Page 1 - Krant week 50
P. 1

Jaar 2018, week 50

                      Fotofinish op                           Jury onder de

                      concertconours                          indruk van Twel-

                      in Enschede                            lose slagwerkers


                             2                                 4
     Op de bres voor de fanfare
     Hoe kunnen componisten geprikkeld worden om meer voor fanfare te gaan schrijven? Hoe kunnen uitgevers warm gemaakt
     worden om meer fanfarewerken te gaan uitgeven? En ja, die fanfarebezetting, hoe zou die er nu eigenlijk precies moeten

     uitzien? Deze en nog veel meer onderwerpen komen komend weekeinde in Akoesticum in Ede aan de orde tijdens de eerste
     editie van het Fanfare Repertoire Festival. Een driedaagse bijeenkomst om de fanfare als typisch Nederlands-Belgisch stukje
     cultureel erfgoed wat meer kleur op de wangen te geven.
     Tekst: onze redactie

         uziekuitgeverijen die
         muziek voor fanfare op de
     Mplank hebben liggen zonder
     dat deze werken ooit zijn uitgebracht
     of wel zijn uitgegeven maar zelden of
     nooit worden gespeeld. Componisten
     die ooit composities voor fanfares
     hebben geschreven die nooit in om-
     loop zijn gebracht. Doodzonde, stellen
     Andries de Haan, Jappie Dijkstra en
     Johan Jansen, pleitbezorgers van het
     klankorgaan fanfare. Met de organisa-
     tie van het Fanfare Repertoire Festival
     neemt het drietal het initiatief om alle
     stakeholders uit de fanfaresector bijeen
     te brengen. Componisten, uitgevers,
     organisaties, orkesten, dirigenten en
     muzikanten buigen zich vrijdag 14,
     zaterdag 15 en zondag 16 december
     in Akoesticum in Ede samen over de
     vraag: hoe kunnen we het medium
     fanfare nieuwe impulsen geven?   De fanfare kan nieuwe impulsen goed gebruiken. Foto: FV Media Producties

     Vernieuwing
     Want het zorgenkindje van de blaas- gingen. Met een handvol fanfares  van een vorkje kunnen de deelnemers  Ook worden de Buma Awards uitge-
     muziek kan wel een zetje in de rug  in Luxemburg en enkele honderden  met de aanwezige componisten van  reikt aan Oscar Navarro en Jacob de
     gebruiken. Met name voor de lagere  orkesten in België en Nederland is  gedachte wisselen over wat er nodig  Haan. Zondag geeft het Achterhoeks
     divisies is er ronduit te weinig muziek  het afzetgebied beperkt. Het loont  is om meer muziek voor fanfares te  Fanfare Orkest een ochtendconcert
     beschikbaar.           kennelijk zowel voor componisten  gaan schrijven. Zo’n informeel treffen  en spelen het Nationaal Jeugd Fanfare
                      als voor uitgevers niet om al te veel  staat ook gepland met uitgevers. Maar  Orkest en fanfare Sint Caecilia uit
                      energie te steken in muziek voor de  er wordt niet alleen gesproken over  Schimmert in het kader van de serie
     Zorgenkindje van de        fanfarebezetting. Dat thema is de rode  muziek, er klinkt ook muziek. Fanfa- HRFSTWND. Vanzelfsprekend origi-
                      draad van het eerste Fanfare Repertoi-
                                      remuziek uiteraard. Zaterdag verzorgt
                                                       nele voor fanfare geschreven compo-
     blaasmuziek heeft een       re Festival.           het Open Fanfare Orkest een concert  sities.
                                      en fungeert het als praktijkorkest in
     zetje in de rug nodig       Vorkje              een zogeheten reading session. Daarbij
                      Het programma is er vooral op gericht worden diverse voornamelijk voor
                      om de belanghebbenden met elkaar in  de lagere divisies bestemde nieuwe  Kaarten voor het Fanfare Repertoire Festival
     Vernieuwing van het repertoire moet  contact te brengen. Zaterdag staat een  werken aan de hand van fragmenten  inclusief de concerten zijn verkrijgbaar via:
     komen van incidentele compositieop- Meet and Greet Composer Dinner op  gepresenteerd en door de aanwezige  www.akoesticum.org.
     drachten van organisaties of vereni- het programma. Onder het prikken  componisten of uitgevers toegelicht.
   1   2   3   4   5   6