Page 5 - krant week 44
P. 5

5
    is immers een totaalpakket. Maar we  mis kunnen gaan, maar eigenlijk kan
    hebben als jury de bands die risico’s  er nooit iets fout gaan als je risico’s
    namen en zochten naar behoud van  neemt. Want perfectionisme is niet
    de warmte in de klank absoluut ge- zo interessant. Het gaat erom het
    waardeerd.”            verhaal van de muziek zo intens mo-
                     gelijk te vertellen. Er kunnen alleen
    Heb je nog tips voor de      maar hoogtepunten en spannings-
    bands om het niveau nog      bogen ontstaan als er risico wordt
    verder te verbeteren?       genomen. Maar veel band willen dat
    “Meer aandacht besteden aan het  er geen foutjes gehoord kunnen wor-
    behoud van de warme klank in lui- den, geen dingetjes wegvallen of zijn
    de gedeeltes en vooral risico’s dur- bang voor kicksen. Als dat constant
    ven nemen in zachte gedeeltes. Ik  doorgaat, wordt het natuurlijk hin-
    denk dat dat het belangrijkste is. Dat  derlijk. Maar afgezien daarvan zou
    bands dit vaak toch in onvoldoende  ik zeggen: ga er gewoon voor.
    mate doen, komt omdat dit uiter- Als de intensiteit er is en er wordt ri-
    aard spannender voor ze is. Risico’s  sico genomen, heeft dat altijd meer-
    nemen houdt in dat er ook dingen  waarde.             Koperensemble De Wâldsang won in de vierde divisie.     Alle uitslagen van 41e NBK op een rij


     41 brassbands streden vrijdag en zaterdag in TivoliVredenburg in Utrecht om de kampioenstitels tijdens de 41e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.
     . Hieronder vind je alle uitslagen op een rij.

     Kampioensdivisie              6. Kunst naar Kracht De Goorn, 86.0    5. Kunst en Vriendschap Meeuwen, 87.0
     1. Brass Band Schoonhoven A, 97.0     7. Brassband Breukelen, 85.0       6. De Nije Bazún Britsum, 86.0
     2. Provinciale Brassband Groningen, 96.0                       7. Apollo Grou, 85.0
     3. Soli Brass Leeuwarden, 94.0       Tweede divisie
     4. Brassband De Wâldsang Buitenpost, 93.0 1. Martini brassband Groningen, 92.0   Vierde divisie
     5. Brassband Rijnmond Rotterdam, 92.0   2. Brass Band Schoonhoven B, 91.0     1. Koperensemble De Wâldsang Buitenpost, 93.0
     6. Amsterdam Brass, 91.0          3. Excelsior Ferwert, 90.0        2. Brassband Opsterland Frieschepalen, 91.0
     7. De Bazuin Oenkerk, 90.0         4. De Bazuin Oenkerk B, 88.0       3. Chr. brassband Westersweach De Westereen/Kollumerzwaag, 90.0
     8. Brassband de Spijkerpakkenband Lippenhuizen, 89.0 5. De Lofklank Ureterp, 87.0  4. Soli Deo Gloria De Tike, 89.0
     9. Brass Band Limburg, 87.0        6. Gereformeerde Brassband Groningen, 86.0 5. Concordia Wânswert Gouke Wielenga, 88.0
                           7. Looft den Heer Bitgummole, 85.0    6. Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk, 87.0
     Eerste divisie                                    7. Soli Deo Gloria Rinsumageast, 86.0
     1. Brassband Gloria Deï Gerkesklooster-Stroobos, 94.0 Derde divisie         8. UDI Oosternijkerk, 85.0
     2. Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 92.0 1. Greidebrass Greidhoeke, 96.0  9. Bernlef Noardburgum, 84.0
     3. Brassband Pro Rege Heerenveen, 90.0   2. Immanuël Uithuizermeeden, 93.0     10. Alkmaar Brass, 83.0
     4. Excelsior Zalk, 89.0          3. Backum Brass Castricum, 90.0      11. Felison Brass Velsen Noord, 82.0
     5. Brassband Amersfoort, 87.0       4. Heman Zuidwolde, 88.0    Slagwerkensembles op


    concours in Hoogeveen en Venlo


                                                       een concertconcours in combinatie
                                                       met een open podium. Het open po-
    Komend weekend zijn op twee                                      dium biedt verenigingen een stip op
    plaatsen in het land concoursen                                    de horizon, een doel om zonder wed-
    voor slagwerkensembles.                                        strijdelement en zonder verplichting
    In Hoogeveen komen                                          naartoe te werken. De jury geeft de
    slagwerkgroepen van de vier                                      deelnemers tips en tops waarmee ze
    noordelijke muziekbonden in                                      verder kunnen bouwen. Tijdens het
    actie. In Venlo zet de Limburgse                                   ochtendprogramma spelen de slag-
    Bond van Tamboerkorpsen een                                      werkgroepen Jong Nederland Horst,
    gecombineerd concertconcours/                                     Muziekvereniging Kessel, Concordia
    festival voor slagwerkensembles op                                  Margraten en Aurora Grevenbicht.
    touw.                                                 Het optreden van de slagwerkensem-
                     De malletband van muziekvereniging Koningin Wilhelmina uit Delfzijl gaat op concours in  bles is een onderdeel van het Klank-
    Foto: Facebook Wilhelmina     Hoogeveen.                             kleur-festival dat de LBT samen met
                     Organisatie van Muziekverenigin- tegast, AMDG Beilen, Wilhelmina  de Limburgse Bond van Muziekge-
    Het programma in Hoogeveen telt  gen in Fryslân (OMF) denken dat de  Bedum en Wilhelmina Delfzijl. De  zelschappen en de stichting Verbin-
    slechts vier deelnemers. De orga- deelname aan het Wereld Muziek- juryleden zijn Roel Jan Jongsma, Jan  dend Netwerk Koorzang Limburg
    niserende doelgroepen Show, Mars  concours van diverse verenigingen zo  Geert Nagel en Etienne Houben. (VNK-Limburg) organiseert. Behal-
    en Percussie van de Muziekbond  veel heeft gevergd, dat een concours                ve concerten van slagwerkgroepen
    Groningen en Drenthe (MGD), de  op dit moment te veel is. Door de sa- Open podium         zijn er ook optredens van blaasor-
    Muziekbond Gelderland Flevoland  menwerking van de bonden kan het  De Limburgse Bond van Tamboer-  kesten en koren. (Zie elders in deze
    (MBGF), de Overijsselse Bond van  concours in ieder geval doorgaan. De  korpsen houdt zondag 6 november  uitgave). Kijk voor meer informatie:
    Muziekverenigingen (OBM) en de  deelnemers zijn Woudklank Groo-  in Theater De Maaspoort in Venlo  HIER.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10