Page 8 - magazine 2020-1 website
P. 8

Inmiddels zijn er ook andere mensen die  ga ik me er tegenaan bemoeien en dan
                  arrangeren. Thomas Geerts heeft een paar  speel ik het voor.”
                  stukken bewerkt voor de Marinierskapel
    De amateur-         en Andries Kramer voor het koperensem-  Het plezier dat hij zelf beleeft aan mu-
                  ble Koperguod. Mijn werk MUMU is
                                       ziek geeft hij graag door aan andere
    muziek moet         zelfs opgepikt door uitgeverij FerskaatMP.  muzikanten. Zou leidt hij regelmatig
                  Deze geïmproviseerde solo is door An-
                                       workshops voor jong en oud. Vaak blijkt
    ook eigentijds       dries uitgeschreven en kan nu door ie-  dat leerlingen er veel plezier aan beleven
                                       om muziek van Eric Vloeimans te spelen.
                  dereen gespeeld worden. Hoe leuk is dat?
                                       Dat bracht hem op het idee om zijn serie
                  Inmiddels heb ik repertoire beschikbaar
    aan de slag         waarmee ik diverse avonden kan vullen.  meespeelboeken Horn of Plenty te lance-
                  In overleg met de dirigent bekijken we
                                       ren. Hij hoopt er ook muzikanten uit de
    gaan en het         het niveau van het orkest, voor welke  amateurwereld mee te inspireren. Vloei-
                                       mans: “Trompetdocent Marc van Kessel
                  gelegenheid het is en wat de aanleiding
    experiment         is. Een vrolijk en uitbundig jubileum  van de muziekschool Veghel klaagde over
                  vraagt andere muziek dan een plechtige
                                       de kwaliteit van de meespeelboeken die
    durven aan te        gelegenheid.”              in de handel zijn. Te veel massaproduc-
                                       tie en zonder bezieling gemaakt. Een
    gaan met de         UNIVERSEEL                trompet klinkt als een autotoeter, of het
                  In de voorbereiding op een concert met
                                       auditieve materiaal is ingespeeld door een
    muziek van nu.       een muziekvereniging repeteert Vloei-  bloedeloze synthesizer. Ik schrok daar wel
                  mans meestal één keer met het orkest
                                       van. Van de klank van het instrument
                  en doet hij de generale repetitie mee.  en de interpretatie van de speler leer je
                  De kenmerkende verschillen in speelstijl  juist heel veel. Daarom moet het auditie-
                  tussen de klassieke muziek en de wereld  ve materiaal met zorg en met aandacht
                  van de improvisatie komen meestal vlug  worden vertolkt. Anders kun je nooit een
                  aan het licht. Voor Vloeimans zijn dat  goed voorbeeld zijn. En ineens voelde
                  momenten waarop hij zijn expertise graag  ik: dit ga ik dus doen. Een jaar later had
                  deelt met de muzikanten.         ik Horn of Plenty deel 1 af. Afgelopen
                                       november verscheen ook deel 2. Ik heb
                  “Muziek is een universele taal bestaande  beide delen met leerlingen van Marc
                  uit de bouwstenen ritme, melodie en   doorgenomen en hen de stukken laten
                  harmonie. De nuance maakt het grootste  kiezen. Het boek is niet alleen voor kin-
                  verschil en die zit in de opvatting waar- deren bedoeld, maar voor de leeftijd van
                  mee elke muziek gespeeld wordt. Bijvoor- 4 tot 104. Ik hoop er veel jonge mensen
                  beeld in de timing waarmee je een noot  mee te inspireren.”
                  neerzet, maar ook met welke energie je
                  die noot neerzet. In klassieke muziek ligt  WORKSHOPS
                  die nuance vaak per definitie anders. Dan  Tijdens zijn workshops volgt hij geen
    8 •
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13