Page 5 - Krant week 47
P. 5

5      L’Union met klassieker     1969 in de Londense Royal Albert Hall uitgevoerd  30 november (20.15 uur) in Theater De Schalm in  band. Kaarten: www.lunionfraternelle.nl.
      Between Rock & Classic     door het Royal Philharmonic Orchestra, gediri- Veldhoven uit samen met een vijfkoppige rock-
                      geerd door Malcolm Arnold, en de legendarische
                      Britse rockgroep Deep Purple. De samensmelting
      Harmonie L’ Union Fraternelle Eindhoven haalt  van deze iconen uit twee volstrekt van elkaar
      zaterdag 30 november tijdens Between Rock &  gescheiden werelden was zo bijzonder dat de BBC
      Classic met Concerto for Group en Orchestra een  Radio het concert live uitzond. Na de orkestrale
      klassieker met een bijzonder verhaal uit het  uitvoering is de partituur van het stuk zoekgeraakt.
      archief.            De Goudse componist Marco de Goeij herschreef
                      het stuk nootje voor nootje aan de hand van de op-
      De compositie van Deep Purple-organist John  name. Kenmerkend voor de op Bach geïnspireerde
      Lord geldt nog altijd als een van de onbetwiste  symfonische rockmuziek is het gebruik van het
      hoogtepunten uit de rockgeschiedenis. Concerto  antiek ogende houten Hammondorgel. L’ Union
      for Group and Orchestra werd op 24 september  Fraternelle Eindhoven voert het werk zaterdag

     Geblinddoekt de wereld rond     In de serie Concert van de Week                                   het concert op sokken om hun posi-
     richt KNMO Klankwijzer de                                      tie niet te verklappen. Zo ondergaat
     schijnwerper op concerten, pre-                                   het publiek ritmische klanken uit
     sentaties en manifestaties met een                                  Brazilië, een Weense wals en nog
     opvallende artistieke invulling of                                  meer muziek uit alle delen van de
     een bijzondere aanleiding. In deze                                  wereld, afgewisseld met geluidsfrag-
     editie aandacht voor de akoestische                                 menten zoals het hoogst irritante
     beleving Concert in the Dark door                                  zinnetje ‘mind your step’ of de stem
     Slagwerkgroep Bovenkerk.                                       uit de cockpit van de Boeing 747 met
                                                        de mededeling ‘this is your captain
     Tekst: Onze redactie                                         speaking’. Bedenker van het exper-
     Foto: Slagwerk Bovenkerk                                       imentele concert is muzikaal leider
                                                        Barry Jurjus. Hij maakte in Duitsland
     Slagwerkgroep Bovenkerk daagt het                                  kennis met deze bijzondere concert-
     publiek zondag 24 november tij-                                   vorm en kwam met het idee om dit
     dens twee concerten in De Meent in                                  met Slagwerkgroep Bovenkerk ook
     Amstelveen uit voor een bijzondere                                  in Nederland te introduceren. Het
     ervaring. Het hele programma van                                   vernieuwende concept heeft de slag-
     een muzikale reis rond de wereld  Slagwerkgroep Bovenkerk laat het publiek zondag een akoestische beleving meemaken. werkgroep een nominatie opgeleverd
     wordt uitgevoerd in het donker. Dat                                 voor de KNMO Award voor creati-
     wil zeggen: bij de entreeprijs voor                                 eve en innovatieve concertvormen.
     het Concert in the Dark is niet alleen  indrukken.        richten op de akoestische sensorische
     een consumptie maar ook een slaap-                 waarneming en je lichaam neemt
     masker inbegrepen. De bedoeling is  Perceptie           automatisch de muziek intenser
     namelijk dat het publiek het concert  Als iedereen eenmaal geblinddoekt  waar. Dat gevoel wordt nog eens
     beleeft zonder een hand voor ogen  in de zaal zit, neemt de spanning  versterkt door allerlei effecten zoals  Concert in the Dark door Slagwerkgroep
     te kunnen zien. Dat levert - als het  toe. Voorzichtig klinken de eerste  een windvlaag en spetters regen.  Bovenkerk. Zondag 24 november, 11.30 en
     goed is - voor iedere bezoeker een  geluiden. In het donker verandert  Bovendien wisselt de plek van de  15.00 uur. Ontmoetingscentrum De Meent
     bijzondere akoestische beleving op.  de perceptie van elk individu, omdat  geluidsbron regelmatig waardoor de  Amstelveen. Kaartverkoop en meer infor-
     Alles draait om het spitsen van de  zonder visuele afleiding de muziek  bezoeker het spoor nog meer bijster  matie: www.slagwerkgroepbovenkerk.nl
     oren zonder de afleiding van visuele  intenser wordt. Je kunt je uitsluitend  raakt. De muzikanten lopen tijdens

      Pilot van Nieuw Geluid     kenmerkt zich door eigen initiatief, communi-
      en Calefax           catie en muzikaliteit. Tijdens de presentatie in
                      de concertserie Blazen aan het Spui staan beide
                      ensembles samen en afzonderlijk op het podium,
      Rietensemble Calefax wil met een coaching- met op de lessenaar onder andere de betoverende
      straject de werelden van de blaasmuziek en  Midzomernachtsdroom van Mendelssohn en
      kamermuziek dichter bij elkaar brengen. De  Visions Fugitives van Sergej Prokofjev.
      afgelopen tijd hebben musici van Calefax leden
      van blazerscollectief Nieuw Geluid ingewijd in  Alle werken zijn speciaal voor dit project door Cale-
      de kneepjes van het ensemblespel. Het resultaat  fax en Ali Groen, artistiek leider van Nieuw Geluid,
      is zaterdag 30 november te beluisteren tijdens  gearrangeerd voor rietensemble, koperensemble
      een concert in de serie Blazen aan het Spui. en diverse ‘wilde’ ensembles. Het concert Nieuw
                      geluid in de Calefax-praktijk is op zaterdag 30
      In een intensief traject heeft Nieuw Geluid zich  november (20.30 uur) in De Nieuwe Kerk in Den
      verdiept in de unieke Calefax-speelstijl. Deze  Haag. Kaarten: kaartverkoop@nieuw-geluid.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10