Page 1 - Krant week 49 lq
P. 1

Jaar 2018, week 49

                      Slagwerktop                            070 in de ban van

                      gaat tot het                           componist Johan

                      gaatje                              de Meij


                             2                                 4

     Concoursfinale voor fijnproevers


     Met fanfare De Hoop Stellendam, muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug en harmonie Sophia’s Vereeni-
     ging Loon op Zand maken dit weekend in Muziekcentrum Enschede drie kandidaten uit de hoogste klasse van

     de amateurmuziek hun opwachting tijdens het concours van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen.
                                                       tion voor de fanfarebezetting. Verder
                                                       klinken Earthrise van Nigel Clarke
     Tekst: onze redactie                                        en Apparition van Maurice Hamers.
                                                       Een programma zonder rode draad
        elden vertoond de laatste ja-                                 dus. Stolk: “Een zo divers programma
        ren: een bondswedstrijd met                                  waarin het fanfareorkest in al zijn
     Zdrie deelnemers in de hoogste                                   facetten, mogelijkheden en kleuren
     divisie. Dirigent Fried Dobbelstein                                 getoond wordt, lijkt me voor het pu-
     verwacht dat het publiek in Enschede                                bliek, maar vooral ook voor het orkest
     de grote winnaar wordt. “Het zijn                                  zeker zo interessant.”
     orkesten die ongetwijfeld alle drie het
     beste uit zichzelf willen halen”, zegt
     hij. Dobbelstein komt zaterdag met
     Wilhelmina Glanerbrug in actie. Het
     orkest speelt tijdens de thuiswedstrijd
     Fantasmagorie, een origineel voor har-
     moniebezetting geschreven werk van
     de Franse componist Alexandre Kos- Fanfare De Hoop uit Stellendam gaat op concours in Enschede. Foto: Aanlevering De Hoop. Programma
     micki. Met Profanation from Jeremiah
     (deel 2 uit Symphony No 1 Jeremia) in                                LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
     een arrangement van Frank Bencris- trakteren het publiek zondag met het  van componist Hardy Mertens aan  JURY: Alex Schillings (voorzitter), Arnold
     cutto wordt het honderdste geboorte- themaprogramma L’amore Italiano:  zijn geliefde Sardinië, sluit Sophia’s  Span, Jan de Haan, Hennie Ramaekers.
     jaar van Leonard Bernstein herdacht.  una storia di dramma, passione e ma- het optreden af. Schroevers: “We ver- DATUM: Zaterdag 8 december, 11.00 uur.
     Verder het liefdeslied I shall love but  linconia op Italiaanse sferen. “Onze  wachten een mooi en boeiend concert  VIJFDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Hars-
     thee van Jan Van der Roost met de  ervaring is dat het publiek dan veel  te geven waarbij we het publiek willen  kamp.
     Belgische sopraan Anneke Luyten als  meer begrijpt waar de muziek voor  meenemen in Italiaanse sferen.” VIERDE DIVISIE: fanfare: Juliana Aduard;
     soliste. Ten slotte klinkt het vierdelig  staat”, verklaart Schroevers. Om de            harmonie: Sursum Corda Aalsmeer.
     symfonische gedicht Tierra Mitica  muzikanten in de juiste stemming  Etalage            DERDE DIVISIE: brassband: Alkmaar Brass;
     waarin Bernardo Adam Ferrero de  te brengen, maakte het orkest in de  De derde kandidaat in de superklasse  Harp en Luit Vuren; harmonie: Juliana
     elementen lucht, vuur, water en aarde  herfstvakantie een tournee naar Italië.  is fanfare De Hoop uit Stellendam. De  Den Ham.
     schetst. “De keuze van de werken is er  Sophia’s opent met de Symfonische  meervoudig nationaal kampioen zet  TWEEDE DIVISIE: harmonie: Advendo
     vooral op gericht om de kwaliteiten  Suite uit de opera La Bohème, het ont- enkele minder bekende componisten  Franeker.
                                      in de etalage. “Grote en uitdagende  CONCERTDIVISIE: fanfare: De Hoop Stellen-
                                      composities voor fanfare zijn en blij- dam; harmonie: Wilhelmina Glanerbrug.
     “Het zijn orkesten die ongetwijfeld alle              ven schaars”, legt dirigent Arie Stolk
                                      uit. “We hopen op deze manier min- DATUM: Zondag 9 december, 10.40 uur.
     drie het beste uit zichzelf willen halen”             der voor de hand liggende compo- VIERDE DIVISIE: fanfare: Concordia Netter-
                                      nisten te betrekken bij het fenomeen
                                                       den; harmonie: Concordia Joure.
                                      fanfare.” Zoals Maarten Spruijt, suc- DERDE DIVISIE: fanfare: Voorne en Putten
     van het orkest optimaal te benutten.  roerende filmische liefdesverhaal van  cesvol in de wereld van filmmuziek. In  Hellevoetsluis.
     Als het lukt om dieper te gaan dan wat Giacomo Puccini in een transcriptie  zijn werk To Vega and Back schetst hij  EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Caecilia
     het notenbeeld en de partituur ver- van Christiaan Janssen. Vervolgd  zijn fascinatie voor de ster Vega, op 25  Schinnen; harmonie: Apollo Goor; Crescendo
     langt, zitten we op goede weg.”  wordt met het symfonische gedicht  lichtjaren van de aarde. Nieuwkomer  Neede; Sint Jan Wierden.
                      Ballata delle Gnomidi van Ottorini Re- in de fanfarewereld is de Luxemburger  CONCERTDIVISIE: harmonie: Sophia’s
     Italiaanse sferen         spighi, bewerkt door José Schyns. Met  Tim Kleren, leerling van Marco Pütz.  Vereeniging Loon op Zand.
     Dirigent Jos Schroevers en harmonie  Variazioni sinfoniche su Non potho  Hij instrumenteerde zijn voor harmo- WEBSITE: www.obmov.nl.
     Sophia’s Vereeniging Loon op Zand  reposare - canto della nostalgia, de ode  nieorkest geschreven werk Continua-
   1   2   3   4   5   6