Page 16 - krant week 42
P. 16

16        Aan de slag!                                                      GLOBE
                                                                    RECORDS
                                          T H E R O M A N T I C C O R N E T
                                          B R A N D T - B Ö H M E - B I Z E T - B E L L S T E D T - H A H N - D A M A R É
                                          F R A NK A NE P O O L , C O R NE T
                                          VA U G H A N S C H L E PP, E R A R D 184 5       Basiscursus


       HaFaBra directie


       Waag jij je op de bok?                        De uitvinding van de cornet, begin 19e eeuw werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling
                                          van het ventiel voor blaasinstrumenten. Rond 1828 werden ventielen toegevoegd aan de
                                          posthoorn, waardoor de cornet ontstond. Vreemd genoeg duurde het voor de trompet langer
                                          voordat ventielen beschikbaar kwamen.
                                          Een eeuw lang werden de cornet en trompet anders behandeld door componisten en
                                          arrangeurs: terwijl de trompet gereserveerd was voor fanfare-achtige muziek, maakten de
       Doe mee en leer hoe je een harmonie,                 ventielen van de cornet en zijn ronde toon hem ideaal voor zowel virtuoze als melodieuze
                                          muziek. De werken op dit album vormen een dwarsdoorsnede van de verschillende
       fanfare, brassband of ensemble goed                  muziekstijlen die tijdens de Romantiek voor de cornet populair werden.
       begeleidt bij het spelen van mooie muziek!                                     www.frankanepool.nl
                                                                     www.globerecords.nl


       Leer de basisvaardigheden van het dirigeren. Krijg
       basiskennis van de muziektheoretische vakken zoals
       algemene muziekleer en solfège en praktijkgericht
       partituur- en instrumentatiekennis. Geen toelatings-
       en eindexamen! Wel dien je een (of meerdere)
       blaasinstrumenten of slagwerk op minimaal C
       niveau te spelen.       Startdatum | zaterdag 7 november 2020

       Leslocatie | Kunstencentrum Venlo, Venlo

       Lestijd | 10.00 – 13.00 uur

       Aantal lessen | 10

       Lesgeld | € 325,00

       Docent | Frank Steeghs

       Leeftijd | vanaf 18 jaar

       Klik hier voor meer informatie, aanmelding en een
       introductiefilmpje over de directiecursus!
   11   12   13   14   15   16   17   18