Page 9 - magazine 2020-1 website
P. 9

vooraf uitgestippeld programma maar
    speelt hij in op de vraag en de behoefte
    van de deelnemers. Vloeimans: “Een
    workshop is voor de workshoppers. Zij
    zijn de koning, niet ik! Ik vraag daarom
    altijd of de mensen vragen willen meene-
    men. Ze mogen alles weten wat ik weet
    en als ik het niet weet vertel ik het hen
    ook. Bij koperworkshops komen items
    als ademhaling, embouchure en wat meer
    technische aspecten aan de orde. Ik heb
    ook altijd arrangementen voor verschil-
    lende soorten blazers bij de hand. Maar
    vaak is er zoveel te vertellen dat we daar
    niet eens aan toekomen. Een hele leuke
    combi is overdag in een workshop alle ins
    en outs van een paar composities behan-
    delen en die dan ‘s avonds te presenteren
    tijdens het ‘hoofdconcert’. Daarmee leg
    je dan meteen de verbinding met de
    praktijk van het podiumoptreden. Zelf
    sta ik er dan voor te zwaaien en speel ik
    af en toe een solootje mee.”

    VERRIJKING
    Vloeimans heeft een heel positief beeld
    over de wereld van de amateurmuziek.
    Dat verenigingen mensen de mogelijk-
    heid bieden om samen muziek te maken,
    ziet hij als een verrijking van het leven
    van mensen. “Muziek is een vorm van
    kunst waar we, zoals dr. Erik Scherder
    altijd zegt, heel gelukkig van kunnen
    worden. Het maakt niet uit of je nu
    amateurmuzikant bent of professional.
    Het voedt zeg maar je ‘geluksspieren’.
    Misschien is het soms nog veel leuker om
    amateur te zijn. Dan kun je vrijuit spelen
    zonder de druk dat je je geld ermee moet
    verdienen. Ik vind het fijn als ik daar iets
    aan kan bijdragen en mensen daarin kan
    inspireren.” Toch zou de blaasmuziek zijn
    positie nog wel wat kunnen verstevigen,
    meent Vloeimans. De aantrekkingskracht
    op de jeugd zou vergroot kunnen worden
    door het licht ook op te steken buiten de
    vier muren van de hafabra-wereld. Vloei-
    mans: “De amateurmuziek moet natuur-
    lijk vooral zichzelf blijven. Maar de sector
    moet ook eigentijds aan de slag gaan en
    het experiment durven aan te gaan met
    de muziek van nu. Door de muziek in
    de ruimste zin van het woord - lees:
    universeel - aan te pakken en niet alleen
    te kijken naar het reguliere hafabra-
    repertoire.”•


                          220046 Eric vloeimans adv Klankwijzer OL.indd  1 25-02-2020  16:55
                                                         • 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14