Page 5 - krant week 38
P. 5

4                                                                     5
     CONCERT VAN DE WEEK

    Concertserie opent


    met Shaffy & Brass


 Professionele kwaliteit

 Groot muziekblad

    In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
 Zeer stabiel
    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de opening van de
 Uniek en compact ontwerp  Brabantse concertserie Verrassende Ontmoetingen op zondag 9 oktober in de Concertzaal van de Schouwburg Tilburg.

 Bijpassende draagtas los verkrijgbaar

 De ultieme lessenaar voor muzikanten en orkesten
    Foto: Aanlevering Verrassende
    Ontmoetingen
 69Q13
        et openingsconcert in de se-
        rie Verrassende Ontmoetin-
    Hgen start met de voorstelling
    Shaffy & Brass door harmonie
    L’Union uit Heythuysen en de Bel-
    gische chansonnière Micheline van
    Hautum. Na het succesvolle project
    Brel & Brass in 2017 staan in het
    nieuwe project Shaffy & Brass bek-
 Distribution by jtmusic.shop * Draagtas apart verkrijgbaar ende liedjes van chansonnier Ramses
    Shaffy centraal. Wie kent ze niet, de
    evergreens zoals Sammy, Zing, vecht,
    huil, bid, lach, werk en bewonder,
    Laat me en Pastorale dat hij samen
    zong met Liesbeth List. Liedjes die
    in de jaren ’70 door iedereen werden
    meegezongen zijn speciaal voor
    dit project in een nieuw, jazzy jasje
    gestoken.

    Interpretaties          Harmonie L’Union uit Heythuysen verzorgt op zondag 9 oktober het openingsconcert van de serie Verrassende Ontmoetingen.
    De chansonnière Micheline van
    Hautum begon haar muzikale loop- heeft vanuit die basis haar grenzen  een aantrekkelijk programma om het  orkesten over de hele wereld uitgevo-
    baan in pop- en rockgroepjes en  verlegd. Na een omweg als muziek- beste uit de muzikanten te halen.  erd.
                     programmeur in Studio Brussel is
                     ze op zoek gegaan naar haar eigen Erik Somers          Kleurrijke Mama’s
                     stijl en vond die in de interpretaties  Erik Somers studeerde hoorn aan  Het concert wordt geopend door
                     van jazz, Engelse crooners en Franse  de conservatoria van Tilburg en  de Kleurrijke Mama’s uit Tilburg
                     chansons. Ze verhuisde naar New  Maastricht. Tijdens zijn examen dir- onder leiding van Louise Donker
                     York. Haar grote succes kwam met  igeerde hij harmonie St. Michaël van  met medewerking van accordeoniste
                     de interpretaties van de chansons  Thorn, waar hij tweede dirigent is. In  Berndine Wolff. De Kleurrijke Ma-
 JUPITER has re-invented learning to play the flute! van Jacques Brel.   1998,1999 en 2001 was Erik dirigent  ma’s is een multicultureel vrouwen-
                                      van Zomerorkest Nederland. Als  koor dat is ontstaan op initiatief van
 ■ no rotation and wobbling (of the instrument) In haar nieuwe show gaat Micheline  hoornist speelde hij in het Nationaal  Astrid Seriese. Zij is in Den Haag
 MUSIK MEYER GmbH, Industriestr. 20, 35041 Marburg, Germany · www.jupiter.info ■ suited for adults gen manier. Net als in Brell & Brass is  Daarnaast is Somers actief als arran- Het koor zingt Nederlandse, Engelse
                     met harmonie L’Union terug in de
                                      Jeugd Orkest. Als remplaçant speel-
                                                       begonnen met het oprichten van een
 ■ relaxed playing posture
                                                       koor en ook in Tilburg zijn de Kleur-
                                      de hij in verschillende Nederlandse
                     tijd en brengt ze nostalgische chan-
 ■ recommended by professionals
                                                       rijke Mama’s inmiddels een begrip.
                                      symfonieorkesten.
                     sons van Ramses Shaffy op haar ei-
                     bastrombonist Jos Jansen ook tijdens Queen Symphony
                                                       en Antiliaanse liederen en werkt re-
                                                       gelmatig samen met andere orkesten.
                     de concertreeks Shaffy & Brass weer
 Find out yourself about the great possiblities of the JUPITER Loop-Concept
                     speciale gast. Hij is een veelgevraagd
                                      geur van composities voor blaaso-
                     solist binnen de hafabra-wereld.
                                      rkesten en ensembles die worden
 and the new JUPITER Waveline™ flutes.
                                      uitgegeven bij Baton Music in Eind-
                     Uitdagingen
                                      hoven. Hij arrangeerde onder meer
 JUPITER - play together!
                                      Kashif kenmerkende melodieën, li-
                     sen staat onder leiding van dirigent
                                                        met harmonie L’Union Heythuysen, chanson-
                     Erik Somers en is 135 jaar geleden
                                      jnen en akkoorden uit nummers van
 DAS JUPITER LOOP KONZEPT
                                                        nière Micheline van Hautum bastrombonist
 www.jupiter.info
                                      de Engelse popgroep Queen verw-
                     opgericht in het Limburgse dorp
 Download now the             Harmonie L’Union uit Heythuy-   de Queen Symphony waarin Tolga  Openingsconcert Verrassende Ontmoetingen
                                                        Jos Jansen en vrouwenkoor Kleurrijke Mama’s
 Players aged 5 and up: Players aged 7 and up: Easy conversation into a  JUPITER LOOP-Concept
 Waveline -Flute with D  Waveline -Flute with C  standard flute handbook Heythuysen. Harmonie L’Union is  erkte in een nieuwe zesdelige sym- | zondag 9 oktober, 14.30 uur | Concertzaal
 TM
 TM
 Footjoint Footjoint O R I G I N A L De Belgische chansonnière Micheline van Hau- een groot orkest dat uitkomst in de  fonie. Het arrangement voor harmo- Schouwburg Tilburg | Kaarten: ticketservice@
 THE JUPITER LOOP CONCEPT
    tum brengt in haar nieuwe programma een ode  eerste divisie. Het orkest heeft steeds  nieorkest is inmiddels wereldwijd  schouwburgconcertzaaltilburg.nl
 P A T E N T
    aan Ramses Shaffy.        nieuwe uitdagingen en speelt elk jaar  verkrijgbaar en wordt het door vele
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10