september, 19.00 uur:
     tember 2019 en maart 2020 reist  Munttheater Weert.         • Koninklijke Harmonie Concordia - Hengelo (Gld)
     de muzikale voorstelling Vrijheid  Jeugdopera Brundibár; Percussion  • Vaassens Fanfare Corps (instructeur slagwerk)
     maak je samen door heel Limburg.  Ensemble Weert; stedelijke harmonie
                      Sint Antonius Weert; koor Giocoso. • Harmonie Concordia - Joure
     In deze voorstelling wordt de jeugd-                 • Muziekvereniging Someren-Heide
     opera Brundibár opnieuw uitgevoerd  Zaterdag 28 september, 20.00 uur:
     door de Limburgse Koorschool,   Theater aan het Vrijthof Maastricht.  • Flehite Sinfonietta - Amersfoort
     onder leiding van Marleen Everink.  Jeugdopera Brundibár; trommel- en
     Brundibár is geschreven door de  klaroenkorps van koninklijke har-  • Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt - Velp
     Tsjechische componist Hans Krása  monie Sainte Cécile Eijsden; fanfare  • Showbrassband Thalita - Vlaardingen
     en werd in de Tweede Wereldoorlog  Sint Blasius Cadier en Keer; konink-
     opgevoerd door Joodse kinderen in  lijke zangvereniging Mastreechter  • Philharmonisch Gezelschap - Venlo
     concentratiekamp Theresienstadt.  Staar.
     Kinderen en jeugd in de leeftijd van                                   Klik HIER voor opgave
     9 tot 19 jaar spelen de opera. De re- Maandag 2 december, 19.30 uur:  Klik HIER voor de
     gie is in handen van Dönci Bánki en  Schouwburg Venray.       volledige                  van vacature-
     het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest  Jeugdopera Brundibár; drumband  vacatureteksten
     Amikejo onder leiding van Samuel  fanfare Concordia Wanssum; fanfare                       advertenties
     Agustín Aguirre Guerra zorgt voor  Concordia Wanssum; Venrays Man-
     de muzikale omlijsting.      nenkoor.
     In het tweede deel van de voorstel-
     ling vormen lokale verenigingen de  Zondag 1 maart, 19.00 uur: Thea-
     basis voor een muzikale invulling.  terHotel De Oranjerie Roermond.
     Per uitvoering betreden in een steeds  Jeugdopera Brundibár; slagwer-
     wisselende samenstelling een mu- kensemble harmonie Concordia
     ziekvereniging, een slagwerkgroep  Obbicht; fanfare Sint Cecilia Herten;
     en een koor het podium. Naast hun  Koninklijke Roermondse Zang- en
     eigen muzikale programma voeren  Muziekvereniging.
     zij gezamenlijk de compositie 75  Kaarten zijn verkrijgbaar via de res-
     Jaor Vreej uit. Dit multidisciplinai- pectievelijke theaters.
     re muziekwerk, geschreven door
     Christiaan Janssen, komt voort uit
     de compositieopdracht die door de
     Limburgse muziekbonden speciaal  Lesmateriaal
     voor deze gelegenheid is uitgezet. De
     dialecttekst van dit werk is geschre- De Limburgse Koorschool ontwikkelde
     ven door Frans Pollux.       samen met Kumulus Muziekschool een
                       set met lesmateriaal waarin de Tweede
     Tourdata              Wereldoorlog wordt gekoppeld aan muziek.
     Vrijdag 20 september, 19.30 uur:  Dit pakket kun je downloaden via: https://
     Parkstad Limburg Theaters Heerlen,  limburgsekoorschool.nl/brundibar/educatie.
     première.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10