Afscheid Chris Timmer met ere-voorzitterschap MBGF 

Afscheid Chris Timmer met ere-voorzitterschap MBGF 

De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft zaterdag tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van voorzitter Chris Timmer. Hij wordt opgevolgd door Rob van Tuil.

Chris Timmer is 34 jaar als bestuurder in de amateurmuziekwereld werkzaam geweest waarvan 22 jaar als voorzitter van respectievelijk de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Oost- en West-Nederland (CBOW) en de MBGF. Voordien was hij bestuurslid van de Bond van Christelijke Muziekverenigingen in Gelderland.
Naast het werk binnen de muziekbonden is Chris ook nog werkzaam geweest binnen de toenmalige SAMO-Gelderland en als Algemeen Bestuurslid van de KNMO.

Als waardering voor het vele werk in Chris benoemd tot erevoorzitter van de MBGF en is door componist Jan Bosveld een mars gecomponeerd met de titel C.T. Mars. Deze mars wordt gratis aan de leden van de MBGF beschikbaar gesteld.

Als voorzitter van de MBGF is Rob van Tuil benoemd. Van Tuil is lid van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg en sinds oktober 2022 bestuurslid van de MBGF.

Gepubliceerd: 24 APR 2023 - 12:29