Page 9 - krant week 47
P. 9

Oktober en november zijn de maanden van de najaarsconcerten. In alle uithoeken van het land presenteren              9

    muziekverenigingen zich aan het publiek. Voor veel verenigingen is dit het eerste grote optreden in twee jaar. Met cross-
    overs, gastsolisten en themaprogramma’s wordt ingezet op het bereik van nieuw publiek. Populair is het aantrekken van een

    bekende artiest als trekpleister. Zangers zoals René van Kooten, Trijntje Oosterhuis en Francis van Broekhuizen en pianist
    Cor Bakker delen regelmatig het podium met een plaatselijke harmonie of fanfare. Ook concerten waarbij het programma is
    afgestemd op een specifiek thema zijn in trek. Ter inspiratie een greep uit het aanbod voor de komende weken.


    Concerten ter inspiratie                                                       muziek van de film Far and Away, ge-
                                                       schreven door John Williams, Sea of
    Samenstelling: Onze redactie                                     Wisdom van Daisuke Shimizu (waar-
                                                       in de klarinettisten wel heel bijzon-
    De Tempel of Boem!                                          dere geluiden weten te produceren),
    Na twee jaar voorbereiding pre-                                    Joropo van Johan de Meij en Chick
    senteert Slagwerkgroep St. Caecilia                                  Corea Olé in een arrangement van
    Doornenburg komend weekeinde in                                    Bob Lowden.
    samenwerking met de Historische
    Kring Doornenburg een muzika-                                   KLM Orkest meets Dennis van
    le vertolking over de geschiedenis                                  Aarssen | zaterdag 26 november,
    van het kasteeldorp Doornenburg.                                   20.15 uur | Schouwburg De Meerse
    De Limburgse componist Etienne                                   Hoofddorp | Kaarten: https://www.
    Houben kreeg opdracht het tijdperk                                  demeerse.nl/agenda/klm-orkest-9/
    vanaf ‘de bronstijd tot heden’ in een
    imposant muziekstuk te vertalen.                                   PROMS Stichtse Vecht
    Houben vond zijn inspiratie in de                                   Orkest SDG Tienhoven organiseert
    1000-jarige eik die nog altijd karak-                                 al sinds 2015 met veel succes PROMS
    teristiek aan de zuidkant van Kasteel                                 Stichtse Vecht. Het genre is veelzijdig
    Doornenburg staat. Vanuit het ge- Het instrumentarium voor De Tempel of Boem! door slagwerkgroep St. Caecilia Doornenburg staat  en loopt uiteen van originele fanfare-
                     al klaar.
    zichtspunt van deze eik wordt met                                   muziek tot klassiek, soul, rock en pop.
    beeld en geluid de rijke historie van  Da Capo Lisse op vrijdag 25 en zater- Harmonieorkest Da Capo Lisse  Vele bands en solisten stonden al sa-
    het kasteeldorp weergegeven. Mede- dag 26 november opnieuw een spec- en diverse artiesten | vrijdag 25 en  men met SDG p het podium. Het eve-
    werking verlenen Leonie Meijer, Rik  taculaire muzikale avond: De Vrien- zaterdag 26 november, 20.00 uur  nement trekt gemiddeld 700 bezoe-
    Cornelissen, Jos Janssen, Olaf Fase,  den van Da Capo Live! Het orkest van  | Fiorettie College Lisse | kaarten:  kers of meer. Aan de editie van 2022
    een strijkersensemble, een blaassectie  dirigent René Leckie werkt op deze  http://www.dacapolisse.nl  werken Petra Berger, Tony Neef en de
    en een rockband.         avonden samen met coverband en                   coverband Red Bennett mee.
                     Support Act en diverse artiesten zoals KLM Orkest meets Dennis
    De Tempel of Boem! | Slagwerk-  bastrombonist Jos Jansen, de zangers van Aarssen          PROMS Stichtse Vecht | Orkest
    groep St. Caecilia Doornenburg |  Fabiënne Dallau en Jordi Kerkum en  Dean Martin, Anouk en Beethoven  SDG Tienhoven | zaterdag 26
    vrijdag 25 en zaterdag 26 novem- blaaskapel De Pretnoten. Het worden  komen zaterdag alle drie voorbij op  november, 20.00 uur | Stinzenhal
    ber, 20.00 uur | St. Martinuskerk  avonden met optredens in uiteenlo- het jaarconcert van het KLM Orkest,  Breukelen | Kaarten:
    Doornenburg | beide concerten   pende genres, van klassiek tot pop en  het muzikale visitekaartje van onze  https://sdgtienhoven.nl
    zijn uitverkocht.         Nederlandstalig. De zaal wordt omge- nationale luchtvaartmaatschappij.
                     toverd tot een sfeervolle “kroeg" met  Samen met Voice-winnaar Dennis The Wild West in Concert
    De Vrienden van          grote dansvloer waar de bar de hele  van Aarssen klinken swingende ever- Zaterdag 26 november is het wild
    Da Capo Live!           avond open is.          greens zoals Such a Night, Strawber- west bij fanfare St. Cecilia Ubachs-
    Na het succes van 2019 presenteert                 ry Moon, I Stil Got It, en meer. Het  berg. Onvergetelijke melodieën uit
    de harmonie van muziekvereniging  De Vrienden van Da Capo Live |  orkest speelt verder onder andere  de fameuze ‘spaghetti-westerns’ uit de
                                                       jaren ’60 komen voorbij. Muziek van
                                                       Ennio Morricone, maar ool herken-
                                                       bare klanken uit populaire series zoals
                                                       Rawhide en Apache. Medewerking
                                                       verlenen de sopraan Fenna Ograj-
                                                       ensek, dans- en showgroep Scope
                                                       en mondharmonicaspeler Filippo
                                                       Scalandi. Voor de muziek uit films
                                                       als The good, the bad & the ugly en
                                                       Once upon a time in the West wordt
                                                       de concertzaal van de Auw Sjoeël om-
                                                       getoverd in een heus westernstadje
                                                       inclusief saloon, cactussen, een le-
                                                       vensgroot landschapspanorama van
                                                       de Monument Valley en veel andere
                                                       cowboy- en indianenattributen.
                                                       The Wild West in Concert | Fanfare
                                                       St. Cecilia Ubachsberg | zaterdag
                                                       26 november, 20.30 uur | MFC De
                                                       Auw Sjoeël Ubachsberg | Entree:
                                                       vrije gave.
    Het KLM Orkest ontmoet zaterdag in Hoofddorp zanger Dennis van Aarssen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14