Page 8 - krant week 42
P. 8

8


    Rookies, afzwaaiers


    en herintreders op NBK    Voor een aantal bands en dirigenten krijgt de deelname aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen volgende week in

    Utrecht een extra lading. Ze debuteren op de NBK, nemen na vele jaren afscheid bij hun band of keren juist weer terug bij de
    band waar ze ooit veel succes mee oogstten.

    Tekst: Frank Vergoossen
    Foto’s: FV Media Producties

        artijn Oostra staat pas sinds
        de zomervakantie voor Soli
    MDeo Gloria uit de Tike. Vol-
    gende week vrijdag betreedt hij met
    de band het podium van TivoliVre-
    denburg in Utrecht in de vierde di-
    visie. Oostra is van huis uit slagwerk-
    er. Als componist staan werken voor
    diverse topensembles op zijn naam.
    “In de betrekkelijk korte tijd tot de
    NBK was en is het soms even aftasten
    hoe zo’n voorbereiding verloopt”, ver-
    telt hij. “Je leert dan ook de muzikant-
    en echt kennen. Ik kan zeggen dat er
    een goede klik is tussen de band en
    mij.” Afgelopen vrijdag debuteerde
    hij als dirigent van SDG tijdens een
    try-out. “Er was een goede energie en
    enorme drive binnen de band. Hier-
    door ontstonden er al hele fraaie mo- Dirigent Erik Janssen begint aan zijn derde termijn bij Brassband Schoonhoven.
    menten en konden we loskomen van
    de noten. Heel gaaf om te merken dat Debuut            Ponstein staat sinds januari op de bok  gegroeid. Ik heb meteen het boek ge-
    alles dan echt samenkomt.” Oostra ki- Ook Jan-Aart Ponstein maakt als  bij De Bazuin B. Vanaf dag één heeft  kocht om ook het originele verhaal te
    jkt dan ook met vertrouwen uit naar  dirigent zijn debuut op de NBK. Hij  hij uitgekeken naar de 29 oktober.  lezen.” De bezetting van de band is het
                                                  e
    zijn vuurdoop op het podium van de  leidt in de tweede divisie de B-band  “Toen het verplichte werk Sanctuary!  afgelopen jaar rigoureus gewijzigd. Er
    NBK-arena. “Ik heb er ontzettend  van De Bazuin uit Oenkerk. “De  van componist Daniel Hall binnenk- viel de afgelopen maanden dus heel
    veel zin in. Niet alleen in het optre- NBK zijn voor elke dirigent een mooi  wam, ben ik er meteen ingedoken.  wat werk te verzetten. Gastdirecties
    den, maar ook zeker in de laatste  podium om op te staan. Als muzikant  Het is gebaseerd op het verhaal van  van Robert Childs en oud-dirigent
    voorbereidingen om er met z’n allen  heb ik al wel enkele keren deelge- de Disney-film De klokkenluider van  Sietse Hamersma waren zowel voor
    iets moois van te maken.”     nomen, maar nog nooit als dirigent.”  de Notre Dame waarmee ik ben op- de dirigent als de band erg leerzaam.
                                                       Ponstein: “Met nog een paar weken
                                                       te gaan, begint het stuk bij elkaar te
                                                       komen. We zijn de komende weken
                                                       nog even druk aan het werk, maar ik
                                                       kijk erg uit naar de 29e.”

                                                       Rookie
                                                       Nog een rookie in de tweede di-
                                                       visie. Joop Nijholt maakt zijn op-
                                                       wachting op de bok bij Brassband
                                                       Schoonhoven B. En hij heeft er zin
                                                       in. “De NBK zijn voor brassbands hét
                                                       platform om een krachtmeting aan te
                                                       gaan. Dat geldt ook voor BBS-B. Het
                                                        De NBK 2022 worden vrijdag 28 oktober ge-
                                                        opend met de 4e en 3e divisie. Op zaterdag
                                                        29 oktober zijn de 2e, 1e en kampioensdi-
                                                        visie te beluisteren. Kijk voor een interview
                                                        met voorzitter Pieter van Diepen en het
                                                        volledige deelnemersveld: HIER.

                                                        Ga voor kaarten naar: HIER.

    Voor Richard Visser wordt het zijn laatste NBK-optreden met de Provinciale Brassband Groningen.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13