600.000 euro subsidie voor CityProms Leeuwarden

600.000 euro subsidie voor CityProms Leeuwarden

CityProms Leeuwarden is een van de veertien nieuwkomers op de lijst van organisaties die in aanmerking komen voor de meerjarige subsidie Talent en Festivals 2021-2024 van het Fonds van Cultuurparticipatie. De Friese organisatie ontvangt voor de komende vier jaar een bijdrage van 600.000 euro.

Met name het sociale aspect van CityProms Leeuwarden wordt door de commissie zeer gewaardeerd. De organisatie streeft naar kwaliteitsverbetering van het amateurveld en verbondenheid van professionals met de samenleving door ze naast amateurs en jong talent te plaatsen. Zeker binnen de klassieke muziek is het volgens de commissie een bijzonder gegeven dat niet het niveau, maar de liefde voor muziek het centrale uitgangspunt is.

De commissie is met name zeer te spreken over de concrete aandacht voor inclusie en de concrete invulling daaraan via bijvoorbeeld de training aan professionals over werken met kwetsbare groepen. De commissie is verder onder de indruk van de veelheid aan activiteiten tijdens de festivalperiode, maar mist door die veelheid wel een focus en daardoor concrete doelgroepen.

Met de meerjarige subsidie ondersteunt het Fonds instellingen op het gebied van Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties, gericht op cultuurmaken in de vrije tijd. In totaal kwamen er 54 aanvragen binnen, die samen een beroep deden op een bedrag van 29 miljoen euro. Uiteindelijk zijn 34 aanvragen gehonoreerd, waarvan 14 nieuwe aanvragers. Zij verdelen het beschikbare budget van 16,8 miljoen euro.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/

 

Gepubliceerd: 01 SEP 2020 - 15:41
Laatste update: 01 SEP 2020 - 15:50