Page 3 - Krant week 41
P. 3

3                                        Uitslag NK blazers
                                        solisten en ensembles                                        VIJFDE DIVISIE: Solisten: 1. Antoine
                                        Strijdhagen (dwarsfluit) Sint Joseph Sittard,
                                        88 pnt; 2. Lisa Petronilia (klarinet) Unitas
                                        et Fidelitas Gennep, 87 pnt; 3. Axel Peters
                                        (altsaxofoon) Sint Caecilia Echt, 86 pnt; 4.
                                        Lisa van Otten (hoorn) Amicitia Delden, 85
                                        pnt; 5. Viënne van Kruijssen (besklarinet)
                                        Concordia Melick, 84,5 pnt; 6. Leon Knot
                                        (bescornet) Immanuel Uithuizermeeden,
                                        84 pnt; 7. Josefien van der Vis (bugel) Door
                                        Samenwerking Sterk Aarlanderveen, 82
                                        pnt; 8. Jens van Gennip (altsaxofoon) Euter-
                                        pe Sint Maartensdijk, 80,5 pnt. Ensembles:
                                        1. Anne van Ratingen en Charlotte Theuws
                                        (klarinet), Echo der Kempen Bergeijk, 82
     Marieke Renkema          Janou Lambers           pnt.
     Kampioen in: eerste divisie.   Kampioen in: tweede divisie.
     Leeftijd: 19 jaar.        Leeftijd: 17 jaar.         VIERDE DIVISIE: Solisten: 1. Julia
     Woonplaats: Grootegast.      Woonplaats: Baexem.        Smolders (dwarsfluit) L’Union Bladel, 89
     School: Prins Claus Conservatori- School: VK-jaar conservatorium  pnt; 2. Yara Manneke (bugel) Euterpe Sint
     um.                Maastricht.            Maartensdijk, 88 pnt; 3. Jetze Klaas Dijkstra
     Studierichting: Klassieke muziek,  Studierichting: saxofoon.    (cornet) Looft den Heer Beetgumermolen,
     eerste jaar.           Vereniging (en): fanfare Aurora  85 pnt; 4. Cécile Ermers (klarinet) Semper
     Vereniging:            Baexem, Baxheimermuzikanten,    Unitas Sambeek. 83 pnt; 5. Simone Nieu-
     Damster Stedelijk Harmonie Orkest  LBM Jeugdorkest.         wenhuizen (dwarsfluit) Koninklijke Phil-
     Appingedam.            Instrumenten: altsaxofoon, sop-  harmonie Bocholtz, 82 pnt; 6. Jiska Zuidhof
     Instrument: dwarsfluit.      raansaxofoon, piano.        (bugel) CMV Concordia Middelstum, 81
     Waarom is dit je favoriete instru- Favoriete instrument: altsaxofoon. pnt; 7. Kirsten Nieuwenhuize (bugel) Door
     ment?               Waarom is dit je favoriete instru- Samenwerking Sterk Aarlanderveen, 80
     Omdat ik de klank heel mooi vind  ment? De mooie ronde klank en de  pnt; 8. Rick Arentsen (bariton) KEBH En-
     en je er veel verschillende muziek- vele stijlen die je kunt spelen op de  schede, 75 pnt.
     stijlen mee kunt spelen en karakters  altsax.            DERDE DIVISIE: solisten: 1. Joep Voncken
     kunt laten horen.         Grootste succes: eerste plaats Ne- (tenortrombone) Sint Agnes Bunde, 93 pnt;
     Grootste succes: winnen van dit  derlands kampioenschap tweede   2. Ward Vissenberg (klarinet) Koninklijke
     NK met 99 punten         divisie 2019.           Harmonie Roermond, 89 pnt; 3. Isis van den
     Mooiste muzikale belevening:   Mooiste muzikale beleving: mijn  Hul (altsaxofoon) Nil Sine Labore Boerak-
     ik vind eigenlijk alles leuk, zolang ik  solo van mijn (openbaar) D-exa- ker, 88 pnt; 4. Thijn Mariman (trombone)
     maar met muziek bezig ben.    men, begeleid door fanfare Aurora  Helmonds Muziek Corps Helmond, 87
     Hobby’s buiten de muziek:     uit Baexem tijdens een concert.  pnt; 5. Annick Martinus (altsaxofoon) Sint
     muziek is mijn grootste hobby, dus  Hobby’s buiten de muziek: winke- Jozef Buchten, Ivar de Best (bugel) Door
     ook muziek luisteren en nieuwe  len en op stap gaan met vriendin- Samenwerking Sterk Aarlanderveen, beiden
     stukken ontdekken.        nen, Netflix kijken.        83 pnt; 7. Anne-Marique Katsburg (hobo)
     De kick van spelen op       De kick van spelen op solisten-  Hallelujah Makkum/Fries Jeugd Orkest
     solistenconcoursen: dat je mensen  concoursen: het spelen van een  Leeuwarden, 82 pnt; 8. Jannemein Wiersma
     kunt ontroeren met de muziek die  solo voor publiek en jury en hier  (dwarsfluit) Advendo Franeker, 80 pnt.
     je maakt.             feedback op krijgen.
     Favoriete muziekgenre: klassieke  Favoriete muziekgenre: voor naar  TWEEDE DIVISIE: solisten: 1. Janou
     muziek en rock.          te luisteren: modern, bijvoorbeeld  Lambers (altsaxofoon) Aurora Baexem, 94
                                        pnt; 2. Annely Visser (bugel) Immanuel
     Favoriete artiest/musicus:    popmuziek en remixen. Voor te   Uithuizermeeden, 92 pnt; 3. Yasmine Fraats
     Emmanuel Pahud van de Berliner  spelen: klassiek en licht klassiek. (fagot) Sint Joseph Sittard, 89 pnt; 4. Jinte
     Philharmoniker.          Favoriete artiest/musicus: geen  van der Heijden (dwarsfluit) Echo der Kem-
     Grootste inspiratiebron:     specifieke artiest of musicus. Van  pen Bergeijk, 88 pnt; 5. Nienke van Vossen
     ik haal inspiratie door stukken te  elk muziekgenre vind ik er wel een  (altsaxofoon) Accelerando Sint Annaland,
     zien en te luisteren (vooral van Em- of meerdere goed of leuk om naar  85 pnt; 6. Ilse Kreb (bugel) Door Samen-
     manuel Pahud), maar het uiteinde- te luisteren.           werking Sterk Aarlanderveen, 81,5 pnt; 7.
     lijke eindproduct probeer ik wel van  Grootste inspiratiebron: heb ik  Amber van der Werff (altsaxofoon) Euterpe
     mezelf te houden.         (nog) niet.            Sint-Maartensdijk, 78 pnt.
     Met wie zou je een dag      Met wie zou je een dag willen
     willen ruilen? Mark Rutte, dan zou  ruilen? Met iemand uit een bekend  EERSTE DIVISIE: solisten: 1. Marieke
     ik meer geld aan cultuur uitgeven.  orkest.             Renkema (dwarsfluit) DSHO Appingedam,
     Wat betekent muziek maken voor  Wat betekent muziek maken voor   99 pnt 2. Sjors Uitjens (altsaxofoon) Sint
     jou? Alles.            jou? Alles, ik ben iedere dag met  Michaël van Thorn, 98 pnt; 3. Tom Lins-
     Wat wil je bereiken in de muziek:  muziek bezig, zowel luisteren als  sen (sopraansaxofoon) Eensgezindheid,
     opleiding afmaken en optreden als  zelf spelen op saxofoon of piano. Maasbracht-Beek, 89,5 pnt; 4. Nina Smeets
     beroepsmuzikant.         Wat wil je bereiken in de muziek:  (dwarsfluit) Sint Caecilia Hoensbroek, 88
     Waar droom je wel eens van?    van mijn hobby mijn beroep ma-   pnt; 5. Daniëlle Blaauw (dwarsfluit) Frysk
     Dat mijn doelen die ik wil bereiken  ken. Spelen in een band of orkest  Jeugd Orkest Leeuwarden, 85 pnt; 6. Noort-
     ook uitkomen.           en/of saxofoonles geven. Ook mu-  je Daams (dwarsfluit) Echo der Kempen Ber-
                                        geijk, 82 pnt; 7. Henri Kollenstaart (esbas)
                      ziekles geven op een school lijkt me  Advendo Nijverdal, 80 pnt. Ensembles: 1.
                      interessant.            Imanda van Vossen en Jirsca Vroegop (bu-
                      Waar droom je wel eens van? Spe-  gel) Accelerando Sint Annaland, 80 pnt.
                      len in een bekend/beroemd orkest.
   1   2   3   4   5   6   7   8