Page 2 - krant week 38
P. 2

2                                                                                                                                           3                                                                              Nieuw bij Adams: festival
                                                                              voor dubbelrietblazers                                                                              Een superinteressant
                                                                              evenement voor
                                                                              beginnende en gevorderde

                                                                              hoboïsten en fagottisten
                                                                              van alle harmonie- en

                                                                              symfonieorkesten in
                                                                              Nederland en België.
                                                                              Muziekcentrale Adams in

                                                                              Ittervoort organiseert in
                                                                              het laatste weekend van

                                                                              oktober voor het eerst een
                                                                              Internationaal Festival voor
                                                                              Dubbelrietblazers.

                                                                                               Je kunt tijdens het Internationaal Festival voor Dubbelrietblazers meespelen in een dubbelrietenband.
                                                                              Foto: Aanlevering Adams
                                                                                               dit festival is zijn toegankelijkheid: de  op zaterdag 29 oktober genieten van
                                                                                 et muziekfestival staat volle- workshops en masterclasses zijn voor  een renaissance-ensemble onder lei-
                                                                                 dig in het teken van de hobo  alle leeftijden, zowel voor de (semi-)  ding van Luk Nielandt (Koninklijke
                                                                              Hen fagot in al hun facetten!   professionele als amateurmuzikan- Muntschouwburg Brussel). Kamer-
                                                                              Zo komen ook de althobo en de con- ten.              muziek van de bovenste plank wordt
                                                                              trafagot uitgebreid aan bod en zijn er               gebracht door Laurent Lefèvre (Or-
                                                                              activiteiten rond rietenbouw, adem- Gratis toegankelijk      chestre de l'Opera Paris) en solisti-
                                                                              haling, samenspel, een ergonomische  De vele concerten kun je gratis bij- sche optredens zijn er van kleppers
                                                                              houding, de kunst van het studeren  wonen. Wel graag van te voren in- als Lola Descours (Opera Frankfurt),
                                                                              en tal van andere thema’s. Uniek aan  schrijven want vol=vol. Zo kun je  José Antonio Masmano (Orquesta
                                                                                                                Ciudad de Granada) en Andrea Cel-
                                                                                                                lacchi (Concertgebouworkest Am-
                                                                                                                sterdam).             Andrea Cellacchi is sinds april 2022 solofagot-
                                                                                                                Op zondag 30 oktober staat er een  tist van het Concertgebouworkest.
                                                                                                                wereldcreatie van Yvonne Troxler op  wel even te reserveren om zeker te
                                                                                                                het programma, gebracht door fagot- zijn van een plek. Er is rekening ge-
                                                                                                                tisten Margreet Bongers (Nederlands  houden met alle niveaus. Ook begin-
                                                                                                                Kamerorkest), Jos Lammerse (Ra- nende muzikanten zijn dus van harte
                                                                                                                dio Filharmonisch Orkest) en Freek  welkom! Maar ook voor de verge-
                                                                                                                Sluijs (Radio Filharmonisch Orkest).  vorderde muzikant zijn mooie wer-
                                                                                                                Laatstgenoemde brengt tevens in sa- ken toegevoegd. Partijen worden op
                                                                                                                menwerking met de deelnemers aan  voorhand toegestuurd. Je begint de
                                                                                                                het festival een werk met tape-recor- dag met een warming-up, partiële re-
                                                                                                                ding. Pauline Oostenrijk voert samen  petitie gevolgd door de groepsrepeti-
                                                                                                                met Jos Lammerse een triosonate uit. tie en een optreden op het lunchcon-
                                                                                                                                cert. Je kunt je tijdens deze twee
                                                                                                                Beurs              dagen tegen een kleine vergoeding
                                                                                                                Ook de uitgebreide beurs met expo- inschrijven voor diverse workshops
                                                                                                                santen van alle nationaliteiten is gra- en masterclasses als actieve deelne-
                                                                                                                tis te bezichtigen.       mer of als toehoorder. Laat je twee
                                                                                                                Maak hier kennis met de instrument- dagen volledig onderdompelen in de
                                                                                                                bouwers, volg een demo bij Reed Ma- wereld van de hobo en fagot. Aarzel
                                                                                                                chines, test een groot assortiment aan  niet en schrijf snel in.
                                                                                                                essen, vraag om professionele feed-
                                                                                                                back en breidt je partiturenbiblio-
                                                                                                                theek uit. Kortom: het Internationaal
                                                                                                                Festival voor Dubbelrietblazers beidt
                                                                                                                voor ieder wat wils.        Internationaal Festival voor Dubbelrietblaz-
                                                                                                                                 ers | zaterdag 29 en zondag 30 oktober, 9.30
                                                                                                                Dubbelrietenband          uur | Muziekcentrale Adams Ittervoort | Klik
                                                                                                                Tot slot kun je ook gratis meespelen  HIER voor uitgebreide informatie
                                                                              Esther Forschelen groeide op in de amateurwereld en is nu een van de vele internationale musici  met de dubbelrietenband. Je dient
                                                                              tijdens het eerste Internationaal Festival voor Dubbelrietblazers.
   1   2   3   4   5   6   7