Page 1 - Krant week 47
P. 1

Poll: “Toetsing                          Fanfare Reper-

                      muzikale peil                           toire Festival zet

                      is zinvol”                            in op jeugd

                              7                                 11


      Jaar 2019, week 47

       D-Day op concourspodia
        Soliste Petra Botma krijgt applaus van haar man
        Tijmen bij de try-outuitvoering van Summer
        sketches afgelopen weekeinde in Dinxperlo.


      Liefhebbers van concoursmuziek hebben het voor het uitzoeken komend weekeinde.

      In Enschede, Veldhoven, Hoogeveen, Zutphen en Heel betreden in totaal bijna zeventig
      muziekverenigingen het podium om hun muzikale niveau tegen het licht te laten houden.                      van het Nationaal Jeugd Fanfare  van de blaasmuziek binnen de alter- bestaat voor dirigenten de mogelijk-
                      Orkest ten tijde van Piebe Bakker.  natieve concoursvorm ‘jury aan huis’. heid om hun optreden met een van
      Tekst: Onze redactie       Het was bij dit orkest waar Tijmen  Het concours in Zutphen is niet het  de juryleden meteen na afloop te
      Foto: Achterhoek nieuws/De Band -  en Petra met vlinders in de buik  enige uitstekend bezette evenement  evalueren.
      Frank Vinkenvleugel       achter de lessenaar zaten en de vonk  komend weekeinde. Ook op de
                      uiteindelijk oversloeg. In het eerste  andere locaties staan interessante  Slagwerkers
         ijk, dat is nog eens liefde.  deel - Quasi una Fantasia - wordt  ontmoetingen op hoog niveau in  Ook de slagwerkensembles komen
         Fanfareorkest Psalm 150  de verbinding gelegd tussen de ak- de programmaboekjes. Alleen al  dit weekeinde in actie. De Limburgse
      KDinxperlo brengt zaterdag    koorden bes-majeur en a-mineur die in de eerste divisie treden komend  Bond van Tamboerkorpsen houdt in
      tijdens het concertconcours in De  als muzikale kiemcel voor het hele  weekeinde bijna twintig orkesten  Heel een podiumconcours. Nieuw
      Hanzehof in Zutphen de compositie  werk fungeert. Deze akkoordopeen- op. Opvallend is dat bij het concert- bij dit evenement is dat een van de
      Summer sketches in première. Harrie  volging staat symbool voor de naam  concours van de Brabantse Bond  deelnemers slechts één werk speelt.
      Janssen schreef het werk in opdracht  BotmA. De fanfare uit de Gelderse  van Muziekverenigingen meer dan  De Limburgse tamboerbond wil
      van dirigent Tijmen Botma. Aanlei- Achterhoek speelt verder Symphonic  de helft van het deelnemersveld niet  hiermee korpsen die voorheen aan
      ding is zijn 35-jarig huwelijk met Pe- Overture (James Barnes), Koraal en  uit Noord-Brabant komt. Maar liefst  een gecombineerd mars-/concert-
      tra Botma-Zijlstra. Summer sketches  Cadenza (Henk van Lijnschooten)  tien van de 18 kandidaten heeft zijn  concours deelnamen de mogelijk-
      is geschreven voor fanfareorkest en  en Armenian Rhapsody No. II (Alex- zetel buiten de bondsgrenzen. Met  heid bieden om alleen met een stil-
      hoorn. Solist, hoe kan het ook an- ander Comitas).        name Limburg is in Veldhoven ruim  staand werk op concours te gaan.
      ders, is Petra Botma, eerste hoornist               vertegenwoordigd. Zes verenigingen
      van het Radio Filharmonisch Or- Eerste divisie          van de Limburgse Bond van Muziek-
      kest. Kenners zullen in het virtuoze  Psalm 150 is dit najaar de enige  verenigingen geven bij de Brabantse
      tweede deel - Caccia e Choral - on- vereniging uit de concertdivisie die  bond acte de présence. Met onder
      getwijfeld een vleugje van de muziek  aan een regulier concertconcours  meer gerenommeerde orkesten zoals  Op pagina 3 in deze uitgave een overzicht
      van wijlen Henk van Lijnschooten  meedoet. Volgende maand presen- L’Union Heythuysen, Sint Joseph  van alle concoursen die komend weekeinde
      herkennen. Met name zijn koralen  teert de Koninklijke Philharmonie  1880 Weert en Sint Jozef Kaalheide.  plaatsvinden.
      stonden regelmatig op de lessenaar  Bocholtz zich in de hoogste klasse  In zowel Veldhoven als Enschede
   1   2   3   4   5   6