Page 1 - krant week 48
P. 1

Jaar 2020, week 48


                      Muzikanten aan                          Het mythische

                      het werk in de                          verhaal achter
                      teststraat                            marimba nr. 5


                             2-3                                9


     Fanfareweekend live


     op Klankwijzer.tv


     De Fanfare Repertoire- en Netwerkdagen zijn komend weekeinde in een gevarieerd online programma live te volgen

     op Klankwijzer.tv. De stichting Centrum Repertoire Ontwikkeling Nederland (CRON) verzorgt vrijdag 27 en zaterdag 28
     november, samen met de Bond voor Orkestdirigenten (BvOI) en Musidesk als partners, vanuit Studio Musidesk Deventer
     een onlineversie van het jaarlijkse congres.                                                       komst eruit? Chris Derikx en An-
                                                       dries de Haan nemen de luisteraars
     Tekst: CRON                                            mee in een seminar over de fanfare
     Foto: FV Media Producties                                     in de 21e eeuw. Diverse werken en
                                                       componisten, die iets in beweging
        et programma biedt repor-                                  hebben gebracht in de ontwikke-
        tages over gerenommeerde                                   ling van de fanfare, komen aan
     Hcomponisten, gesprekken                                      bod. Daaropvolgend gaan Björn
     met dirigenten uit de blaasmuziek-                                 Bus en Roel van Raaij onder meer
     wereld en podcasts.                                        in op de fanfare als immaterieel
     Op vrijdagochtend krijgen de com-                                 erfgoed. Welke rol speelt traditie
     ponisten Hardy Mertens en Bert                                   in organisaties en verenigingen?
     Appermont tussen 10.00 en 11.00                                  Radiomaker Ab Nieuwdorp sluit
     uur in het programma De Klassie-                                  het weekend op Radio 4 af met de
                                                       kick-off van de podcastserie Blaas-
                                                       muziek in de media.

      CGN Congres via                                          Beurs
                                                       Bij de start van de livestream op
      livestream            Chris Derikx en Andries de Haan leidden tijdens de editie van vorig jaar een forumdiscussie. vrijdag 27 november wordt er ook
                                                       een tweedaagse digitale beurs ge-
      Ook Color Guard Nederland (CGN) verzorgt                             lanceerd. Een platform voor uitge-
      komend weekeinde een livestreammeeting.                              vers, muziekbedrijven, organisaties
      Tijdens het Virtueel CGN Congres 2021  ken op Radio 4 de Buma Awards  KNMO) en Wout Ligterink (ma- en belangstellenden. Een omgeving
      worden de plannen voor komend seizoen  uitgereikt.       nager Rijnbrink Cultuur) gaan in  met presentaties van nieuwe com-
      bekend. Wat gaat er gebeuren. wat biedt             op de corona-problematiek en de  posities en producten, speciale
      CGN in 2021, hoe gaat het werken en  In de middag schuiven tussen  gevolgen hiervan voor muziekver- aanbiedingen en een live chat voor
      welke reglementen gelden er? Zaterdag 28  14.00 en 16.00 uur diverse gas- enigingen. Welk effect heeft corona  vragen en informatie.
      november om 14.00 uur start de livestream  ten aan bij presentatrice Marlies  op de sector?
      in de Nederlandse taal. Dinsdag 1 december  Claasen in Studio Musidesk De-
      wordt het programma herhaald in de  venter. Johan Jansen (voorzitter  Dirigenten
      Engelse taal.          KNMO-doelgroep Blaasmuziek)   Zaterdag wordt het programma
                      en Peter Kleine Schaars (dirigent,  tussen 10.30 en 12.30 uur vervolgd
      Klik op de ‘hotspot’      arrangeur) praten onder meer   met een gesprek met diverse di-   Klik op de ‘hotspot’ om
      om de (gratis) link a      over nieuwe digitaal opgenomen  rigenten. Jan Bosveld en Maarten  in te loggen op
      an te vragen:          werken en de inzet van stichting  van der Kolk bespreken de inzet  Klankwijzer.tv
                      CRON. Bart van Meijl (voorzitter  van jonge solisten. Hoe ziet de toe-
   1   2   3   4   5   6