Page 9 - Week 48
P. 9

9


          Live! de meest complete muziekagenda

     Provincie Drenthe        rondes twirl NBTA.        De Bazuin met          Kerstconcert door
                     INFORMATIE: http://www.nbta.nl  Top2000-hits           fanfare Nij Libben

                      Provincie Friesland       WIE: Brassband De Bazuin Oenkerk. WIE: Fanfare Nij Libben Witmarsum met Popkoor
                                      WAT: Meezingen en swingen met nummers uit de  Witmarsum.
    ZA 01 DEC 2018 • 20:15 uur                     Top2000 popmuziek, maar dan wel in verrassende  WAT: Kerstconcert. 
    HOOGEVEEN • TheaTer De Tamboer                   koperklanken. Afgewisseld met meesterwerkjes uit  INFORMATIE: https://www.delofstem.nl.
                                      de brassmuziek.
    HRFSTWND-concert         ZA 01 DEC 2018 • 20:00 uur    INFORMATIE: https://debazuinoenkerk.nl.
    in Hoogeveen           SURHUISTERVEEN • De flambou                    ZO 16 DEC 2018 • 16:00 uur

    WIE: Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie en Ode aan Rob Goorhuis                 OUDESCHOOT • skoaTTerTsJerke
    muziekvereniging Soli Deo Gloria Ommen (foto)            ZO 09 DEC 2018 • 16:00 uur
    m.m.v. sopraan Elske ter Lindert. WIE: Projectfanfare samengesteld uit diverse  DOKKUM • groTe-  Adventsconcert door
    WAT: Concert in de serie HRFSTWIND.  muziekverenigingen uit het noorden van het land  OF ST. MARTINUSKERK  brassband Advendo
    PROGRAMMA: Soli: Tanti Anni Prima (Ástor Piazol- met alt-hoboïste Nynke Jaarsma als soliste.
    la) met Elske ter Lindert als solist. Hoogeveense  WAT: Ode aan componist Rob Goorhuis vanwege  Harmonie Dockum  WIE: Brassband Advendo Oudeschoot m.m.v. Niels
    Harmonie: Muziek uit Australië van onder andere  zijn 40-jarig jubileum als componist. luidt 2018 uit Eikelboom (gitaar) en het vierstemmige Advendo’s
    Percy Grainger en Outback (Thomas Doss) met  PROGRAMMA: Concertino voor Fanfare, Pami-       Brass Singers Koor. 
    geluid van een didgereedoo.    etamy, Aedificare Arte Est, On Wings of Liberty,  WIE: Stedelijke Harmonie Dockum m.m.v. Saxen- WAT: Adventsconcert met kerstmuziek zoals Oxford
    KAARTVERKOOP: https://detamboer.nl. Swietbek, Prayer and Answer (voor bugelchoir) en  bende en doedelzakspeler Paulus Brouwer.  Intrada en French Christmas.
                     première van Drieluik voor althobo en orgel, allen  WAT: Gevarieerd programma met melodieën uit  INFORMATIE: www.brassbandadvendo.nl.
                     van de hand van Rob Goorhuis.   alle delen van de wereld. Onder meer muziek uit
                     BIJZONDERHEDEN: Het premièrewerk Drieluik  de film Star Wars, dans- en popmuziek en swin-
    ZA 08 DEC 2018 • 20:00 uur    is een opdracht van Durk Lautenbach. Hij is de  gende bigbandnummers. 
    ASSEN • Jozefkerk assen      dirigent van het ad hocorkest voor dit tribute  INFORMATIE: https://www.harmoniedokkum.nl ZO 16 DEC 2018 • 20:00 uur
                     concert en tevens echtgenoot van de soliste Nynke         BEETGUMERMOLEN • pkn kerk
    Adventsconcert door        Jaarsma. Lautenbach schonk zijn vrouw het werk
    Oranje Assen            als verjaardagscadeau.                       Kerstconcert door
                     KAARTVERKOOP: postbus@ammusic.nl. VR 14 DEC 2018 • 12:00 uur   Looft den Heer
    WIE: Christelijk muziekvereniging Oranje Assen en          HARLINGEN • groTe kerk harlingen
    christelijk mannenkoor Valerius Emmen.                                WIE: Brassband Looft den Heer Beetgumermolen
    WAT: Adventsconcert met adventsliederen zoals            Kerstconcert met         m.m.v. zangeres Gezina van der Zwaag.
    Ere Zij God in onze Dagen en Stille Nacht, Heilige  ZA 08 DEC 2018 • 20:00 uur  harmonie en koor  WAT: Kerstconcert in sfeervol aangeklede kerk.
    Nacht. Valerius: Joy to the World en Ding Dong!  LEEUWARDEN • koepelTheaTer             INFORMATIE: www.brassbandlooftdenheer.nl.
    Merrily on High. Oranje: Carol of the Drum en A           WIE: Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en
    Christmas Overture.        35-jaar Frysk           vrouwenkoor Solid.
    INFORMATIE:            Fanfare Orkest          WAT: Kerstconcert waarbij orkest en koor zowel  Provincie Gelderland
                                      apart als samen optreden.
     Provincie Flevoland       WIE: Frysk Fanfare Orkest m.m.v. Richetta Manag- KAARTVERKOOP: Aan de kerk.
                     er (zang) en Tjeerd Vrieswijk (hoorn).
                     WAT: Galaconcert i.v.m. 35-jarig bestaan Frysk           ZA 01 DEC 2018 • 13:30 uur
                     Fanfare Orkest met Largo (Handel) met zang van
                     Richetta Manager, Time for Outrage (Marco Pütz),  ZA 15 DEC 2018 • 19:30 uur  ZUTPHEN • TheaTer De hanzehof
    ZA 15 DEC 2018 • 09:00 uur    Romance (Saint Saëns) met solist Tjeerd Vrieswijk  HEERENVEEN • parochiekerk
    ZO 16 DEC 2018 • 09:00 uur    (hoorn) en Introduction uit de 4e Ballet Suite  HEILIGE GEEST   Masterclass tubaïst
    ALMERE • TopsporTcenTrum     (Shostakovich).                           Oystein Baadsvik
                     KAARTVERKOOP: info@fryskfanfareorkest.nl. Aria’s uit de Messiah
    Runner-up                              door Pro Rege          WIE: Noorse tubaïst Oystein Baadsvik.
                                                       WAT: Interactieve masterclass voor tuba-, eu-
    kampioenschappen                          WIE: Brassband Pro Rege Heerenveen m.m.v.  phonium- en baritonspelers op alle niveaus. In
    en voorrondes twirl        ZA 08 DEC 2018 • 20:00 uur    Arleen van Wijland (sopraan), Anne-Marieke Evers  groepsverband tips voor dagelijkse oefeningen
                     OENTSJERK • onTmoeTingskerk
                                                       thuis, ademhalingstechniek, embouchureoefenin-
                                      (alt), Harry van Berne (tenor) en Donald Bent-
    WAT: Runner-Up kampioenschappen en voor-              velsen (bas).          gen en beheersing van het gehele register. Ook
                                      WAT: Aria’s uit de Messiah van Georg Friedrich  toerhoorders zijn welkom.
                                      Händel en bekende kerstmuziek.    ORGANISATIE: Open Fanfare Orkest.
                                      INFORMATIE: www.proregeheerenveen.nl. INFORMATIE EN OPGAVE: https://openfanfare-
                                                       orkest.nl.

                                      ZA 15 DEC 2018 • 19:30 uur     Spelregels voor
                                      DRACHTEN • kerkgebouw oase     Live!-agenda

                                      Kerstconcert door
                                      Crescendo Drachten         De digitale KW Nieuwskrant met
                                                        de agendarubriek Live! verschijnt
                                      WIE: A-orkest CMV Crescendo Drachten m.m.v.  op donderdag.
                                      Dameskoor Different Sound Minnertsga. Activiteiten kunnen GRATIS
                                      WAT: Kerstconcert          worden aangeleverd via https://
                                      INFORMATIE: https://www.crescendodrachten.nl. klankwijzer.nl/aanmelden/activi-
                                                        teit.
                                                        Evenementen worden maximaal 3
     De NBTA houdt de runner-up kampioenschappen in Almere. Foto: FV Media Producties. ZA 16 DEC 2018 • 15:30 UUR achtereenvolgende weken ver-
                                                        meld.
                                      WITMARSUM• KOEPELKERK
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14