Page 5 - krant week 40
P. 5

5

     BLOG Rob Goorhuis      In zijn columns voor KNMO Klankwijzer heeft componist Rob Goohuis al vaker verteld over zijn goede banden met de Limburgse blaasorkesten in zijn algemeen en
       fanfare St. Caecilia uit Schimmert in het bijzonder. In deze aflevering vervolgt hij deze reeks met een verhaal over het ontstaan van het werk Le Champion de Tir.
                       Le Champion de Tir

     In 1997 kwam er opnieuw een verzoek van St. Caecilia Schimmert om een concourswerk te pro- der jury en won ook het landskampioenschap in 1999. Hiermee ook rehabiliteerde Geert Jacobs
     duceren. De besprekingen hierover vonden plaats tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, zichzelf na het twijfelachtige optreden tijdens het WMC. Ik zou daarna nog vele malen kunnen
     waar ik in de jury zat. Het toeval wilde dat hun toenmalige dirigent Geert Jacobs daar met fanfare genieten van zijn uitstekende muzikale prestaties zowel bij concerten als bij concoursen.
     St. Cecilia Herten deelnam in de eerste divisie. Hun optreden was ’s middags en wij zouden dezelfde
     dag ’s avonds een onderhoud hebben. De prestatie van deze fanfare viel erg tegen en Geert kwam na Met de fanfare van Schimmert heb ik altijd een goede band gehouden.
     de bekendmaking van de uitslag volledig gedesillusioneerd van het podium af. Ik zag op tegen onze Een paar jaar geleden kwam ik bij toeval Noël Speetjens nog tegen in een bos bij Nunspeet. Hij
     ontmoeting van enige uren later. Toen ik het gemeenschapshuis van Schimmert binnenkwam hing was het carnavalsweekend ontvlucht, niet wetend dat hij daardoor mij tegen het lijf zou lopen.
     daar een gespannen sfeer. Dirigent en jurylid hadden nu eenmaal net een vervelende confrontatie Ik wilde eens in een andere omgeving wandelen; hij had zomaar iets op de kaart geprikt om een
     achter de rug. Ik bewonder Geert om zijn correcte en zuivere instelling. Hij heeft het juryoordeel ge- weekend onvindbaar te zijn.
     respecteerd en als een professional met mij en het bestuur overlegd over de inhoud van de opdracht Zo heb ik tijdens een strandwandeling in de buurt van Schoorl eens onverwacht de bijzondere
     aan Schimmert.                          Friese dirigent Bienze IJlstra getroffen. We liepen beiden in zwembroek, niet bepaald de kledij,
                                      waarvoor wij gekozen zouden hebben bij een geplande ontmoeting. Maar onze paden kruisten
     Mede door het succes van Hulsbergs The Innocent Condemned kwamen we op het idee om er een elkaar zomaar, onaangekondigd. Hoe gek het misschien ook moge klinken, maar ik hield aan
     programmatisch stuk van te maken. Het onderwerp werd het schuttersfeest, een typisch Limburgse deze beide ontmoetingen een bijzonder gevoel over. We moesten elkaar nodig weer eens zien.
     aangelegenheid. Als titel werd al snel Le Champion de Tir gevonden. Het werd een schilderachtig Ze zeggen wel eens dat toeval niet bestaat. Ik denk dat het toeval zou zijn, als toeval wel bestond.
     stuk.
     In de opening horen we het aanbreken van de dag. Het haantje kraait. Even later luiden de klokken, St. Caecilia Schimmert heeft in 2009 voor het eerst deelgenomen aan het Wereld Muziek Con-
     die de mensen ter kerke roepen voor een plechtige viering ter opening van het feest. Een koraalach- cours in de concertdivisie. Het orkest behaalde daar een fraaie tweede plaats achter de fanfare
     tig gegeven met een dalende chromatische melodiek verklankt de alom tegenwoordige “mijnheer Eensgezindheid Maasbracht, die zich weer vier jaar wereldkampioen mocht noemen. Deze fanfa-
     pastoor”. Dan klinkt de prachtige gregoriaanse melodie van het Veni Sancte Spiritus. Het geheel re was namelijk de titelverdediger. Vier jaar eerder wonnen zij deze wedstrijd ook al en wel met
     speelt zich immers af op tweede Pinksterdag. Na de kerk begeven we ons in een vrolijke optocht, onder andere mijn werk La Terre, dat ik voor dit orkest op uitnodiging had geschreven.
     waarin de vogel wordt meegedragen, naar het schietterrein. Er klinkt een gezellige mars. Dan horen Veel Limburgse orkesten boekten succes met mijn werken. Ik ben op menige repetitie geweest
     we het gebabbel en geroep van de marketentsters. Met hun luide stemmen praten ze druk door om aanwijzingen en uitleg te geven en op menige receptie om het resultaat te vieren. De toppers
     elkaar. De optocht gaat verder, langs het huis van de oude schutterskoning. Deze trekt mee en voert waren Poème Symphonique, Passion et Tendresse en vooral The Innocent Condemned.
     zijn charmante gezellin mee, hetgeen uiteraard een gevoelige muzikale wending teweegbrengt.
     Ook wordt er een passage besteed aan de vendelzwaaiers, die hun sierlijke kunsten vertonen. Omdat ik zo vaak naar het zuiden moest reizen, heb ik de minister op een gegeven moment
     Dan begint de wedstrijd. Er wordt lustig op los geschoten. Als het mis is, wordt er gelachen, is het gevraagd of hij de snelverkeersweg langs Eindhoven niet eens op de schop zou kunnen nemen,
     raak, dan komt er applaus. Als de vogel tenslotte is neergehaald is er een nieuwe schutterskoning en zodat ik na afloop wat sneller thuis zou zijn. Dat is toen inderdaad gebeurd. Bij nader inzien levert
     wordt er een feest aangericht. Horen we echter aan het eind toch nog niet even de vogel roepen? Dat het jammer genoeg maar een paar minuten tijdwinst op en heeft het een slordige 2,3 miljard
     is het leuke van muziek. Je kunt er allerlei grappen in uithalen. Ook al is de vogel er tot het laatste Euro gekost. Dat had voor mij nou ook weer niet gehoeven.
     stuk vanaf geschoten, aan het einde van het werk laat hij nog even een flard van zijn liedje horen.
     Het stuk was wederom een schot in de roos. St. Caecilia Schimmert behaalde een eerste prijs met lof Rob Goorhuis
                      Vacaturebank KNMO Klankwijzer


              Ben je op zoek naar een nieuwe dirigent, instructeur, docent of trainster?
           Op de website www.klankwijzer.nl is voor vacatures een aparte rubriek ingericht.


           Een overzicht van de meest recente vacatures voor dirigenten, instructeurs en docenten:

     • St. Willibrord Heeswijk-Dinther                 • Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen
                                        (docent(en) slagwerk)
     • Sempre Crescendo Losser (jeugdorkest)

     • Ons Genoegen Wognum                       • Gastels Fanfare

     • Dindua Oldekerk                         • SMT Oostrum
                                       • TOGIDO Hekelingen
     • Sint Caecilia Hoogland (opleidingsorkest)

     • IJmuider Harmonie Velsen Zuid                  • KNA Lunteren (dirigent slagwerkgroep)
     • ZomerOrkest Nederland                      • KNA Lunteren (docent(en) slagwerk)
       (bestuurslid PR en communicatie)                • O&V|Nuenen (trainster majorettes)

     • Zaans Symfonie Orkest


     KLIK HIER voor de                                  KLIK HIER voor opgave

     volledige vacatureteksten                              van vacature-advertenties
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10