Page 4 - krant week 38
P. 4

4                                                                                                                                           5
                                                                              CONCERT VAN DE WEEK

                                                                              Concertserie opent


                                                                              met Shaffy & Brass


                                                         Professionele kwaliteit

                                                           Groot muziekblad

                                                                              In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
                                                              Zeer stabiel
                                                                              met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de opening van de
                                                       Uniek en compact ontwerp           Brabantse concertserie Verrassende Ontmoetingen op zondag 9 oktober in de Concertzaal van de Schouwburg Tilburg.

                                                  Bijpassende draagtas los verkrijgbaar

                                             De ultieme lessenaar voor muzikanten en orkesten
                                                                              Foto: Aanlevering Verrassende
                                                                              Ontmoetingen
        69Q13
                                                                                 et openingsconcert in de se-
                                                                                 rie Verrassende Ontmoetin-
                                                                              Hgen start met de voorstelling
                                                                              Shaffy & Brass door harmonie
                                                                              L’Union uit Heythuysen en de Bel-
                                                                              gische chansonnière Micheline van
                                                                              Hautum. Na het succesvolle project
                                                                              Brel & Brass in 2017 staan in het
                                                                              nieuwe project Shaffy & Brass bek-
        Distribution by jtmusic.shop                             * Draagtas apart verkrijgbaar           ende liedjes van chansonnier Ramses
                                                                              Shaffy centraal. Wie kent ze niet, de
                                                                              evergreens zoals Sammy, Zing, vecht,
                                                                              huil, bid, lach, werk en bewonder,
                                                                              Laat me en Pastorale dat hij samen
                                                                              zong met Liesbeth List. Liedjes die
                                                                              in de jaren ’70 door iedereen werden
                                                                              meegezongen zijn speciaal voor
                                                                              dit project in een nieuw, jazzy jasje
                                                                              gestoken.

                                                                              Interpretaties          Harmonie L’Union uit Heythuysen verzorgt op zondag 9 oktober het openingsconcert van de serie Verrassende Ontmoetingen.
                                                                              De chansonnière Micheline van
                                                                              Hautum begon haar muzikale loop- heeft vanuit die basis haar grenzen  een aantrekkelijk programma om het  orkesten over de hele wereld uitgevo-
                                                                              baan in pop- en rockgroepjes en  verlegd. Na een omweg als muziek- beste uit de muzikanten te halen.  erd.
                                                                                               programmeur in Studio Brussel is
                                                                                               ze op zoek gegaan naar haar eigen Erik Somers         Kleurrijke Mama’s
                                                                                               stijl en vond die in de interpretaties  Erik Somers studeerde hoorn aan  Het concert wordt geopend door
                                                                                               van jazz, Engelse crooners en Franse  de conservatoria van Tilburg en  de Kleurrijke Mama’s uit Tilburg
                                                                                               chansons. Ze verhuisde naar New  Maastricht. Tijdens zijn examen dir- onder leiding van Louise Donker
                                                                                               York. Haar grote succes kwam met  igeerde hij harmonie St. Michaël van  met medewerking van accordeoniste
                                                                                               de interpretaties van de chansons  Thorn, waar hij tweede dirigent is. In  Berndine Wolff. De Kleurrijke Ma-
                                      JUPITER has re-invented learning to play the flute!                                van Jacques Brel.         1998,1999 en 2001 was Erik dirigent  ma’s is een multicultureel vrouwen-
                                                                                                                van Zomerorkest Nederland. Als  koor dat is ontstaan op initiatief van
                                      ■ no rotation and wobbling (of the instrument)                                  In haar nieuwe show gaat Micheline  hoornist speelde hij in het Nationaal  Astrid Seriese. Zij is in Den Haag
      MUSIK MEYER GmbH, Industriestr. 20, 35041 Marburg, Germany · www.jupiter.info ■ suited for adults                                        gen manier. Net als in Brell & Brass is  Daarnaast is Somers actief als arran- Het koor zingt Nederlandse, Engelse
                                                                                               met harmonie L’Union terug in de
                                                                                                                Jeugd Orkest. Als remplaçant speel-
                                                                                                                                begonnen met het oprichten van een
                                      ■ relaxed playing posture
                                                                                                                                koor en ook in Tilburg zijn de Kleur-
                                                                                                                de hij in verschillende Nederlandse
                                                                                               tijd en brengt ze nostalgische chan-
                                      ■ recommended by professionals
                                                                                                                                rijke Mama’s inmiddels een begrip.
                                                                                                                symfonieorkesten.
                                                                                               sons van Ramses Shaffy op haar ei-
                                                                                               bastrombonist Jos Jansen ook tijdens Queen Symphony
                                                                                                                                en Antiliaanse liederen en werkt re-
                                                                                                                                gelmatig samen met andere orkesten.
                                                                                               de concertreeks Shaffy & Brass weer
                                      Find out yourself about the great possiblities of the JUPITER Loop-Concept
                                                                                               speciale gast. Hij is een veelgevraagd
                                                                                                                geur van composities voor blaaso-
                                                                                               solist binnen de hafabra-wereld.
                                                                                                                rkesten en ensembles die worden
                                      and the new JUPITER Waveline™ flutes.
                                                                                                                uitgegeven bij Baton Music in Eind-
                                                                                               Uitdagingen
                                                                                                                hoven. Hij arrangeerde onder meer
                                      JUPITER - play together!
                                                                                                                Kashif kenmerkende melodieën, li-
                                                                                               sen staat onder leiding van dirigent
                                                                                                                                 met harmonie L’Union Heythuysen, chanson-
                                                                                               Erik Somers en is 135 jaar geleden
                                                                                                                jnen en akkoorden uit nummers van
                                                DAS JUPITER LOOP KONZEPT
                                                                                                                                 nière Micheline van Hautum bastrombonist
                                                    www.jupiter.info
                                                                                                                de Engelse popgroep Queen verw-
                                                                                               opgericht in het Limburgse dorp
                                                       Download now the                                Harmonie L’Union uit Heythuy-   de Queen Symphony waarin Tolga  Openingsconcert Verrassende Ontmoetingen
                                                                                                                                 Jos Jansen en vrouwenkoor Kleurrijke Mama’s
       Players aged 5 and up: Players aged 7 and up: Easy conversation into a           JUPITER LOOP-Concept
       Waveline -Flute with D  Waveline -Flute with C  standard flute                 handbook                                   Heythuysen. Harmonie L’Union is  erkte in een nieuwe zesdelige sym- | zondag 9 oktober, 14.30 uur | Concertzaal
          TM
                     TM
       Footjoint       Footjoint                             O R I G I N A L                  De Belgische chansonnière Micheline van Hau- een groot orkest dat uitkomst in de  fonie. Het arrangement voor harmo- Schouwburg Tilburg | Kaarten: ticketservice@
                                                THE JUPITER LOOP CONCEPT
                                                                              tum brengt in haar nieuwe programma een ode  eerste divisie. Het orkest heeft steeds  nieorkest is inmiddels wereldwijd  schouwburgconcertzaaltilburg.nl
                                                    P A T E N T
                                                                              aan Ramses Shaffy.        nieuwe uitdagingen en speelt elk jaar  verkrijgbaar en wordt het door vele
   1   2   3   4   5   6   7   8   9