Page 1 - krant week 45
P. 1

Slagwerkers                            Danny Oosterman

                      maken ‘depressie’                         weet DSS al 40
                      bespreekbaar                           jaar te boeien


                             5                                 9     Jaar 2021, week 45
     21 kapellen naar


     6. Fest der Blasmusik

     Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk is zaterdag (13 november) opnieuw het epicentrum van de Volkstümliche
     blaasmuziek. 21 kapellen uit Nederland en Duitsland staan te popelen om tijdens het 6. Fest der Blasmusik na een pauze

     van 20 maanden weer voor het eerst hun opwachting te maken. Apotheose van het evenement is een concert van Ernst
     Hutter & Die Egerländer Musikanten.

     Tekst: Onze redactie
     Foto’s: Willomino Photography/Riet
     Welgraven
        et Fest der Blasmusik geldt
        als het grootste festival voor
     Hblaaskapellen in Neder-
     land. De organisatie is in handen
     van Rabo Theater De Meenthe met
     ondersteuning van de KNMO Com-
     missie Blaaskapellen Noord/Oost.
     Vanaf 10.30 uur treden op vijf podia
     doorlopend kapellen op, elk twee
     keer 30 minuten. Vanaf 20.15 uur te-
     kent Ernst Hutter & Die Egerländer
     Musikanten in de Theaterzaal van
     De Meenthe voor het slotconcert.
     Met meer dan 45 miljoen verkoch-
     te muziekdragers is dit orkest niet
     alleen de bekendste vertolker van
     de Egerländermelodieën, maar ook
     de onbetwiste opvolger van Ernst
     Mosch und Seine Original Egerlän-
     der Musikanten. Als voorprogram- De Nationale Jeugdblaaskapel (NJBK) ‘Die Junge Bläser’ is zaterdag een van de 21 deelnemers aan het 6. Fest der Blasmusik in Steenwijk.
     ma is er vanaf 18.00 uur in de Foyer
     een optreden van de Bonkenbargka- van kapelmeester Benny Eissens.  opgeheven, weer volle bak aan de  blaaskapellenmuziek niet de stijl die
     pel uit Oldenzaal onder leiding van  “We hebben vorig jaar augustus nog  slag te kunnen. Pagters: “Iedereen  ze bij hun eigen muziekverenigingen
     Bennie ter Heide.         een repetitieweekend kunnen beleg- kijkt enorm uit naar het optreden op  spelen. Het Fest der Blasmusik is
                      gen met twee kleine optredens”, ver- het Fest der Blasmusik. Ondanks dat  dan ook een uitgelezen mogelijkheid
     Debuut              telt voorzitter Jan Pagters. “Maar dit  dit niet de plek is om onze eigenlijk  om je onder te dompelen in een an-
     Ook de Nationale Jeugdblaaskapel  wordt het eerste echte concert onder  doelgroep te bereiken, vinden we het  dere wereld. Door te luisteren naar
     (NJBK) ‘Die Junge Bläser’ is weer van  leiding van Benny Eissens.” De repe- wel erg leuk om weer in Steenwijk te  de andere kapellen vang je heel wat
     de partij. Het orkest bereidt zich voor  tities waren het afgelopen jaar op de  spelen.” Voor de jonge muzikanten  stijlelementen op die deze muziek
     op het eerste optreden sinds corona  vingers van één hand te tellen. Or- is Steenwijk een goede leerschool  een eigen karakter geven.”
     de wereld platlegde. Voor de jonge  ganisatorisch heeft het bestuur wel  om kennis te maken met de vele
     kapel wordt de rentree in Steenwijk  al die tijd de vaart erin gehouden  soorten Volkstümliche muziek. Pag-
     extra bijzonder vanwege het debuut  om, zodra de beperkingen werden  ters: “Voor de meeste van ons is de  Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6