Page 9 - krant week 46
P. 9

9

     BLOG Rob Goorhuis           Rob Goorhuis is al ruim 40 jaar een van de toonaangevende componisten in de wereld van de blaasmuziek. Speciaal voor KNMO Klankwijzer onderhoudt hij een blog waarin
                   hij vertelt over zijn werk als componist. In deze aflevering verhaalt hij over het ontstaan van zijn werk Quatre Chansons.
             Van het een komt het ander (slot)


     De gemeente Alphen aan de Rijn, waarvan Aarlanderveen deel uitmaakt, fêteerde fanfare DSS  ing van deze liederen besloot ik te gaan vragen of ik het werk niet op deze teksten van Brel zou
     met het behaalde landskampioenschap en bood een passend cadeau aan. Er werd een som geld  mogen maken. Vier van de vijf vond ik daarvoor heel geschikt.
     ter beschikking gesteld, waarmee aan een componist de opdracht kon worden gegeven om
     speciaal voor dit orkest een werk te schrijven. De keuze was, gezien het succes met de Sonate,  Het leek me niet waarschijnlijk dat ermee ingestemd zou worden, maar ik moest toch in ieder
     gevallen op Rob Goorhuis en het werk diende een vocale component te hebben. Daarbij moesten  geval gaan vertellen dat ik met de Alphense poëzie niet uit de voeten kon.
     gedichten van Alphense dichters worden gebruikt.
                                      Met lood in de schoenen toog ik naar de residentie van burgemeester Paats om hem de on-
     Na een bezoekje aan burgemeester Paats, neerlandicus en muziekliefhebber, keerde ik met een  getwijfeld teleurstellende mededeling te doen. Stomverbaasd was ik, toen hij direct toegaf dat,
     stapeltje dichtbundels terug naar huis. Daaronder was ook een cahier met verzamelde gedichten  als ik me ergens anders beter bij voelde, hij mij uiteraard de ruimte zou geven om een andere
     van J.C. Bloem (1887-1966). Deze bekende dichter heeft namelijk tot zijn vierde jaar in de huidige  weg in te slaan. Wat was ik opgelucht. Danny Oosterman had ook geen bezwaar en dus kon ik
     gemeente Alphen aan de Rijn gewoond. Zijn vader was enige jaren burgemeester van Oudshoorn,  aan het werk. Op 27 februari 1993 vond in Alphen aan de Rijn de eerste uitvoering plaats van
     dat thans onder Alphen ressorteert. Uit deze periode zijn van hem overigens geen versjes overge- Quatre Chansons met de bariton Huub Claessens als solist.
     leverd. Althans ze stonden niet in de bundel die ik meekreeg.
                                      Via de Ballade ‘Die Brück’ am Tay’ kwam ik tot de Sonate. De kampioensuitvoering van dit werk
     De verzen van Bloem en de andere Alphense woordkunstenaars waren vooral kort en ik zag er  bracht me de opdracht, die leidde tot een van mijn grotere werken: de Quatre Chansons. Van het
     weinig perspectieven in voor een groot werk voor zangstem en/of koor en orkest. Daarom besloot  een komt het ander.
     ik de opdracht terug te geven.

     Een vriend attendeerde mij op de mogelijkheid om andere teksten voor deze opdracht te kiezen.  Rob Goorhuis
     De laatste vijf chansons van Jacques Brel waren om een of andere reden niet uitgebracht op een
     geluidsdrager, maar het waren prachtige teksten. Waarom zou ik die niet gebruiken. Na bestuder- Kijk voor de vorige blogs van Rob Goorhuis op www.klankwijzer.nl/muziekmarkt/bladmuziek-cds

       EEN NIEUWE UITGAVE                       JANBOSVELD.NL - MUSIC PUBLICATIONS


      VAN 11 KERSTLIEDEREN                       Graag wil ik u aandacht vestigen op een
                                       aantal zeer verschillende solowerken.
                                       Van een luchtige solo voor hoorn tot een
                                       melancholisch gedicht voor althobo. Van een
                                       solo voor trompet in minimal music stijl tot
           zetting: Ton Vandervalk                 een geraffineerde dialoog tussen hobo en
                                       hoorn in uiteenlopende sferen.
                                       Naast deze composities ook een tweetal
       instrumentatie: Gerhart Drijvers                arrangementen. Het klassieke Konzertstück
                                       no.2 van Mendelssohn Bartholdy en
                                       de filmmuziek van de B-film The Killer
                                       Trombones. De aanduiding van de
                                       moeilijkheidsgraad betreft de begeleiding van
           Voor elke bezetting                   het orkest.
                                       Met vriendelijke groet, Jan Bosveld


            kijk op: bourdonmusic.nl                SOLOWERKEN - COMPOSITIES
          e-mail: info@bourdonmusic.nl                Fandango voor hoorn en harmonieorkest/fanfareorkest
                                        opname - partituur ha - partituur fa - grade 3 - 5.30 min.

                                        Compelling Pulses voor trompet en harmonieorkest/fanfareorkest
                                        opname - partituur ha - partituur fa - grade 3 - 12.30 min.

                                        Amor Fati voor althobo en harmonieorkest
                                        opname - partituur - grade 4 - 8 min.

                                        MEmori voor hobo, hoorn en harmonieorkest
                                        opname - partituur - grade 4/5 - 11.00 min.

                                        SOLOWERKEN - ARRANGEMENTEN

                                        The Attack of the Killer Trombones - Alan Fernie
                                        voor drie trombones en fanfareorkest
                                        opname - partituur - grade 3 - 3 min.
                                        Konzertstück no.2 - Felix Mendelssohn Bartholdy
                                        voor twee klarinetten en harmonieorkest
                                        opname - partituur - grade 4 - 9 min.


                                       TE BESTELLEN VIA: INFO@JANBOSVELD.NL
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14