Amateursector wil KMKJWF in het Noorden houden

Amateursector wil KMKJWF in het Noorden houden

Met de mogelijke sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen is ook de toekomstige standplaats van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onzeker geworden. Muzikanten van amateurverenigingen uit Noord-Nederland houden daarom maandag 27 juni in De Nieuwe Kolk in Assen een muzikaal protest om de kapel in het Noorden te houden.

De kapel bestaat uit zo’n vijftig professionele musici die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de blaasmuziek in Noord-Nederland. Volgende week zal er een commissiedebat plaatsvinden in de Tweede Kamer over de toekomst van het vastgoed van defensie. Als teken van verzet gaan muzikanten van verschillende amateurverenigingen uit de regio maandagavond 27 juni de Soldaat van Oranje spelen in De Nieuwe Kolk te Assen.

Onmisbare functie in de regio
“De kapel vervult een onmisbare functie in het culturele leven van Noord-Nederland”, aldus Cor Blankenstijn, secretaris van de Muziekbond Groningen-Drenthe. “Verschillende leden van de kapel zijn als dirigent verbonden aan amateurverenigingen in de regio. Daarnaast geven leden van de kapel muziekles. Het zou zonde zijn als de kapel uit de regio verdwijnt. In december aanstaande hebben wij nog een play-in georganiseerd samen met de kapel. Meer dan zeventig blazers, jong en oud, uit verschillende amateurverenigingen spelen samen met de professionals van de KMKJWF. Dat inspireert volgens Blankenstijn de amateurs om muziek te blijven maken of om zelfs te kiezen voor het conservatorium.

Onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van beroepsmusici en dirigenten
“De kapel heeft een belangrijke functie voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Studenten die worden opgeleid tot uitvoerend musicus of dirigent kunnen o.a. door stages praktijkervaring op doen bij de kapel” aldus Mark Vondenhoff, hoofd afdeling klassieke muziek (inclusief HaFaBra-directie) van het Prins Claus Conservatorium. Als de kapel uit het noorden verdwijnt dan heeft dit volgens Vondenhoff grote impact op de studenten van het conservatorium. “Het verdwijnen van deze functie kan tot een verdere verschraling leiden van de blaasmuzieksector”. Het is daarom volgens Vondenhoff van groot belang dat het aanbod van professionele blaasorkesten aanwezig blijft in het Noorden.

Amateurmuzikanten uit de regio kunnen zich nog opgeven voor de manifestatie
Muzikanten die spelen in een muziekvereniging uit Groningen of Drenthe kunnen zich nog aanmelden voor de actie op maandagavond 27 juni om 19.00 uur via de website van de muziekbond: https://mgdonline.nl/

Gepubliceerd: 24 JUN 2022 - 11:52