"Als er commentaar komt, kan ik het nog altijd veranderen"

Rob Goorhuis is al 40 jaar een van de toonaangevende componisten in de wereld van de blaasmuziek. In een eigen idioom schrijft hij werken voor uiteenlopende bezettingen. Zijn vernieuwende impulsen voor de Nederlandse blaasmuziek hebben in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het repertoire. Goorhuis is in binnen- en buitenland een veelgevraagd jurylid bij concoursen van blaasorkesten en koren. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse blaasmuziek ontving hij vele prijzen en onderscheidingen. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Speciaal voor KNMO Klankwijzer onderhoudt hij in de rubriek Muziekmarkt een blog waarin hij vertelt over zijn werk als componist.

Deel 3

Na het voorbereidende technische werk kwam het werk op de tekentafel. Ik nam mij voor drie delen te schrijven, die sterk van karakter zouden verschillen.

  • In het eerste deel beleef ik de ontzetting na de onthoofding van de beide ridders van het Gulden Vlies. De gruwelijke daad grijpt mij naar de keel en ik laat het op een hoop gelopen volk sidderen. Dan komt een episode van rouw, van treuren. Ik plan polyfone driestemmige fragmenten, het driemanschap verbeeldende. Dan komt het volk in opstand. Een passage met syncopen en springerige figuren verstoort de rust. Het plechtige Van Horne-thema maant de gemoederen tot kalmte. De rust keert weer en het deel eindigt in bezinning.
  • In het tweede deel beschrijf ik de schelmenstreken van de heren. Hun escapades in herbergen en kroegen, de drinkgelagen en gulzige verteringen. Je hoort het hoefgetrappel en de luide lachsalvo’s. Kortom hier wordt duidelijk dat zij de goede kant van het leven kenden. In dit deel horen we de letters van de plaatsnaam WEERT, waar hij resideerde.
  • Het derde deel gaat over de veranderende maatschappij na het terugtreden van Margaretha van Parma en de komst van de hertog van Alva. In een passage met een klarinetsolo wordt het beeld opgeroepen van de graaf, die vanaf de torentrans uitkijkt over zijn stad Weert. Naar het slot toe komt dan een statig monument tot leven, gebaseerd op de naam ‘Philips van Horne’. Het is een gedenkteken voor een groot man, een man die mede aan de wieg heeft gestaan van ons land als bestuurlijke eenheid.

Dit is het verhaal dat ik wilde vertellen. Aan de hand van de ontworpen muzikale thematiek laat ik mijn fantasie de vrije loop. Het materiaal is sterk genoeg. Ik kan er eigenlijk alle kanten mee uit. Af en toe moet ik oppassen dat ik niet het onmogelijke vraag van solisten. Zo heb ik in het eerste deel in mijn overmoed een wel heel lastige basklarinetsolo geschreven. Over bijna de gehele omvang van het instrument. Dat zijn ze niet gewend, denk ik hardop. Ik laat het toch staan. Eerst maar eens afwachten of er commentaar op komt. Ik kan het altijd nog veranderen.

Rob Goorhuis

Deel 4 verschijnt op 3 februari 2019 op deze plek.

Gepubliceerd: 02 JAN 2019 - 21:19
Laatste update: 11 JAN 2021 - 12:57