Een muzikale BASIS voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag biedt een breed onderwijsprogramma voor kinderen, waaronder BASIS: blaasinstrumenten voor kinderen. Op jonge leeftijd intensief kennis maken met muziek draagt bij aan een gezonde, brede ontwikkeling van uw kind.

BASIS is een vierjarig muziekprogramma voor kinderen van 7 tot 11 jaar die een blaasinstrument willen leren bespelen. Er kan gekozen worden voor één van de vijf instrumenten van het klassieke blaaskwintet: dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot of hoorn.

Het lesprogramma hanteert vier principes:
• De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van luisteren en zingen/bewegen naar spelen.

• Werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie: het gaat om een breed muzikaal spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen. Uitgangspunt blijft het luisteren, muzieknotatie komt later pas aan bod.

• Muziek maken doe je samen. Muziek léren maken dus ook. Samenspel is de centrale vaardigheid bij BASIS: het blaaskwintet.

• Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Bij BASIS musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden behandeld.

Lessen
Elk schooljaar start een nieuwe groep 7 tot 10-jarigen. Kinderen die iets jonger zijn, zijn ook van harte welkom. In verband met het goed kunnen bespelen van een blaasinstrument is het belangrijk dat tanden (grotendeels) gewisseld zijn.

De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. Gezorgd wordt voor een veelvuldige herkenning bij de leerlingen: wat in de grote groep geleerd wordt, kan worden toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.

De lessen worden gegeven door erkende docenten, die gespecialiseerd zijn in blaasmuziekonderwijs voor jonge kinderen. Voor elk blaasinstrument is één specialist in het BASIS-huis. Deze docenten plaatsen de instrumentale les in het kader van de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Zo blijft er een goede balans tussen de algemene muzikale ontwikkeling en de specifieke instrumentbeheersing.

Dagen en tijden
BASIS vindt op de volgende dagen en tijden plaats:
BASIS 1 (1e jaar) dinsdag 16.00-18.00 uur;
BASIS 2 (2e jaar) donderdag 16.00-18.00 uur;
BASIS 3 (3e jaar) dinsdag 18.00-20.00 uur;
BASIS 4 (4e jaar) donderdag 18.00-20.00 uur.

Contact en aanmelden
Bent u geïnteresseerd in het programma en wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar basis@koncon.nl.

KLIK HIER om uw kind aan te melden.

Gepubliceerd: 29 MAA 2021 - 10:12
Laatste update: 29 MAA 2021 - 10:14