Page 15 - krant week 42
P. 15

15


                                                        L1: Hoe overleven

                                                        muzikanten de

                                                        coronacrisis?


                                                        Sinds de afkondiging van de
                                                        coronamaatregelen op 12
                                                        maart ligt de muzikale wereld
                                                        stil, ook in Limburg. Hoe gaan
                                                        de orkesten in deze provincie
                                                        hiermee om en wat hebben ze
                                                        voor oplossingen om toch samen
                                                        muziek te blijven maken. Je ziet
                                                        het op 17 oktober in een speciale
                                                        aflevering van Blaaskracht TV
                                                        op de provinciale televisiezender
                                                        L1.

                                                        Aan het woord komt de
                                                        philharmonie zuidnederland
                                                        over de plannen in dit onzekere
                                                        seizoen. Het Parkstad Limburg
                                                        Theater Heerlen organiseerde
                                                        een discussie over de toekomst
                                                        van het voortbestaan van de
                                                        cultuur in deze moeilijke tijden.
                                                        Verder aandacht voor een aantal
                                                        ensembles dat nu maanden geen
     Robbert Vos won de eerste editie van de International Brass Band Composer Competition.        optreden heeft gehad.

    “Toch maar eens wat                                          Het team van Blaaskracht TV
                                                        bezoekt ook de slagwerkgroep
                                                        van harmonie St. Petrus en
                                                        Paulus in Wolder tijdens een
    meer gaan componeren”                                         concert zonder publiek in de
                                                        Muziekgieterij in Maastricht.
                                                        Publiek kan de uitvoering via
                                                        internet volgen.

                                                        Big Band Boesten wilde in 2020
    De coronacrisis zorgt vooral voor narigheid. Af en toe is het virus ook de aanleiding voor       zijn 40-jarig jubileumfeest groots

    een leuke verrassing. Euphoniumspeler, dirigent en docent Robbert Vos vond door corona         organiseren, maar ook dat kon
                                                        niet doorgaan. Blaaskracht
    hernieuwde inspiratie om een compositie te voltooien waar hij in 2008 aan was begonnen.        woont wel één van de repetities
    Het leverde hem de overwinning op in een Engelse compositiewedstrijd.                 bij die inmiddels weer gestart
                                                        zijn. En harmonie St. Cecilia
                     Competition, een compositiewed-  werk en dus niet gebaseerd is op een  Grevenbicht organiseerde in
                     strijd uitgeschreven door de nieuwe  bepaald verhaal. Vos: “Ik heb gebruik  september ‘Blaoze in Beeg’,
    Tekst: Onze redactie       uitgever Brookwright Music. Hij won  gemaakt van enkele thema’s, motie- een uitverkochte muzikale
    Foto: Aanlevering Robbert Vos   zowel de jury- als de publieksprijs.  ven en harmonische en ritmische  rondwandeling waarbij aparte
                     Juryleden waren de componisten  structuren die ik in het werk verder  ensembles van de harmonie
    “Voor mij wordt hiermee een cirkel- James Curnow en Liz Lane en Paul  ontwikkel en terug laat komen in  op diverse plekken in het dorp
    tje rondgemaakt. Ik heb veel gecom- Hindmarsh, onder andere voorzitter  diverse gedaantes. De luisteraar  musiceren.
    poneerd als hobby vanaf mijn 10e  van de muziekcommissie van de  wordt regelmatig op het verkeerde
    levensjaar totdat ik afstudeerde in  European Brass Band Association  been gezet door verschuivingen van  Tussendoor filosoferen de
    2008. Al die tijd is het werk Capriccio  (EBBA).          de puls en het werk hangt met regel- dirigenten Fried Dobbelstein
    op de plank blijven liggen. Door de                 maat onduidelijk tussen een 3/4 en  en Huub Ehlen over hun
    coronacrisis vond ik tijd om het af te  Te gek           een 6/8 maat in. Het is een virtuoos  bevindingen tijdens coronatijd.
    maken. Deze winst is een bevestiging  De eerste schetsen voor de winnende  en uitdagend werk met een wat meer  Tot slot zie je een aantal
    dat ik toch weer meer met compo- compositie dateren al van 2008. Van- abstract of verwijd tonaal karakter.” harmonieën en fanfares met hun
    neren moet en wil gaan doen. Ik heb  wege drukke werkzaamheden bleef                 online optredens tijdens een
    al diverse ideeën klaarliggen.” Dat  het werk al die tijd onder in de la  Licentie          wedstrijd van Klankwijzer in
    zegt Robbert Vos in een reactie op  liggen. Vos: “Ik heb Capriccio destijds  Aan de zege is een juryprijs van 100  coronatijd.
    het winnen van de compositiewed- gecomponeerd maar nooit helemaal  pond cash van Besson verbonden en
    strijd van de Engelse muziekuitgever  afgemaakt. Door de coronacrisis heb  een licentie voor Note Performer. De
    Brookwright Music.        ik het weer opgepakt. Toen ik de  publieksprijs bestaat uit een waarde- Blaaskracht TV, zaterdag 17
                     wedstrijd voorbij zag komen, besloot  bon van 100 pond van Geneva. Het  oktober om 11:00 uur, 18:30 uur
    Winnaar              ik om deel te nemen. De winst had ik  werk wordt bovendien uitgegeven  en 23:00 uur en op maandag 19
    De 34-jarige euphoniumspeler,   niet verwacht, echt te gek!”   door Brookwright Music. Vos:    oktober om 14:05 uur en om
    dirigent en docent is winnaar ge-                  “Hopelijk kan het na de coronacrisis  16:00 uur. Zie ook www.l1.nl/
    worden van de eerste editie van de  Puls              dan ook eens daadwerkelijk worden  blaaskracht
    International Brass Band Composer  Capriccio is geen programmatisch  uitgevoerd.”
   10   11   12   13   14   15   16   17   18