A Boches kin toch jinge tiepe

W.Bonne, arr Jeu Weijers

656
97

Fanfare St. Cecilia Bocholtz

Vereniging: Fanfare St. Cecilia Bocholtz
Uitgevoerd werk: A Boches kin toch jinge tiepe
Componist: W.Bonne, arr Jeu Weijers

Is dit jouw favoriete filmpje?

Breng dan nu je stem uit!

Stemmen kon tot en met 26 juni. Je kunt nu niet meer stemmen.