Page 1 - krant week 42
P. 1

Jaar 2022, week 42

                     Herintreders,                           Orkesten zetten

                     afzwaaiers en                           in op nieuw

                     rookies op NBK                           publiek

                             8                                 16     November: concoursmaand


     Voor het eerst sinds 2019 staan komende maand weer officiële concertconcoursen op de kalender. Het aantal deelnemers
     is weliswaar nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar het begin is gemaakt. Vrijwel alle bonden bieden

     verenigingen ook de mogelijkheid om hun muzikale niveau te laten peilen zonder competitie-element.

     Prinses Marijke Geldermalsen oefent voor het concours op 5 november in Hoofddorp.
                      Klankkleur-festival       muziekvereniging St. Hubertus He- Capo Leeuwarden (harmonie, 3e di-
                      De Limburgse Bond van Muziekge- gelsom, het combinatieorkest fanfa- visie) en Crescendo Zuid Beijerland
     Tekst: Onze redactie -      zelschappen en de Limburgse Bond  re Wilhelmina Vlodrop en fanfare  (fanfare, 1e divisie).
     Foto: Facebook verenigingen   van Tamboerkorpsen bundelen hun  St. Paulus Maria Hoop, Koninklijke
                      krachten voor de organisatie van het  Harmonie van Heer en fanfare Con- Zutphen
         ovember concoursmaand   Klankkleur-festival op zondag 6 no- cordia Ittervoort in actie. Ter afslui- Muziekbond Gelderland-Flevoland
         wordt zaterdag 5 november  vember in Theater De Maaspoort in  ting is er een optreden van Broken  heeft de Hanzehof in Zutphen twee
     Nafgetrapt in Hoofddorp. In   Venlo. Naast officiële concoursdeel- Brass.           dagen vastgelegd voor de concert-
     theater De Meerse in Hoofddorp  name kunnen zowel blaasorkesten                concoursen. Zaterdag 19 november
     betreden zes orkesten het podium  als slagwerkgroepen gebruikmaken Enschede          spelen Ons Genoegen Terwolde
     tijdens het gezamenlijke concert- van het Open Podium, bedoeld als  Zaterdag 12 november is in Mu- (fanfare, introductiedivisie), jeug-
     concours/-festival van de Muziekor- stip op de horizon om naartoe te  ziekcentrum Enschede het concert- dorkest Prinses Juliana Klaaswaal
     ganisatie Noord-Holland en Utrecht  werken zonder wedstrijdelement.  concours van de Overijsselse Bond  (harmonie, 4e divisie), HCG/KNA
     en de Zuid-Hollandse Bond van  Tijdens het ochtendprogramma   van Muziekverenigingen met deel- Gramsbergen/Hardenberg (harmo-
     Muziekverenigingen. Deelnemers  spelen de slagwerkgroepen Jong  name van Harmonieorkest Vleuten  nie, 3e divisie), Crescendo Beeg-
     zijn Excelsior Hoofddorp (harmo- Nederland, Muziekvereniging Kes- HOV-B (harmonie, introductiedivi- den (harmonie, 3e divisie), Kunst
     nie, 4e divisie), Us Ideael/Nieuw  sel, Concordia Margraten en Aurora  sie), Ere Zij God Damwoude (brass- en Vriendschap Maurik (harmonie,
     Leven Echten (fanfare, 3e divisie),  Grevenbicht.        band, 4e divisie), Euregio Brassband  2e divisie), Excelsior Westenholte
     Prinses Marijke Geldermalsen (fan-                (brassband, 4e divisie), St. Gregorius  Zwolle (fanfare, 1e divisie) Philhar-
     fare, 3e divisie), Sursum Corda Aals- Ook zijn er verschillende gastoptre- Varsselder-Veldhunten (fanfare, 4e  monie Gelre Arnhem (harmonie, 1e
     meer (harmonie, 4e divisie, festival),  dens. ’s Middags en ’s avonds komen  divisie), Soli Deo Gloria Ane (fan- divisie), Jubal Varsseveld (harmonie,
     Amicitia Landsmeer (harmonie, 1e  harmonie Crescendo Beegden, jeug- fare, 4e divisie), jeugd- en oplei- 1e divisie).
     divisie), Westlandse Harmonie ’s  dorkest Kunst na Arbeid Belfeld,  dingsorkest Wilhelmina Glanerbrug
     Gravenzande (harmonie, introduc- Fanfare Broekhuizenvorst en Ooij- (harmonie, 4e divisie), Concordia
     tiedivisie).           en, fanfare Concordia Ulestraten,  Welsrijp (fanfare, 3e divisie), Da Vervolg op pagina 3
   1   2   3   4   5   6