Page 7 - krant week 42
P. 7

7


    Lady Tullamore van Carl


    Wittrock nu verkrijgbaar

    Het in 2012 door Carl       verplicht werk in de 4e divisie sectie  krijgt bij het publiek en de musici."
    Wittrock geschreven werk     Fanfare bij het Gouden Spiker Fes- Tune
                     tival 2020. Helaas moest het festival
    Lady Tullamore is vanaf nu    vanwege het coronavirus worden ge- Het werk van Carl Wittrock maakt
                                      deel uit van een nieuwe collectie
                     annuleerd. De fanfare- en harmonie-
    verkrijgbaar voor harmonie-    wereld is desondanks wel een mooi  werken voor moeilijkheidsgraad 3
    en fanfareorkesten.        concert- en (in de toekomst wellicht)  die Ferskaat MP heeft uitgebracht.
                     concourswerk rijker. Binnenkort
                                      Zoals een bewerking van de tune van
    Muziekuitgeverij FerskaatMP    verschijnt ook een brassbandversie. de tv-serie Floris van Rosemondt.
    heeft het concertwerk (grade   Niet alleen de titel, ook inhoudelijk  Hoofdrolspeler Rutger Hauer woon-
                                      de een deel van zijn leven in het
                     heeft Lady Tullamore duidelijke
    3) uitgebracht.          verwijzingen naar Lord Tullamore,  Friese Beetsterzwaag, waar hij vorig
                     een eerdere compositie van Carl  jaar juli overleed. Als eerbetoon aan
                     Wittrock. Gedachten aan Ierse mu- deze grote acteur bewerkte Menno
                     ziek zijn daarom onvermijdelijk. Het  Haantjes de tune voor de plaatselijke
                     begin van Lady Tullamore ademt een  fanfare Euterpe.
    Advertorial: FerskaatMP      mystieke sfeer. Het ‘tweede deel’ is                 Carl Wittrock.
    Foto: Facebook Apollo Goor    een traditionele Ierse dans. In het  Van de hand van de Engelse com-
                     Adagio kunnen we de gedachten de  ponist Peter Martin is bij Ferskaat
         ittrock schreef Lady Tul- vrije loop laten gaan, geïnspireerd  MP het energieke werk Toccata, ge- (o.a. Roller Coaster van Danny Vera
         lamore voor het 100-jarig  door de natuur, een mijmerend ge- inspireerd op muziek van J.S. Bach  en Het is al laat toch van Racoon),
    Wjubileum van fanfare Eu-     dicht of een meeslepende volksme- en musicalcomponist Andrew Lloyd  Thom Zigterman (medley van de
    terpe uit Halle in 2012. De composi- lodie. Wittrock sluit Lady Tullamore  Webber, verkrijgbaar.  meest populaire songs van Guus
    tie heeft een speciale betekenis voor  bruisend af. Ook hier verwijzingen  Nieuw is ook Moldoveniaske van  Meeuwis & Vagant), Chris B. Luca
    Euterpe. Het werk was nog niet uit- naar de ‘Lord’ en elementen uit  Sjaak van der Reijden, een concert- (muziek van Kensington) en Jorrit
    gegeven voor het grote publiek. Daar  het eerste deel. Wittrock: "De Ierse  werk met klezmerinvloeden. Laverman (hits van WHAM!).
    is nu verandering in gekomen.   volksmuziek zorgt bij mij vaak voor  Tot de nieuwe serie werken voor
                     een glimlach op het gezicht. Ik hoop  grade 3 bij Ferskaat MP behoren ook  Meer informatie over deze nieuwe
    Lady Tullamore was aangewezen als  dat deze ‘Lady’ dat ook voor elkaar  arrangementen van Menno Haantjes  uitgaven: www.ferskaatmp.com


    Cursus voor hulpdirigent van start


    In zijn rol als verbinder en aanjager van cultuurparticipatie en kunstbeoefening biedt Kunstencentrum Venlo onder andere
    ondersteuning aan regionale muziekverenigingen. Onder meer bij de ontwikkeling van verenigingen en educatie van hun

    leden. Zo start het Kunstencentrum vanaf 7 november met een basiscursus Hafabra-directie van tien ochtenden.


                                                       waren Theo Wolters, Sef Pijpers,
                                                       Danny Oosterman en Jan Cober.
    Advertorial: Kunstencentrum Venlo                                   In beide hoofdvakken behaalde hij
    Foto: Still promotievideo                                       de Master-titel. Als gastdirigent
                                                       werkte hij met beroepsorkesten als
                                                       Rundfunk-Blas-Orchester Leipzig
    De nieuwe cursus is geschikt voor                                   (D), het orkest van de Koninklijke
    mensen die als hulpdirigent de plaat-                                 Luchtmacht en de Koninklijke Mili-
    selijke muziekvereniging ondersteu-                                  taire Kapel Johan Willem Friso. Als
    nen. Op een laagdrempelige manier                                   dirigent van amateurorkesten werkt
    laat docent Hafabra-directie Frank                                  hij samen met vele gerenommeerde
    Steeghs de deelnemers kennismaken                                   solisten uit de lichte en klassieke mu-
    met de elementaire zaken die een  Frank Steeghs geeft aanwijzing aan cursist Janneke Saris.     ziekwereld. Zijn muzikale horizon
    leider van een orkest of ensemble                                   is zeer breed qua genres en stijlen
    in huis moet hebben. Om aan deze                                   alsook orkestvormen. Blaasorkesten
    basiscursus deel te nemen, hoeven  den van drie uur en wordt gegeven  en instrumentatie bijgespijkerd. Aan  (hafabra), symfonieorkesten en big-
    deelnemers geen toelatingsexamen  op de locatie aan de Goltziusstraat  het einde van de cursus vindt er geen  bands behoren tot zijn werkveld.
    te doen. Echter dienen ze wel een  21 in Venlo. Deelnemers leren de  eindexamen plaats. De kosten van
    (of meerdere) blaasinstrumenten  basisvaardigheden van het dirigeren.  deze cursus bedragen 325 euro.
    of slagwerk te spelen op minimaal  Ook krijgen ze basiskennis aange-
    C-niveau.             reikt van de muziektheoretische vak- Frank Steeghs
                     ken algemene muziekleer en solfège.  Frank studeerde trompet en Hafa-          Informatie:
    Opzet cursus           En wordt de praktijkgerichte kennis  bra-directie aan de conservatoria          KLIK HIER.
    De cursus bestaat uit tien lesochten- met betrekking tot partituurkennis  van Maastricht en Utrecht. Docenten
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12