Page 1 - krant week 38
P. 1

Jaar 2022, week 38

                     Nieuw bij Adams:                          Hanzefestival in

                     festival voor                           teken van lichte
                     dubbelrietblazers                         muziek


                             3                                 17


     De Muziekwedstrijd

     komt er weer aan
     De leukste online muziekwedstrijd voor kinderen komt er weer aan! De Muziekwedstrijd, georganiseerd door het Prinses
     Christina Concours, staat open voor kinderen die een instrument bespelen of zingen. Het maakt niet uit of je wel of geen

     les hebt en hoe goed je bent. Iedereen kan meedoen. Op 26 november sluit de Muziekwedstrijd af met een feestelijke
     Muziekdag in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
     Foto: Aanlevering PCC

        e Muziekwedstrijd is een on-
        line wedstrijd voor kinderen
     Dvan 4 tot en met 12 jaar. Met
     deze wedstrijd wil het Prinses Chris-
     tina Concours kinderen enthousiast
     maken om met muziek bezig te zijn.
     Directeur Alexander Buskermolen:
     “In ieder kind zit muziek.

     Het Prinses Christina Concours
     vindt het belangrijk om dit zo vroeg
     mogelijk aan te moedigen en te on-
     dersteunen. Daarom hebben wij deze
     vrolijke wedstrijd in het leven geroe-
     pen, die voor veel kinderen meteen
     de eerste kennismaking is met het
     Prinses Christina Concours.”

     Spoorwegmuseum
     Kinderen kunnen deelnemen in   De inschijving voor de leukste muziekwedstrijd voor kinderen is geopend.
     verschillende categorieën, als solist,
     als duo of als groep. Er zijn speciale Klaasje Meijer      Klassiek Concours 2023      op zaterdagmiddag 22 april 2023 in
     prijzen te winnen, zoals de samen- Klaasje Meijer, bekend van de po- Vanaf 3 oktober is het ook mogelijk  Amare Den Haag.
     spelprijs of de makersprijs, voor het  pulaire kinderpopgroep K3, is dit  om je in te schrijven voor het Klas-
     mooiste, eigen gespeelde muziek- jaar presentator van De Muziekwed- siek Concours. Het is de grootste
     stuk. Een jury bestaande uit pro- strijd. Het is geen toeval dat Klaasje  activiteit van het Prinses Christina
     fessionele muzikanten bekijkt alle  deze rol vervult.      Concours, met zes regioconcoursen,  Inschrijfdata
     inzendingen, schrijft rapportjes met  Als oud-prijswinnaar van het Prin- een Nationale Halve Finale en een
     feedback en bepaalt wie de prijzen  ses Christina Concours draagt ze De  Nationale Finale. Deelname staat  De Muziekwedstrijd: 12 september t/m 28
     winnen. De Muziekwedstrijd wordt  Muziekwedstrijd een warm hart toe:  open voor muzikale kinderen en  oktober 2022.
     afgesloten met een feestelijke Mu- “Het is zó belangrijk dat kinderen  jongeren van 12 tot en met 19 jaar  Klassiek Concours: 3 oktober t/m 13 novem-
     ziekdag in het Spoorwegmuseum in  plezier beleven aan het luisteren én  (zang tot en met 21 jaar). Nieuw dit  ber 2022.
     Utrecht op 26 november.     spelen van muziek. Behalve dat het  jaar is de mogelijkheid om vooraf- Meer informatie over De Muziekwedstrijd
                      de ontwikkeling van kinderen helpt,  gaand aan de regioselecties een stu- is te vinden op www.demuziekwedstrijd.nl
     Meedoen kan door een video van je  is het vooral leuk om te doen en  dievideo in te sturen om zo alvast  of via de website van het Prinses Christina
     performance in te sturen via: www. iets waar je een leven lang iets aan  feedback te krijgen van de jury. De  Concours: www.christinaconcours.nl
     app.demuziekwedstrijd.nl.    hebt..."             finale van het concours vindt plaats
   1   2   3   4   5   6