Afscheid Willfred van der Kloet bij Verrassende Ontmoetingen

Afscheid Willfred van der Kloet bij Verrassende Ontmoetingen

Op 1 juni 2023 is Willfred van der Kloet teruggetreden als voorzitter van de concertserie Verrassende Ontmoetingen. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Willfred van der Kloet trad in oktober 2018 aan als voorzitter. In de loop van dat jaar overleed Huub Kennis, de oprichter en drijvende kracht achter deze concertserie. Aanvankelijk werd de serie voortgezet door Eveline Passier, samen met Henriëtte Kennis en haar man Frits Hess. Zij hebben in korte tijd veel werk verzet om de reeds geplande concerten te laten doorgaan. Het werd echter noodzakelijk tot een nieuw bestuur te komen die, naast de continuïteit van de concerten, ook inhoudelijke- en muzikale vernieuwing meekreeg.

Een kleine groep die vertrouwd was met Huub Kennis en met de concertserie ging aan de slag. Als voorzitter werd bewust naar een relatieve buitenstaander gezocht, die goed was ingevoerd in de blaasmuziek en in de orkestwereld, maar ook voldoende afstand had en de blik voorwaarts kon richten. We vonden die in de persoon van Willfred van der Kloet.

Willfred is voorzitter van de Federatie Bredase verenigingen voor blaasmuziek en mede-oprichter en bestuurslid van het Spanjaardsgat Festival in Breda. In het nieuwe bestuur van Verrassende Ontmoetingen traden ook aan Peter van Esch als penningmeester en René Vrieling als secretaris. Eveline Passier bleef concertmanager en bestuursondersteuner. Het bestuur werd geadviseerd door de Artistieke Commissie bestaande uit Jan van den Eijnden, Marc Doomen, Erik Somers en Jos Schroevers.

Onder leiding van Willfred werd een nieuwe visie ontwikkeld op het vernieuwen en promoten van de blaasmuziek en het creëren van cross-overs bij concerten. Daarnaast werd veel energie gestoken in publiciteit en contacten met de orkesten en overige ensembles. Zo ondersteunde hij ook congressen rond de ontwikkelingen binnen de blaasmuziek, zoals Complementary Colours, een initiatief van Orventus, Orkest Zuid en de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Willfred beschikt over een groot netwerk waarvan wij goed gebruik konden maken.

Na vijf intensieve jaren en met het vorderen van zijn leeftijd, vond Willfred dat de tijd was gekomen om afscheid te nemen en het stokje over te dragen. Het bestuur en de Artistieke Commissie zijn Willfred veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de concertserie, zeker ook in de moeilijke doorstartfase na het overlijden van Huub Kennis en voor de prettige en collegiale samenwerking. Hij blijft nog wel actief in zijn eigen orkest en in de Bredase muziekwereld. Wij wensen hem een goede tijd toe en hopen hem nog met regelmaat bij de concerten van Verrassende Ontmoetingen te mogen verwelkomen. Tijdens een van de komende najaarsconcerten willen we nog officieel afscheid van hem nemen. U ontvangt daarover nog nader bericht.

Namens het bestuur en de Artistieke Commissie van Verrassende Ontmoetingen,
René Vrieling, secretaris

Foto: Website Verrassende Ontmoetingen

 

Gepubliceerd: 02 JUN 2023 - 20:17