Page 3 - Week 48
P. 3

3    Open formule voor
    SMP-kampioenschappen                                          Nieuw project van
                                                        LBM Jeugdorkest


                                                        Het LBM Jeugdorkest start in
                                                        maart 2019 met repetities voor
    De Nederlandse kampioenschappen voor zowel de mars-/concertsecties als de               het nieuwe project Godspeed!
    concerterende slagwerkensembles worden met ingang van 2019 open wedstrijden.              Het Limburgse projectorkest is
                                                        een initiatief van de Limburgse
    De doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) hoopt met deze maatregel de                 Bond van Muziekgezelschappen
                                                        dat jonge, getalenteerde muzi-
    kampioenswedstrijden nieuw leven in te blazen.                             kanten bij elkaar brengt voor een
                                                        concertreeks op hoog niveau.
                                                        Solisten tijdens dit project zijn
                                                        Max Hubens (bastrombone),
                                                        Maarten Takken (klarinet) en
                                                        Camiel Lemmens (hoorn). Het
                                                        project is vernoemd naar het werk
                                                        Godspeed! van Stephen Melillo.
                                                        De betekenis van de titel sluit ook
                                                        aan op de inhoud van het con-
                                                        cert. Het woord ‘godspeed’ wordt
                                                        namelijk gebruikt om iemand een
                                                        goede reis te wensen. Behalve het
                                                        titelwerk Godspeed! bestaat het
                                                        programma uit Concerto for Bas-
                                                        strombone and Band (deel 1) van
                                                        Derek Bourgeois, 1e Hoornconcert
                                                        van Richard Strauss, Clarinet
                                                        Concerto No. 2 (deel 3) van Oscar
                                                        Navarro en Tierra Mítica van Ber-
                                                        nardo Adam Ferrero. Voorlopige
                                                        concertdata zijn 14 april en 21
                                                        september. Aanmelden kan tot 11
                                                        januari: www.lbmblaasmuziek.nl/
                                                        limburgs-jeugdorkest-2019.
      Ook het NK Concertwedstrijden slagwerkensembles krijgt een open formule.

                                                        Symposium over
                     deelgenomen en/of gaan deelnemen  Na een onderbreking van twee jaar
                     aan een van de door de provinciale  staat in 2019 ook weer het NK Jeugd  Latijns-Amerikaanse
        eelname aan de beide NK’s  bonden georganiseerde wedstrijden  Show op de agenda. Zaterdag 29 juni
        was voorheen alleen moge- (of hadden ingeschreven voor een af- 2019 is op de Wolfskamer in Huizen  onderwijssysteem
    Dlijk bij het behalen van een   gelaste wedstrijd) voorrang hebben bij  het eerste officiële Open Nederlands
    minimaal aantal punten tijdens een  inschrijving. Om de deelname aantrek- Kampioenschap Jeugd voor de onder- Latijns-Amerikaanse muziek,
    officiële bondswedstrijd in het vooraf- kelijker te maken, wordt er aan gedacht delen mars, marsparade en show.  een verschijnsel of een kans? Dat
    gaande seizoen. De laatste jaren lijden  om aan het programma educatieve ele-             is vrijdag 14 december (13.30
    de beide kampioenswedstrijden echter  menten toe te voegen. Dit plan wordt  ODSC           uur) in het ArtEZ conservatori-
    aan bloedarmoede. Met invoering  de komende tijd verder uitgewerkt.  Deze wedstrijd komt in de plaats van  um in Zwolle het thema van een
    van de open formule kan voortaan elk                de nationale titelstrijd die vele jaren  symposium over het succes van
    korps of ensemble inschrijven zonder  Inschrijving         in het kader van het Nationaal Jeugd  de Latijns Amerikaanse onder-
    kwalificatie op basis een eerder be- Het open NK Marching & Music  Festival in Vlissingen werd gehouden.  wijssystemen. Aanleiding voor
    haalde prestatie. De doelgroep hoopt  Contest is op zaterdag 26 januari 2019  Twee weken eerder, op zaterdag 15 juni  het congres is een onderzoek dat
    hiermee een drempel voor deelname  in Wijchen. De inschrijving sluit op 17  2019, wordt tijdens het ODSC in Assen  dirigent Martin Strampel deed
    aan de kampioenschappen weg te  december. Het NK Concertwedstrijden  gestreden om de titel Open Nederlands  in het kader van zijn hoofdvak-
    nemen. Bij de inschrijving voor het  slagwerkensembles in zaterdag 2 febru- Kampioen Show in de basis-, midden-  studie research (Master) aan het
    komende kampioenschap geldt wel  ari 2019 in Oosterhout. De inschrijving en topklasse. Informatie en inschrij- Zwolse conservatorium. Spre-
    dat deelnemers die dit jaar hebben  hiervoor sluit op 20 december. ving via https://www.knmo.nl.   kers zijn onder meer Igor Lanz
                                                        en zijn vrouw Franka Verhagen,
                                                        respectievelijk medeoprichter en
                                                        consul van het onderwijssysteem
    Nieuwe dirigent of instructeur nodig?                                 El Sistéma in Venezuela. Verder
                                                        komen Marco de Souza (Leeror-
                                                        kest), Harrie Reumkens (Wereld
    Op zoek naar een nieuwe dirigent,  Vacatures op de website www.klank- Breda, voor een hobodocent in Wou- Muziek Concours), Jan van den
    instructeur, docent of trainster?  wijzer.nl. Op dit moment staat er zo’n  denberg en een majorette-/twirltrain- Eijnden (LKCA) en Anne-Ruth
    Op nieuws- en informatieplatform  25 vacatures open, onder andere voor  ster in Leersum, terwijl muziekvereni- de Vos (jurist, lid/bestuurder
    KNMO Klankwijzer is voor vacatures  dirigenten in Amsterdam, Afferden,  ging Sint Hubertus uit Herpen op zoek  muziekvereniging) aan het woord.
    een aparte rubriek ingericht. Je kunt  Cothen, Oudega, Goedereede, Oos- is naar koperblazers. Een overzicht van  De bijeenkomst is voor iedereen
    vacature-advertenties indienen via  tendorp, Venray, Hansweert, Tegelen,  alle vacatures vind je op www.klank- gratis toegankelijk.
    een opgaveformulier onder de rubriek  Kudelstaart, Veeenendaal, Kesteren en  wijzer.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8