Page 11 - krant week 42
P. 11

11
                                                       kers inclusief broodjes en drinken.
                                                       Dit alles gesponsord door Heems-
                                                       kerk Groenten en Fruit. Helaas kon
                                                       DVS door de coronasituatie niet
                                                       alle meegereisde supporters in het
                                                       clubgebouw verwelkomen. Als alter-
                                                       natief konden de bezoekers terecht
                                                       in Brasserie Havenkwartier waar ze
                                                       konden genieten totdat de wedstrijd
                                                       begon. Om 17.00 uur verzamelden
                                                       de orkesten zich op sportpark De
                                                       Kooltuin en na het inspelen begon
                                                       om 18.00 uur de allereerste Strijd
                                                       aan Zee. Na het voorstellen van de
                                                       jury betrad het eerste orkest het veld.
                                                       Er was heel slecht weer voorspeld
                                                       maar hoe mooi was het dat het bij de
                                                       start droog was en de bezoekers zo
                                                       konden genieten van mooie mars-
                                                       optredens. Daarnaast was er ook een
                                                       voorproefje van de nieuwe show van
                                                       DVS Junioren. Door de belangeloze
                                                       medewerking van Korpsspot konden
                                                       ook de supporters thuis genieten van
     Rijnmondband Schiedam.                                       livebeelden van Strijd aan Zee.
                                                       Publieksprijs
                                                       Behalve de bezoekers op het sport-
    juryleden Rob Balfoort, René Ran- lijk mocht er belangeloos gebruik  namelijk binnen 48 uur verkocht.  park konden ook de kijkers thuis
    zijn, Henk Smit en Mark Limburg.  gemaakt worden van sportpark De  Aan de kaarten was een systeem  stemmen voor de publieksprijs.
    De wedstrijdleiding lag in handen  Kooltuin in Katwijk. Aangezien het  van gezondheidsverklaringen ge- Maar liefst 1500 stemmen werden
    van Alderik van Duijn. Hoewel er  contact met de gemeente nog steeds  koppeld zodat de bezoekers 24 uur  uitgebracht. Na een korte toespraak
    gespeeld werd met de gedachte om                                   van wethouder Knape van de Ge-
    geen punten toe te kennen maar al-                                  meente Katwijk werd gestart met het
    leen een bandje met een juryrapport,  “Muzikanten en publiek hebben in de moeilijke         uitreiken van de prijzen.
    werd uiteindelijk toch besloten om                                  De uiteindelijke winnaar van Strijd
    te werken met een ranking om zo                                    aan Zee 2020 werd Jong Flora Band
    het maximale uit de korpsen te kun- coronatijd mogen genieten van iets bijzonders”          uit Rijnsburg, de publieksprijs was

    nen halen. Wel werd er besloten om                                  voor Jeugdkorps Showband Urk en
    het reglement zo simpel mogelijk te                                  de Maîtreprijs was voor Jaap van
    houden. Een verplicht startpunt, een                                 Duijn van DVS Junioren.
    bocht naar keuze, een counter naar  erg goed was, kon al snel alles weer  van te voren deze digitaal konden
    keuze en een halt moment inclusief  in gang gezet worden. Veel vragen  invoeren.          Alle orkesten kregen een zilveren
    het stoppen van de muziek op een  van de ambtenaren, veel antwoor-                  medaille en de nummer 1 ontving
    plaats naar eigen keuze.     den van de kant van de organisatie.  Dan de dag zelf        uiteraard een gouden medaille.
                     Er was geen wanhoop maar juist  Rond de klok van 15.00 uur verza- De afmars werd ingezet en bij het
    Vergunning            een stukje geloof in het feit dat het  melden de jeugdkorpsen van Flora  afmarcheren van het laatste orkest
    En toen kwam de meest spannende  goed zou komen. En het kwam    Band Rijnsburg, Rijnmondband   vielen direct de eerste druppels.
    fase. De organisatie was rond, maar  goed! De toezegging kwam pas twee  Schiedam, Showband Urk, Sebasti- Helaas was dit nog genoeg om alle
    nu nog de vergunning en de loca- weken voor het evenement en de  anus Gendt en DVS Katwijk zich in  deelnemers een nat pak te bezorgen
    tie. De eerste locatie trok zich vier  vergunning zelf pas vier dagen van  het clubgebouw van DVS, waar alle  maar dat mocht de pret niet druk-
    weken voor het evenement terug  tevoren. Gelukkig stonden organi- orkesten werden voorzien van een  ken! Muzikanten en publiek hebben
    vanwege de corona-omstandighe-  satie en vrijwilligers klaar. En het  eigen omkleedruimte. Bij aankomst  in de moeilijke coronatijd mogen
    den. Dus moest de organisatie op  publiek? Dat hunkerde naar actie.  werden ze verrast met een goodybag  genieten van iets bijzonders. Is een
    zoek naar een alternatief. Uiteinde- Alle 250 beschikbare kaarten waren  met diverse leuke gadgets en wat lek- nieuwe traditie geboren? Flora Band Rijnsburg. Sebastianus Gendt.                  Showband Urk.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16