Page 10 - krant week 42
P. 10

10


    Strijd aan Zee: een


    nieuwe traditie?     DVS Katwijk.    Een evenement op touw       We leven door het coronavirus in  zij voor zover dat mogelijk was het  Gevoel
    zetten in coronatijd. Hoe     een onzekere tijd. In deze periode  maximale uit zichzelf konden halen.  Na diverse contacten gaven zeven
                                                       clubs al snel aan geïnteresseerd te
                     kwam het verzoek binnen bij Alderik
                                      Hiermee creëerde DVS in de eerste
    bijzonder is dat? DVS Katwijk   van Duijn, bandmanager van DVS  plaats dat er eindelijk weer een doel  zijn. Dat waren nog geen officiële
                     Katwijk, of er iets kon worden geor-
                                      was voor de jongeren van het jeug-
                                                       aanmeldingen maar gaf de initiatief-
    durfde de uitdaging aan      ganiseerd om de jeugd weer muziek  dorkest. Landelijk was er immers  nemers wel een zodanig goed gevoel
    en organiseerde op 26       te laten maken op straat. Na een  al een trend dat opzeggingen bij de  dat zij het festival definitief wilden
                                      jeugdorkesten wat begonnen toe te
                                                       organiseren. Na goed voorbereidend
                     aantal brainstormsessies was er een
    september een coronaproof     nieuw concept: Strijd aan Zee. Een  nemen. De kinderen hadden weer  contact met de gemeente Katwijk
    festival voor jeugdkorpsen.    festival voor jeugdorkesten waarbij  iets om naar uit te kijken!  werd begin juli de vergunning voor
                                                       het evenement aangevraagd. Het
    De geboorte van een nieuwe                                      enige probleem was de locatie. Ver-
                                                       schillende plekken werden toegezegd
    traditie?                                               maar ook weer teruggetrokken. Van-
                                                       wege diverse veiligheidseisen rond-
                                                       om Covid-19 was het eind augustus
                                                       nog maar zeer de vraag of het door
                                                       kon gaan. De organisatie had inmid-
    Tekst en foto: Aanlevering DVS                                    dels besloten om zich maximaal voor
                                                       te bereiden en hoopte maar dat alle
        p 26 september 2020 werd                                    vergunningen op tijd zouden rond-
        in Katwijk het eerste festival                                 komen.
    OStrijd aan Zee gehouden.
    Een festival voor jeugdorkesten op                                  Ranking
    het gebied van mars en show. Het                                   Het doel en de uitdaging was om
    werd een grandioos succes: een uit-                                  Strijd aan Zee zo onafhankelijk mo-
    verkocht huis van 250 toeschouwers                                  gelijk neer te zetten, waarbij DVS
    die in coronatijd hunkerden om de                                   tekende voor de organisatie. Er
    orkesten in het echt te komen be-                                   moest een landelijke onafhankelijke
    kijken. Ook de livestream verzorgd                                  jury worden gezocht. En dat lukte.
    door Korpsspot.nl werd door hon-                                   De jury voor Strijd aan Zee bestond
    derden muziekliefhebbers bekeken.  Flora Band Rijnsburg.                       uit de op landelijk niveau opererende
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15